На кого поширюються положення Спеціального Закону про допомогу українським громадяням у зв'язку з збройним конфліктом у цій країні?

 

Відповідно до ст. 1 ч.1 і 2 вищезгаданого Закону, дія положень поширюється на громадян України, які прибули на територію Республіки Польща з території України у зв’язку з військовими діями, що ведуться на території цієї держави, а також на громадян України, які мають Карту Поляка, які прибули разом з найближчими родичами. Також, під положення Закону підпадає дружина/чоловік громадянина України, який не має громадянства України, за умови, що він або вона прибули на територію Республіки Польща з території України у зв’язку з військовими діями, які ведуться на території цієї держави, і не є громадянином Польщі чи громадянином держави-члена Європейського Союзу, крім Республіки Польща.

 

Я приїхав/приїхала до Польщі з України у зв'язку з військовими діями. Які кроки потрібно зробити, щоб моє перебування в Польщі було легальним?

 

Громадянин України (а також особи, зазначені у ст. 1 ч.1 та 2 вищезазначеного Закону) подає заяву до будь-якого виконавчого органу ґміни (Urząd Gminy) про присвоєння номера PESEL, відповідно до ст. 3 ч.1 і 2 та ст. 4. Якщо в’їзд громадянина України не був зареєстрований Комендантом Прикордонної служби на кордоні, заява подається не пізніше 90 днів з дня в’їзду на територію Республіки Польща. Заява подається особисто, у письмовій формі та фіксується на папері. Детальніше про обов’язкові елементи заяви про надання номера PESEL можна дізнатися в ст. 4 ч. 4 вищезгаданого Закону.

 

Якими правами я можу скористатися, якщо у мене є PESEL UKR?

 

Громадянин України має право: працювати в Польщі без отримання дозволу на працю, отримувати сімейну допомогу, допомогу 500+, отримувати безкоштовну медичну допомогу, користуватися соціальною допомогою,тощо.

 

Якщо я хотів би залишити територію Польщі на термін більше ніж на один місяць, чи матиму я право отримувати пільги згідно з Законом про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом у цій країні?

 

Відповідно до ст. 11 ч. 2 вищезшаданого Закону, виїзд громадянина України з території Республіки Польща на строк більше одного місяця позбавляє його прав, передбачених Законом. Однак ст. 4 ч. 17f передбачає, що права можуть бути відновлені внаслідок прибуття до Польщі з території України у зв’язку з військовими діями в Україні.

 

Я батько/матір, якому/якій з певних обставин потрібно поїхати в іншу країну і залишити дитину в Польщі. Чи може дитина, котра є громадянином України самостійно перебувати без нагляду дорослих на території Республіки Польща?

 

Відповідно до польського законодавства, дитиною вважається особа, яка не досягла 18 років. Кожна дитина, яка перебуває на території Республіки Польща, повинна мати опікуна, який буде піклуватися про її інтереси. Детальніше про процедуру встановлення тимчасового опікунства відповідно до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, можна ознайомитись тут.

 

У мене є PESEL UKR і я хотів би поїхати в іншу країну. Які правила в'їзду та виїзду до країн Шенгенської зони/третіх країн?

 

Відповідно до актуальної правової ситуації, особа, на яку поширюються положення Спеціального Закону (Закон про допомогу громадянам України...), може виїхати з Польщі до інших країн Шенгенської зони, а також до третіх країн на підставі електронного документа Diia.pl разом із дійсним проїзним документом (закордонний паспорт). Більш детальну інфомацію про Diia.pl  можна прочитати тут. 

 

Хто і на яких умовах може претендувати на отримання грошової допомоги, в результаті забезпечення проживанням та харчуванням громадян України (40 злотих)?

