biuro@pomocprawna.org​

 

Możesz też wpłacić nam darowiznę na:

Zaangażuj się!

Zachęcając innych do wsparcia, promując nasze projekty, upowszechniając nasze treści na mediach społecznościowych!

 

Możesz również dołączyć do nas jako nasz wolontariusz!
Kliknij przycisk poniżej, żeby dowiedzieć się jak!

Jak jeszcze możesz nam pomóc:

Zostań naszym Patronem!

Link do naszego profilu znajdziecie tutaj: https://patronite.pl/CPPHN

 

Wsparcie przez ten serwis ma dla nas bardzo duże znaczenie, ponieważ, mimo że jednorazowo kwoty wsparcia są mniejsze, wiemy, że jest grupa osób chcąca nas wspierać przez dłuższy okres czasu.

 

 

Za każde, nawet najmniejsze wsparcie bardzo dziękujemy.

 

Darczyńcami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne (firmy, spółki itd.). Stowarzyszenia i fundacje korzystają z ofiarności zarówno jednych, jaki i druigich.

 

Pamiętaj, że kwotę darowizny przekazaną dla Centrum, jako dla organizacji pożytku publicznego, możesz odpisać od podatku! Jeśli darczyńca chciałby skorzystać z ulgi z racji przekazania darowizny, wówczas podstawą przyjmowania darowizny przez organizację są cele, dla których została ona powołana (zapisane w jej statucie),w przypadku Centrum powinna być to więc „darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego, na rzecz udzielania bezpłatnej pomocy prawnej dla osób wykluczonych”, lub „na rzecz  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka”

 

Osoba prywatna - Darowizny na działalność pożytku publicznego odliczamy od podstawy opodatkowania, którą jest kwota dochodu. Kwota, jaką odliczamy, nie może być wyższa niż 6% naszego dochodu (czyli przychodu pomniejszonego o koszt jego uzyskania).

 

Osoba prawna - Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

 

Dane do wpłat:

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531

IBAN: PL65 1160 2202 0000 0000 4950 8531

SWIFT/BIC: BIGBPLPW

Bank Millennium S.A

 

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Ul. Krowoderska 11/7

31-141 Kraków

 

„darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego, na rzecz udzielania bezpłatnej pomocy prawnej dla osób wykluczonych”

 

„darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego, na rzecz  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka”

Wpłać nam darowiznę!

Odpisz nam 1,5% podatku!

Numer KRS: 0000113676

Dane do odpisania nam 1,5% podatku:

Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy

 

Nasza pomoc prawna była, jest i zawsze będzie całkowicie bezpłatna. Koszty funkcjonowania stowarzyszenia, pensje dla naszego zespołu oraz koszty projektów finansujemy ze środków grantowych, środków przekazanych w ramach 1% oraz z darowizn osób nas wspierających. Od kilku lat borykamy się z ogromnymi trudnościami w zapewnieniu ciągłości finansowania, dlatego bardzo ważne są dla nas właśnie darowizny od osób prywatnych, nawet te najmniejsze, ale wpłacane nie tylko jednorazowo, ale raz na jakiś czas. 

 

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć jest pozarządową organizacją pożytku publicznego założoną w 2002 r. w Krakowie. Jesteśmy zespołem prawników specjalizujących się w prawach człowieka i prawie uchodźczym i migracyjnym.

 

Od prawie 20 lat nieprzerwanie działamy na rzecz ochrony praw człowieka, świadcząc bezpłatną pomoc prawną cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony międzynarodowej, uchodźcom, bezpaństwowcom i ofiarom handlu ludźmi. Jesteśmy organizacją partnerską UNHCR, a obok pomocy prawnej zajmujemy się monitoringiem przestrzegania praw człowieka w odniesieniu do uchodźców i monitoring granic oraz opracowywaniem raportów na ten temat, działalnością rzeczniczą i edukacyjną. 

 

Nasza pomoc prawna kierowana do cudzoziemców uciekających przed prześladowaniem udzielana jest zawsze za darmo i udzielana w sposób rzetelny, z poszanowaniem szczególnych potrzeb osób, które mają za sobą traumatyczne doświadczenia przemocy, z uwzględnieniem różnic kulturowych oraz w językach zrozumiałych dla tych osób. Nasze biuro mieści się w Krakowie, ale regularnie prowadzimy osobiste konsultacje prawne w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców (w Przemyślu, Lesznowoli, Białej Podlaskiej, Krośnie Odrzańskim, Wędrzynie, dodatkowo ad hoc - w Białymstoku i Czerwonym Borze), oraz w otwartych ośrodkach dla cudzoziemców poszukujących ochrony (w Lininie, Dębaku, Białej Podlaskiej, Łukowie i Horbowie), a ze względu na kryzys na granicy polsko-białoruskiej, odwiedzamy także placówki SG na Podlasiu.

 

 

 

 

Od pierwszego dnia wojny, Centrum zapewnia bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców z Ukrainy poprzez porady we własnym biurze oraz w dodatkowych punktach pomocy prawnej. Wizytujemy i monitorujemy punkty recepcyjne dla uchodźców z Ukrainy, opracowujemy materiały informacyjne i prowadzimy szkolenia dla osób zaangażowanych w niesienie pomocy. Starając się odpowiedzieć na ogromne zapotrzebowanie na pomoc prawną podjęliśmy współpracę z radcami i adwokatami działającymi pro bono, prowadzimy także ukraińskojęzyczną infolinię prawną. Opracowaliśmy również specjalny algorytm działania w odniesieniu do dzieci przybywających do Polski z Ukrainy bez opieki, tak aby jak najlepiej zapewnić ich bezpieczeństwo i odpowiednie wsparcie.

 

Nasze Centrum jest członkiem Koalicji Otwarty Kraków, która zrzesza ponad 70 różnych organizacji, pracujących wspólnie na rzecz uchodźców z Ukrainy.


Obecne działania wymagają od nas ogromnej mobilizacji, a nasz zespół prawny nigdy dotąd nie obsługiwał tak dużej liczby osób w potrzebie. Bez wsparcia wolontariuszy i dodatkowych środków pozwalających na sfinansowanie dodatkowych form wsparcia nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na stale rosnące potrzeby. Polska mierzy się z największym kryzysem uchodźczym w Europie od czasów II wojny światowej, dlatego każde wsparcie naszego programu prawnego jest niezwykle ważne!

 

Dlatego prosimy Cię o wsparcie naszej zrzutki, dzięki której będziemy mogli dalej aktywnie działać na rzecz uchodźców w Polsce. Link do zrzutki: klik!

 

Nasza pomoc prawna była, jest i zawsze będzie całkowicie bezpłatna. Koszty funkcjonowania stowarzyszenia, pensje dla naszego zespołu oraz koszty projektów finansujemy ze środków grantowych, środków przekazanych w ramach 1,5% podatku oraz z darowizn osób nas wspierających.  Od kilku lat borykamy się z ogromnymi trudnościami w zapewnieniu ciągłości finansowania, dlatego bardzo prosimy Cię o przekazanie nam swojego:
 

Odpisując nam 1,5% podatku w zeznaniu rocznym PIT. Nawet niewielkie kwoty, mogą złożyć się na znaczną sumę,
która pozwoli nam kontynuować nasze działania!

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

 

 

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

ul. Krowoderska 11/7     

31-141 Kraków

 

Prosimy o Twoje wsparcie!

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531