Napisz do nas!

+48 725 449 356

Zgłoszenia spraw dzieci

z Ukrainy (pomoc prawna)

+48 725 449 374

Infolinia dla uchodźców

z Ukrainy (pomoc prawna)

+48 693 390 502

PILNE SPRAWY

(telefon lub WhatsApp)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

*Ochrona Państwa danych jest dla nas szczególnie ważna, dlatego dokładamy wszelkich starań, żeby były zawsze bezpiecznie i nie przekazujemy ich nieuprawnionym podmiotom.

 

Administratorem Państwa danych jest: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, z siedzibą w Krakowie przy ul. Krowoderskiej 11/7, 31-141, tel.: 12 633 72 23, adres e-mail: biuro@pomocprawna.org


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich przetwarzanie, lub żądanie ich usunięcia z naszej bazy uniemożliwi prowadzenie korespondencji z naszym biurem.

 

Informujemy, że Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku, jeśli skorzystacie Państwo z powyższego formularza w celu uzyskania pomocy prawnej, otrzymacie Państwo dodatkową informację na temat przetwarzania danych w tym zakresie.

 

Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych, oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu usunięcia, zmiany danych lub ich poprawienia należy skontaktować się z Administratorem mailowo na adres: biuro@pomocprawna.org

 

PROCEDURA SKŁADANIA SKARG

 

Każda osoba, która jest niezadowolona z pomocy oferowanej przez Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, albo chciałaby zgłosić niewłaściwe zachowanie, czy też inną formę naruszenia zasad etyki i prawa, może złożyć zawierającą te zarzuty skargę.

 

Skargi przyjmowane są na piśmie, za pośrednictwem poczty zwykłej lub poczty elektronicznej na adres Centrum (patrz wyżej).

 

Skargi powinny zawierać szczegółowy opis zdarzeń i zachowań, których dotyczą, ze wskazaniem osób, których skarga dotyczy oraz miejsca i terminu powstania naruszenia. Skargi powinny zawierać kontakt zwrotny, w celu umożliwienia dalszej korespondencji i wyjaśnienia sprawy. Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane. Skargi mogą być sformułowane w języku innym niż polski.

 

SPECJALNA PROCEDURA SKARGOWA W PRZYPADKU PODEJRZENIA PRZEMOCY SEKSUALNEJ LUB INNYCH NADUŻYĆ

 

Wykorzystywanie seksualne i nadużycia seksualne to zachowania niedopuszczalne i zabronione przez prawo. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć z najwyższą wnikliwością rozpatruje skargi dotyczące zarzutów przemocy seksualnej lub innych nadużyć przypisywanych pracownikom lub współpracownikom Centrum, w szczególności w sytuacji, gdy działania te skierowane są przeciwko beneficjentowi pomocy udzielanej przez Centrum.

 

Czym jest wykorzystywanie seksualne?

 

Jakiekolwiek faktyczne wykorzystanie lub usiłowanie wykorzystania trudnego położenia innej osoby, swojej dominującej pozycji lub zaufania w celach seksualnych.

 

Czym jest nadużycie seksualne?

 

Jakakolwiek faktyczna lub zagrażająca aktywność seksualna przeprowadzona przy użyciu siły lub w warunkach nierówności lub przymusu.

Wykorzystywanie seksualne i nadużycie seksualne może się przydarzyć każdemu – mężczyznom, kobietom, chłopcom i dziewczętom – w każdym wieku i w każdych okolicznościach.

 

Zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, jak i zgodnie ze standardami postępowania ONZ, które wiążą CPPHN jako organizację partnerską UNHCR, pracownicy i współpracownicy CPPHN nie mogą:

 

  • Współżyć z kimkolwiek w zamian za pieniądze, zatrudnienie, preferencyjne traktowanie, towary lub usługi

  • Współżyć z jakimkolwiek dzieckiem w wieku poniżej 18 lat

  • Angażować się w jakąkolwiek inną formę poniżającego, degradującego zachowania lub zachowania prowadzącego do wyzysku seksualnego.
     

Zgłaszanie podejrzeń wykorzystywania seksualnego i nadużyć

 

Każda osoba, która powzięła informację odnośnie przypadku wykorzystywania seksualnego i nadużyć ze strony pracownika lub współpracownika CPPHN, bądź ma obawy lub podejrzenia dotyczące takiego przypadku, może złożyć skargę.

 

Skargi przyjmowane są na piśmie, za pośrednictwem poczty zwykłej lub poczty elektronicznej na adres Centrum (patrz wyżej)

 

Skargi powinny zawierać szczegółowy opis zdarzeń i zachowań, których dotyczą, ze wskazaniem osób, których skarga dotyczy oraz miejsca i terminu powstania naruszenia. Skargi powinny zawierać kontakt zwrotny, w celu umożliwienia dalszej korespondencji i wyjaśnienia sprawy. Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane. Skargi mogą być sformułowane w języku innym niż polski.

 

Skargi można składać również na adres:

 

UNHCR Polska: polwacomplain@unhcr.org

Biuro Inspektora Generalnego UNHCR (IGO) w siedzibie UNHCR:

E-mail: inspector@unhcr.org

Poufny faks: +41 22 739 7380

Adres pocztowy: UNHCR, 94 Rue de Montbrillant, 1202 Genewa, Szwajcaria

 

Każde zgłoszenie będzie traktowane z dyskrecją i zostanie zachowana ścisła poufność.

 

 

 

+48 693 390 502

+48 12 633 72 23

+48 12 423 32 77 (FAX)

porady@pomocprawna.org

 

biuro@pomocprawna.org

 

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
ul. Krowoderska 11/7

31-141 Kraków

Kontakt

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk
Twój e-mail*:
Twoja wiadomość:
WYŚLIJ!
WYŚLIJ!
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531

Ta strona internetowa została zrobiona w 

  kreatorze www WebWave.