Materiały do pobrania:

Tu znajdziesz nasze punkty bezpłatnej pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy:

KRAKÓW:

 

1. Punkt Informacyjny, Galeria Kazimierz, skrzyżowanie ul. Rzeźniczej i ul. Gęsiej: pon –pt 9.00–16.00
2. Dworzec Główny PKP Kraków, peron 4: pon – pt 9.00–16.00
3. Fundacja „Dobro Zawsze Wraca”, ul. Łagiewnicka 54: pon – pt 10.00–16.00
4. Community Center, ul. prof. M. Życzkowskiego 19: pon – pt 9.00–16.00

 

POZNAŃ:

 

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, ul. Dąbrowskiego 28: pon – pt 9.00–16.00

 

RYBNIK:

 

Rybnicka Rada Kobiet, ul. Białych 7: pon – pt 9.00–16.00

 

WROCŁAW:

 

Community Center (Miejsce Otwarte) ul. Braniborska 40: pon – pt 9.00–16.00

 

RZESZÓW:

 

Protection Hub, ul. Podkarpacka 6A: pon – pt 9.00–16.00

 

SOPOT:

 

Centrum Wsparcia Ukrainy, aleja Niepodległości 749: pon – pt 9.00–16.00

 


INFOLINIA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY: 725 449 374

ZGŁASZANIE SPRAW DZIECI BEZ OPIEKI (i spraw dotyczących opieki tymczasowej): 725 449 356

+48 725 449 356

Zgłoszenia spraw dzieci

z Ukrainy (pomoc prawna)

+48 725 449 374

Infolinia dla uchodźców

z Ukrainy (pomoc prawna)

> Refugees

Halina Nieć Legal Aid Center is providing legal aid  to the following groups:

 • asylum seekers/refugees,

 • stateless persons,

 • victims of human trafficking.

 

Legal aid is provided in relation to the following procedures:

 • international protection (refugee) procedure.

 

Legal aid is offered:

 • in reception centers for asylum seekers (open centers),

 • in guarded centers for foreigners (detention centers),

 • in our office in Kraków,

 • by phone (+48 693 390 502 or +48 12 633 72 23)

 • by email (porady@pomocprawna.org).
   

URGENT CASES (phone or WhatsApp): +48 693 390 502

 

> біженці

Центр правової допомоги ім. Халіни Нєчь надає безкоштовну правову
допомогу:
• біженцям,
• особам без громадянства,
• іноземцям жертвам торгівлі людьми.

Допомога надається в справах стосовно:
• статусу біженця (надання міжнародного захисту).

Допомога надається:
• у центрах для біженців,
• в закритих центрах для іноземців,
• в нашому офісі,
• за телефоном (тел. +48 693 390 502 або +48 12 633 72 23)
• електронною поштою (адреса: porady@pomocprawna.org)

ТЕРМІНОВІ СПРАВИ(телефон або WhatsApp): 
+48 693 390 502

 

PILNE SPRAWY

(telefon lub WhatsApp):

+48 693 390 502

Zobacz jakie projekty realizujemy w tym roku!

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. uk

Przez 21 lat udzieliliśmy pomocy prawnej ponad 38 000 osób! 

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć udziela bezpłatnej pomocy prawnej:

 • osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową i uchodźcom

 • bezpaństwowcom,

 • cudzoziemskim ofiarom handlu ludźmi.

 

Pomoc udzielana jest w zakresie następujących procedur:

 • uchodźczej (udzielania ochrony międzynarodowej).

 

Pomoc świadczona jest:

 • w ośrodkach dla uchodźców,

 • w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców,

 • w biurze Centrum,

 • telefonicznie (nr. tel. +48 693 390 502 lub +48 12 633 72 23)

 • drogą mailową (adres: porady@pomocprawna.org).
   

 

 

 

 

Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku: od 10.00 do 15.00

 

> Uchodźcy

Pomoc prawna - Legal aid - Правова допомога - کمک حقوقی- مساعدة قانونية 

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531