HNLAC 2023 Annual Report

 

published: May 2024

This report is available in English.

Stateless Persons from Ukraine Seeking Protection in Poland. Report.

 

published: October 2023

This report is available in English.

Тимчасова опіка наднеповнолітньою дитиною з УкраїниПосібник для опікунів

 

opublikowany: 2023

Poradnik dostępny w języku polskim i ukraińskim.

Opieka tymczasowa nad małoletnim dzieckiem z Ukrainy. Poradnik dla opiekunów

 

opublikowany: 2023

Poradnik dostępny w języku polskim i ukraińskim.

Zachęcamy do zapoznania się  z naszym raportem podsumowującym działania Centrum w roku 2023. Raport w języku angielskim!

 

Raport z badania: Identyfikacja ofiar przemocy i tortur a stosowanie detencji

 

opublikowany: czerwiec 2022

 

Kurs e-learningowy: Identyfikacja ofiar przemocy i tortur a stosowanie detencji

 

opublikowany: maj 2022

Publikacja zawiera materiały do samodzielnej nauki.

Readmission Proceedings Between Poland and Ukraine [English]

 

opublikowany: maj 2021

W raporcie podsumowano wyniki analizy procedur readmisyjnych realizowanych przez SG pomiędzy Polską a Ukrainą.

Bezpaństwowość dzieci w Polsce: analiza prawna.

 

opublikowany: listopad 2020

Analiza prawna dotycząca luk prawnych oraz określonych procedur i praktyk, które mogą powodować ryzyko bezpaństwowości u dzieci urodzonych w Polsce.

Ocena kwestii bezpieczeństwa w procedurze o udzielenie ochrony - August 2018 [Polski]

 

opublikowany: wrzesień 2018

Raport analizuje zasady uwzględniania zagrożeń dla bezpieczeństwa, w trakcie procedury o udzielenie ochrony w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Publikacja w języku polskim.

Addressing Security Concerns in Asylum Procedure: A Comparative v4 Study - August 2018 [English]

 

opublikowany: wrzesień 2018

Raport analizuje zasady uwzględniania zagrożeń dla bezpieczeństwa, w trakcie procedury o udzielenie ochrony w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Publikacja w języku angielskim.

Nowość! 

Sytuacja osób bezpaństwowych
w Polsce

Raport UNHCR i CPPHN - wrzesień 2019

 

opublikowany: wrzesień 2019

W raporcie podsumowano wyniki pierwszego kompleksowego badania sytuacji osób bezpaństwowych w Polsce. Raport został opracowany przez CPPHN na zlecenie UNHCR.

Asylum Seekers in Poland - current trends

HNLAC Focus Report - September 2018

 

opublikowany: 20 września 2018

W raporcie podsumowano najważniejsze trendy dotyczące składania przez cudzoziemców wniosków o przyznanie statusu uchodźcy w Polsce. Raport obejmuje dane za sierpień 2017 r. Publikacja dostępna jest w języku angielskim.

Protection interrupted. The Dublin Regulation's impact on asylum seekers' protection.

 

opublikowany: 4 czerwca 2013

 

Raport przedstawia wyniki prowadzonego w 10 krajach UE badania poziomu ochrony cudzoziemców w procedurze uchodźczej, objętych działaniem Rozporządzenia Dublin II, jak również identyfikuje i promuje najlepsze praktyki w zakresie implementacji procedur dublińskich.

Niewidzialni - bezpaństwowcy w Polsce.. Raport 2013

 

opublikowany: październik 2013

 

Raport przedstawia istniejące dane statystyczne oraz analizę sytuacji prawnej bezpaństwowców w Polsce wraz z opisaniem trudności i ograniczeń praw człowieka związanych z brakiem obywatelstwa. Ponadto zawiera propozycje rozwiązań prawnych, które mogłyby zostać wykorzystane przez polskie władze.

Cudzoziemcy szczególnej troski w Polsce: identyfikacja, detencja, orzecznictwo. Analiza 2012 - 2013

 

opublikowany: listopad 2013

 

Raport zawiera analizę procesu identyfikacji osób szczególnej troski w procedurze nadania statusu uchodźcy w Polsce oraz warunków pobytu ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców pod kątem szczególnych potrzeb tych osób, jak również analizę orzecznictwa sądów orzekających w sprawach detencji cudzoziemców.

Przemoc seksualna i przemoc ze względu na płeć w ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Raport 2012 - 2014

 

opublikowany: 1 grudnia 2014

 

Raport podsumowuje działania monitoringowe przeprowadzone w latach 2012 – 2014 w 8 ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy odnośnie zagrożeń związanych z występowaniem przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

Monitoring powrotów przymusowych obywateli państw trzecich do krajów pochodzenia. Raport lipiec 2014 - czerwiec 2015

 

opublikowany: 30.06.2015

 

Raport przedstawia doświadczenia i obserwacje CPPHN z zakresu przymusowych wykonań decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu oraz stosowania wobec nich detencji administracyjnej.

Ochrona bezpaństwowców przed arbitralną detencją w Polsce. Raport 2015

 

opublikowany: 20 listopada 2015

 

Raport zawiera analizę prawa, polityki i praktyki odnośnie stosowania detencji w Polsce oraz ich wpływ na bezpaństwowców i osób zagrożonych bezpaństwowością.

Situation of Dublin Returnees in Poland

HNLAC Information Note - July 2016

 

opublikowany: 2 sierpnia 2016

 

Publikacja dotyczy realizacji procedury Dublin III.

Migration from Ukraine to V4

in time of crisis. Final Reports from Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia

 

opublikowany: 4 sierpnia 2016

 

 

Raport skupia się na analizie wpływu kryzysu uchodźczego na migracje z Ukrainy w 4 krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi w Polsce,  Raport 2015/ I - VI 2016

 

opublikowany: 18 października 2016

Raport w kompleksowy sposób ujmuje zagadnienie handlu ludźmi. Znalazły się w nim zarówno informacje odnośnie aspektów prawnych i teoretycznych omawianego zjawiska jak i szczegółowe dane statystyczne obrazujące sytuację w Polsce.

 

Asylum Seekers in Poland - current trends

HNLAC Focus Report- August 2017

 

opublikowany: 18 października 2017

W raporcie podsumowało najważniejsze trendy dotyczące składania przez cudzoziemców wniosków o przyznanie statusu uchodźcy w Polsce. Raport obejmuje dane za sierpień 2017 r. Publikacja dostępna jest w języku angielskim.

Detention of Asylum Seekers in Poland - current trends

HNLAC Focus Report- February 2018

 

opublikowany: 27 lutego 2018

Raport skupia się na temacie detencji cudzoziemców będących w procedurze o nadanie statusu uchodźcy w Polsce. Publikacja dostępna jest w języku angielskim.

Vulnerable Asylum Seekers in Poland - current trends

HNLAC Focus Report- March 2018

 

opublikowany: 16 marca 2018

Raport skupia się na temacie identyfikacji cudzoziemców szczególnej troski ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce. Publikacja dostępna jest w języku angielskim.

Publikacje

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531