 

Особа, яка надає громадянину України (та особам, зазначеним у ст.1 ч.1 і 2 вищезгаданого Закону) безоплатне проживання та харчування, може претендувати на отримання грошової допомоги в розмірі 40 злотих на день. Необхідною умовою для подання заяви на отримання вищезгаданої  пільги у розімрі 40 злотих,  є  одночасне забезпечення проживанням та харчуванням громадян України. При цьому громадянство заявника не має значення - він може мати громадянство як Польщі, так і будь-якої іншої країни. Важливо, що пільга, як правило, надається на термін не більше 120 днів з моменту перетину громадянином України кордону Республіки Польща. Термін виплати може бути продовжено наступним категоріям осіб у разі, якщо:

1) особа має довідку про інвалідність чи ступінь інвалідності, або рішення, зазначене у статті  5 Закону від 27 серпня 1997 року Про професійну та соціальну реабілітацію та працевлаштування інвалідів (Законодавчий вісник 2021 р., п. 573 та 1981 р. та 2022 р., п. 558);

2) особа має документ, що підтверджує інвалідність I або II групи, виданий відповідно до системи встановлення критерїв для призначення групи інвалідності в Україні;

3) жінка досягнула 60-річного віку, або чоловік після досягнення 65-річного віку;

4) жінка є вагітною, або якщо особа виховує дитину віком до 12 місяців;

5) особа одноосібно піклується про трьох і більше дітей на території Республіки Польща;

6) особа є неповнолітньою, зазначеною у ст. 25а ч. 1 Закону про допомогу громадянам України.

Детальні правила щодо виплат пільг знаходяться у ст. 13 Спеціального Закону Про допомогу громадянам України від 12 березня 2022 року та постанови Ради Міністрів від 24 червня 2022 року Про граничний розмір грошової допомоги у зв’язку із забезпеченням громадян України житлом і харчуванням, а також умов призначення виплати та продовження термінів виплати.

 

Я громадянин/громадянка України і хочу залегалізувати своє перебування в Польщі? Як я можу це зробити?

 

Перебування громадян України, які законно в’їхали на територію Республіки Польща в період з 24 лютого 2022 року та заявили про намір залишитися в Польщі, вважається легальним на термін 18 місяців починаючи з 24 лютого 2022 року. Громадянин має право подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання, але не раніше ніж через 9 місяців з дня в’їзду на територію Польщі та не пізніше ніж протягом 18 місяців з 24 лютого 2022 року.

 

Я громадянин України, який приїхав до Польщі після 24 лютого 2022 року. Я хотів би працювати на території Республіки Польща легально. На яких умовах я можу працювати в Польщі?

 

Громадянин України, на якого поширюється дія Спеціального закону (Закон про допомогу громадянам України...), має право працювати на території Республіки Польща без дозволу на роботу. Роботодавець зобов’язаний повідомити Управління зайнятості про працевлаштування особи протягом 14 днів з моменту, як вона розпочала роботу.  Детальніше про працевлаштування громадянина України можна дізнатися тут.

 

Я громадянин України, який приїхав до Польщі після 24 лютого 2022 року. Я хочу відкрити бізнес на території Республіки Польща. Чи це можливо?

 

Громадяни України, які є бенефіціарами Закону про допомогу громадянам України, можуть здійснювати та вести господарську діяльність на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Необхідною умовою для відкриття та ведення бізнесу є отримання номера PESEL.

Поширені питання

Я приїхав з України, але не маю громадянства УКР

Іноземці, на яких не поширюється дія Спеціального закону, але належать до однієї з категорій переміщених осіб, зазначених у ст. 2 (1) і (2) рішення виконавчої Ради ЄС про існування масового напливу людей, переміщених з України, можуть отримати тимчасовий захист у Польщі. Це стосується наступних категорій осіб:

 

1. особи без громадянства або громадяни третіх країн, крім України, які можуть довести, що вони легально проживали в Україні до 24 лютого 2022 року на підставі дійсної посвідки на постійне проживання, виданої відповідно до законодавства України, і не можуть безпечно повернутися в країну або регіон походження

 

2. особи без громадянства або громадяни третіх країн, крім України (та члени їх сімей), які до 24 лютого 2022 року користувалися міжнародним захистом або рівноцінним національним захистом в Україні

 

3. члени сім'ї осіб, зазначених у пунктах 1 і 2, зокрема подружжя та діти, якщо сім’я перебувала в Україні до 24 лютого 2022 року.

 

Ці особи можуть користуватися тимчасовим захистом у Польщі відповідно до Закону про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща (Розділ 3 Закону).

