Nasze aktualności

12 lutego 2024
Z uwagi na niedawne prace ustawowe Rady Najwyższej Ukrainy, obywatele Ukrainy przebywających w Polsce coraz częściej zwracają się do nas z pytaniem czy grozi im deportacja lub ekstradycja na Ukrainę,
26 stycznia 2024
Uwaga! Niniejszy artykuł nie dotyczy osób z Ukrainy ze statusem UKR. Na terytorium Polski z ochrony czasowej na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony
16 stycznia 2024
Przypominamy, iż zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy
20 listopada 2023
W Polsce, ze świadczeń socjalnych, w tym przede wszystkim ze świadczenia wychowawczego 500+ korzysta bardzo duża liczba rodziców i opiekunów z Ukrainy. Niestety, w związku z problemem bezpodstawnej utraty statusu
03 listopada 2023
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana decyzja wykonawcza Rady UE 2023/2409 z dnia 19 października 2023 r. w sprawie przedłużenia tymczasowej ochrony dla osób z Ukrainy. Z decyzji wynika,
30 października 2023
W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, do Polski codziennie przebywają setki osób z Ukrainy. Osoby takie, zmuszone do opuszczenia swych domów, często nie mają możliwości zabrania w

Uchodźcy z Ukrainy

Wspieraj nas!

Pomoc prawna

Wolontariat

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

 

 

 

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531