patronem (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze aktualności

Nasz zespół

Katarzyna

Przybysławska

Współzałożycielka Centrum, prawniczka z doktoratem prawa międzynarodowego, specjalizująca się w prawie uchodźczym. Prezes zarządu.

Magda

Pajura

Prawniczka, specjalizująca się w grupach szczególnej troski. W Centrum zajmuje się też fundraisingiem
i promocją. Członek zarządu. 

Marek

Przybysławski

Specjalista od IT,  multimediów, zarządzania i logistyki w Centrum, członek zarządu.

Monika

Przybylska

DOŁĄCZ DO NAS!

  1. pl
  2. en

Wolontariat

28 marca 2019
W doniesieniach prasowych i publicznym dyskursie na temat udzielania ochrony prześladowanym cudzoziemcom równie często pojawia się określenie „status uchodźcy” co „azyl”. Wbrew powszechnemu przekonaniu, te pojęcia nie są synonimami i mają na gruncie prawa zupełnie odmienne, jasno określone znaczenie. Azyl to określenie szczególnej formy ochrony przyznawanej jednostkom przez państwo, jego korzenie sięgają czasów starożytnych. Obecnie pojęcie azylu odnosi się najczęściej do tzw. azylu terytorialnego, niekiedy określanego również jako azyl polityczny. Jest to forma ochrony, która jest instytucją prawa krajowego, nie międzynarodowego. Oznacza to, że zasady przyznawania azylu nie opierają się na postanowieniach żadnej międzynarodowej konwencji, ale są regulowane wewnętrznie. Co
20 marca 2019
Kraków od zawsze był miastem wielu kultur, najważniejszym ośrodkiem małopolskiego regionu pogranicza, gdzie spotykały się i przenikały różne tradycje i religie, od wyznawców prawosławia, judaizmu, protestantów do katolików, od Ormian, Żydów, Słowaków, Romów, Łemków do Ukraińców. Przez wieki ta wielonarodowa mozaika była po prostu naturalną tkanką miasta, budulcem jego tożsamości i wyjątkowości. W dzisiejszym świecie, w dobie gwałtownego wzrostu nastrojów ksenofobicznych, w Polsce nieprzyjaznej migrantom i mniejszościom, warto przypomnieć sobie o tym szczególnym dziedzictwie i czerpać z niego pozytywną inspirację. Od 2016 r. realizowany jest Program „Otwarty Kraków”, którego celem jest budowanie społeczeństwa żyjącego we wspólnocie, wykorzystującego do rozwoju potencjał
01 marca 2019
Liczbę osób nieposiadających obywatelstwa szacuje się w Polsce w przedziale od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy. Zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji, w rejestrze PESEL wg. stanu na 8 stycznia 2019 r. wśród zarejestrowanych jest 1376 osób, które w rubryce „obywatelstwo” posiadają wpis „bezpaństwowiec”, oraz 15195 osób o obywatelstwie „nieustalonym”. Należy jednak podkreślić, iż są to osoby, które uzyskały już tytuł pobytowy i w sposób legalny mieszkają w Polsce, a ponadto uzyskały numer PESEL. Statystyki (grudzień 2018) opublikowane przez Urząd ds. Cudzoziemców określają ogólną liczbę osób bezpaństwowych oraz osób o nieokreślonym obywatelstwie, które posiadają ważną kartę pobytu na 409,

Pomoc prawna

Odpisz nam 1%!

Zostań Patronem!

Iryna

Hnasevych

Prawniczka, doktorantka Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ, specjalizuje się w procedurach uchodźczych.

Nasi partnerzy

Sonia

Tkocz-Kotlowski

Prawniczka i doradca podatkowy. W Centrum od lat zajmuje się finansami
i księgowością.

Prawniczka i filolożka,
z Centrum związana od 4 lat. Specjalizuje się w procedurach uchodźczych i postępowaniach dotyczących bezpaństwowców.

Twój e-mail:
Chcę subskrybować #SmakiWielokulturowości i zgadzam się na przetwarzanie mojego adresu e-mail, w celu wysyłki cookbooka! Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w Polityce Prywatności.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przejdź do strony!

TAK!

Ta strona internetowa została zrobiona w 

  kreatorze www WebWave.