 

Іноземці, які відповідають вищезазначеним вимогам, можуть безкоштовно отримати довідку, що підтверджує користування тимчасовим захистом. Довідка видається Управлінням у справах іноземців на вимогу іноземця. Заяву можна подати особисто за адресою офісу у Варшаві: вул. Taborowa 33 з четверга, 17 березня цього року, та в офісі представництва в Бялій-Подляській за адресою вул. Докудовська 19.

 

Також можна зареєструватися онлайн: https://www.gov.pl/web/ochrona/rejestracja, щоб подати заявку на отримання довідки – форма доступна чотирма мовними версіями: польською, англійською, українською та російською.

 

Довідка  є єдиним доказом використання тимчасового захисту в Польщі і під час її дії засвідчує право власника довідки на перебування на території Польщі. Іноземець, який користується тимчасовим захистом, може також виконувати роботу без необхідності отримання дозволу на роботу, а також здійснювати і вести підприємницьку діяльність на території Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.

 

Особі, яка користується тимчасовим захистом, якій видано довідку, Управління у справах іноземців надає на їх прохання медичну допомогу та допомогу на проживання та харчування або грошову допомогу. Зазначена допомога надається в порядку та на умовах, визначених Законом про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща.

Я є особою без громадянства з України

Спеціальний закон поширюється лише на громадян України, але деякі категорії осіб без громадянства можуть користуватися тимчасовим захистом у Польщі. Це стосується наступних категорій осіб:

 

1. осіб без громадянства або громадяни третіх країн, крім України, які можуть довести, що вони легально проживали в Україні до 24 лютого 2022 року на підставі дійсної посвідки на постійне проживання, виданої відповідно до законодавства України, і не можуть безпечно повернутися в країну або регіон походження

2. особи без громадянства або громадяни третіх країн, крім України (та члени їх сімей), які до 24 лютого 2022 року користувалися міжнародним захистом або рівноцінним національним захистом в Україні

 

Ці особи можуть користуватися тимчасовим захистом у Польщі відповідно до Закону про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща (Розділ 3 Закону).

 

Іноземці, які відповідають вищезазначеним вимогам, можуть безкоштовно отримати довідку, що підтверджує користування тимчасовим захистом. Довідка видається Управлінням у справах іноземців на вимогу іноземця. Заяву можна подати особисто за місцезнаходженням офісу у Варшаві: вул. Таборовей, 33 з четверга 17 березня цього року, та в офісі представництва в Бялій-Подляській за адресою: вул. Докудовська, 19.

 

Також можна зареєструватися онлайн: https://www.gov.pl/web/ochrona/rejestracja, щоб подати заявку на отримання довідки – форма доступна чотирма мовними версіями: польською, англійською, українською та російською.

 

Довідка  є єдиним доказом використання тимчасового захисту в Польщі і під час її дії засвідчує право власника довідки на перебування на території Польщі. Іноземець, який користується тимчасовим захистом, може також виконувати роботу без необхідності отримання дозволу на роботу, а також здійснювати і вести підприємницьку діяльність на території Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.

 

Особі, яка користується тимчасовим захистом, якій видано довідку, Управління у справах іноземців надає на їх прохання медичну допомогу та допомогу на проживання та харчування або грошову допомогу. Зазначена допомога надається в порядку та на умовах, визначених Законом про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща.

Мені менше 18 років

У Польщі законними опікунами дітей зазвичай є їхні батьки. Для дітей (до 18 років), які прибули з України до Польщі без батьків, мають бути призначені законні опікуни.

 

Примітка: для здійснення опіки над  дитиною недостатньо довіреності від батьків. Якщо ви опікуєтеся дитиною, яка приїхала до Польщі без батьків, вам слід подати заяву до суду про призначення вас тимчасовим опікуном дитини. Це обов’язково, якщо ви хочете займатися офіційними справами від імені дитини, приймати рішення про її лікування або отримувати соціальну допомогу на дитину (наприклад, так звану 500+).

 

Суду потрібно пояснити, звідки ви знаєте дитину, де ви проживаєте, надати свої персональні дані і, якщо можливо, надати згоду батьків на призначення вас опікуном дитини в Польщі. Процедура абсолютно безкоштовна, нескладна і швидка. У Кракові діє група юристів та адвокатів, які безкоштовно допомагають підготувати заяву до суду та провести судову процедуру.

 

Центр Правової Допомоги має спеціальний номер, на який можна повідомити про справи дітей, які потребують правової допомоги (стосується Кракова та околиць): 725 449 356.

 

Більш детальну інформацію про тимчасове опікунство можна знайти тут.

 

Інформацію про соціальні пільги для тимчасових опікунів дітей з України можна прочитати тут.

Потребую особливої підтримки

Ви інвалід, хронічно хворий, літня людина чи жертва насильства і потребуєте додаткової правової підтримки? Телефонуйте на нашу гарячу лінію: 725 449 374, і ми постараємося відповісти на ваші юридичні запитання.

 

Потрібна інша форма підтримки? Ми підготували список корисних адрес:

 

Психолог

 

Якщо вам потрібна психологічна допомога, ви можете записатися на безкоштовну консультацію в організацію Zustricz: +48 786 674 005 (пн-пт, 9-18:00)

 

Люди з обмеженими можливостями та їх опікуни

 

Якщо ви особа з обмеженими можливостями або опікун такої особи, ви можете зв’язатися з організацією  Mudita та отримати підтримку щодо:

 

- перебування в пункті прийому (Краків, Варшава)

- допомоги у пошуку житла або лікування, терапії чи спеціалізованої допомоги

- участі у групах підтримки опікунів

 

Контакти з організацією Mudita: whatsapp +48 539 866 471, ukraina@stowarzyeniemudita.pl (пн-пт, 10:00-18:00)

 

Щоб отримати довідку  про інвалідність  чи ступінь інвалідності, видану польськими органами, спочатку зверніться до лікаря, який видасть вам довідку на спеціальному бланку (повідомте лікаря, що Вам потрібен документ для видачі довідки про інвалідність). З такою довідкою (виданою не пізніше ніж 30 днів до моменту її пред’ялення) та українськими документами, якщо вони є, Вам необхідно звернутись на вул. Dekerta 24 (для жителів Кракова), де ви заповните коротку заявку та залишите її у працівника органу. Після цього Вам необхідно перевірити свою електронну пошту, адже вам прийде запрошення, щоб з’явитись на комісію, яка оцінить ваш стан.

 

Отримавши польський документ про неповносправність, ви можете звернутися до Краківського центру допомоги, який надає фінансову підтримку (для жителів Кракова)

 

• ul. Stachowicza 18,  Пн. - Пт в годинах з 7.40 до 18.00, партер

• osiedle Zgody 2,  Пн. - Пт в годинах з 7.40 до 15.30 1 поверх, каб. 117 та 119 (пн-пт, 07:40-15:30)

 

Насильство в сім'ї

 

Якщо ваш партнер чи один з батьків вчиняє насильство над вами чи над вашими дітьми (фізичне, психологічне, економічне), зверніться до Центру прав жінок, де ви можете отримати допомогу юриста та психолога.

 

Контакти з Центром прав жінок: тел.: +48 780 079 988, cpk_krakow@cpk.org.pl, вул. Dunajewskiego 5 (для жителів Кракова)

 

У цій ситуації також можна звернутися до найближчого відділення МОПС за місцем проживання. У Кракові можна скористатися пошуковою системою в Інтернеті – просто введіть свою адресу, натисніть «ШУКАТИ» і з’явиться адреса найближчого МОПСу.

https://mops.krakow.pl/212366,artykul,znajdz_filie.html

 

Пам’ятайте, якщо вам загрожує небезпека, ви повинні негайно звернутися до поліції за телефоном 997 або 112.

 

Складне матеріальне становище

 

Якщо ви перебуваєте у скрутному фінансовому становищі, ви можете звернутися до відділення MOPS, який перевірить вашу поточну ситуацію, оцінить ваші потреби та зможе надати відповідний вид соціальної допомоги.

 

Для цього зверніться до найближчого до вашої поточної адреси відділення МОПС. У Кракові можна скористатися пошуковою системою в Інтернеті – просто введіть свою адресу, натисніть «ШУКАТИ» і з’явиться адреса найближчого МОПСу.

 

https://mops.krakow.pl/212366,artykul,znajdz_filie.html

 

У понеділок та вівторок ви можете відвідати склад за адресою вул. Daszyńskiego 16, якою керує організація IB, де можна безкоштовно отримати продукти харчування, засоби гігієни та ліки невідкладної допомоги.

 

Magazyn Internationaler Bund Polska

Вул. Daszyńskiego 16, Пн-Вт 10:00-16:00

 

Також ініціатива «Суп для України» запрошує безкоштовно поїсти обід на вул. Śniadeckich 3 у Кракові.

 

Суп для України

вул. Śniadeckich 3

Пн-Сб, 10:00-16:00

 

Працевлаштування в Польщі

Цей розділ знаходиться на стадії розробки.

Поширені питання

Мені менше 18 років

Працевлаштування в Польщі

Я приїхав з України, але не маю громадянства УКР

Потребую особливої підтримки

Фінансова допомога

Я - особа без громадянства з України

Посвідка на проживання

ПЕСЕЛЬ і перші кроки

Фінансова допомога

УВКБ ООН - представництво в Польщі Управління Верховного комісара у справах біженців при ООН, яке запустило програму виплати грошової допомоги біженцям з України. Це короткострокова матеріальна допомога людям, які приїхали з України, і її метою є підтримка їхньої інтеграції в Польщі. Отримання допомоги не надає статусу біженця, а є лише гуманітарною допомогою.

 

Нещодавно змінився режим виплати допомоги, тому рекомендуємо ознайомитися з новими умовами та критеріями виплат від УВКБ ООН.

 

Зауважте - найважливіша зміна! УВКБ ООН наразі не приймає нові заявки. Реєстрація шляхом подання онлайн-заявки на веб-сайті УВКБ ООН більше неможлива. Форма на сайті help.unhcr.org/Poland більше не активна. Це означає, що наразі через обмеженість фінансових ресурсів, реєстрація за поданими заявами стосується лише тих заяв, які були подані до кінця серпня. УВКБ ООН зв’яжеться з особами, які підпадають під критерії і заповнили заявки, через вказаний раніше номер телефону.

 

Хто має право на отримання допомоги?

 

Особи, які приїхали з України до Польщі після 24 лютого 2022 року у зв’язку з воєнними діями на території України, можуть подати заявку на грошову допомогу.

Важливо: особи не обов'язково повинні бути лише громадянами України. Це також можуть бути особи, які до війни легально проживали в Україні.

 

Який розмір допомоги?

 

Особи, які мають право на допомогу, можуть отримати 700 злотих на особу + 600 злотих на іншу особу в сім’ї (ліміт осіб: 4).

 

Як довго я отримуватиму фінансову допомогу?

 

Матеріальна допомога надається 1 раз на місяць протягом 3 місяців. Ви повинні самі зняти гроші за допомогою коду BLIK в банкоматі. Додаткову інформацію дивіться нижче.

 

Отримання SMS із запланованою зустріччю з працівником УВКБ ООН не гарантує виплату вашої допомоги.

Під час зустрічі працівник УВКБ ООН за результатами співбесіди оцінює, чи відповідає заявник новим критеріям для надання фінансової допомоги. Зараз система виплат зосереджена на підтримці лише вразливої ​​групи, тобто людей, які перебувають у особливо несприятливому матеріальному становищі (наприклад:  батьки-одинаки без додаткового джерела доходу, люди з інвалідністю, літні хворі люди, жертви насильства). Люди, які не потрапляють до цієї групи, не отримають допомоги. Це означає, що цільову групу звужено і не кожен заявник отримає фінансову підтримку.

 

Куди я можу звернутись за фінансовою допомогою?

 

Адреси:

• Варшава: Kamionkowska 11. Понеділок – п’ятниця, 8:00 – 16:00

• Гданськ: Wały Piastowskie 1, понеділок - п'ятниця, 8.00 - 16.00

• Острава: Jana lll Sobieskiego 9 / кімната 127, понеділок - п'ятниця 8.00 - 16.00

• Вроцлав: адреса буде оголошена найближчим часом

 

Які документи необхідно взяти з собою на зустріч у пункт реєстрації?

 

Кожна особа, яка має право на отримання допомоги, повинна мати офіційний документ, що посвідчує особу іноземця (внутрішній паспорт громадянина, закордонний паспорт, державний податковий номер, ID документ, довідку про надання номеру PESEL). Також необхідно пред’явити документ, який підтверджує дату прибуття до Польщі (нагадаємо, що пільгою можуть користуватися лише особи, які приїхали до Польщі після 24 лютого).

Під час візиту до пункту УВКБ ООН повинні прийти  усі члени сім’ї, які проживають разом з особою, яка претендує на фінансову допомогу. Дітям повинен допомагати законний або фактичний опікун.

 

Важливо: візьміть із собою на розмову  документи, якщо такі є, які підтверджують вашу особливу ситуацію і що ви відповідаєте вимогам для виплати фінансової допомоги.

 

Чи потрібно подавати заявку на отримання номера PESEL заздалегідь?

 

Щоб подати заявку на фінансову допомогу від УВКБ ООН, номер PESEL не потрібен. Ці програми незалежні одна від одної.

У разі технічних проблем із банкоматом або кодом BLIK телефонуйте на гарячу лінію УВКБ ООН за номером +48 226 286 930 (працює з понеділка по п’ятницю з 8.30 до 16.30).

Проблеми та скарги можна надсилати на адресу: polwa@unhcr.org

 

Пам’ятайте, що УВКБ ООН не реєструє людей як біженців і його допомога є безкоштовною. Не звертайтеся до посередників, які пропонують свої послуги за плату.

 

Я людина з особливими потребами, як мені повідомити про це співробітника УВКБ ООН?

 

Якщо ви жертва насильства, людина з інвалідністю, яка потребує невідкладної медичної допомоги, повідомте про це працівника, який здійснює реєстрацію. Є спеціальне місце (Blue Dot), де можна отримати допомогу.

 

СПИСОК БЛАКИТНИХ ТОЧОК:

 

• Гдиня: вул. 10 Lutego 26, 81-319 Gdynia (працює з понеділка по п'ятницю з 08:30 до 16:30)

• Краків: Пункт інформації для іноземців: вул. Podgórska 34, 31-536 Kraków (вхід у будівлю Galeria Kazimierz з вулиці Gęsia) (працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00)

• Краків: вул. Pawia 5a, 31-154 Kraków (працює 24/7)

• Варшава: вул. Kamionkowska 11, 03-805 Варшава (працює з понеділка по п'ятницю з 08:30 до 16:00)

• Вроцлав: адреса буде оголошена найближчим часом

 

Керівництво Блакитними точками здійснює УВКБ ООН у співпраці з ЮНІСЕФ. На місці можна отримати наступний вид допомоги:

 

- загальну інформацію, юридичні консультації

- психологічний супровід

- підтримка сім'ї та дітей

- безпечне ігрове місце для дітей

- місце для відпочинку

Усі ці послуги безкоштовні, а скористатися вищезазначеними послугами може кожен, хто тікає від війни в Україні – жінки, діти, чоловіки, незалежно від національності.

Посвідка на проживання

КРАКІВ:

 

1. Пункт інформаційний для іноземців,  Галерея "Казімєж", перехрестя вул. Rzeźnicza i вул. Gęsia : пн - пт 9.00–16.00

2. Головний залізничний вокзал, Перон 4: пн - пт 9.00–16.00

3. Фундація „Dobro Zawsze Wraca”,  вул. Łagiewnicka 54: пн - пт 10.00–16.00

4. Community Center, вул. prof. M. Życzkowskiego 19: пн - пт 9.00–16.00

 

ПОЗНАНЬ:

 

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, вул. Dąbrowskiego 28: пн – пт 9.00–16.00

 

РИБНІК:

 

Рада жінок міста Рибнік, вул. Białych 7: пн - пт 9.00–16.00

 

ВРОЦЛАВ:

 

Community Center, вул. Braniborska 40: пн - пт 9.00–16.00

 

ЖЕШУВ:

 

Protection Hub, вул. Podkarpacka 6A: пн - пт 9.00–16.00

 

СОПОТ:

 

Центр підтримки України, ал. Niepodległości 749: пн - пт 9.00–16.00

 

ІНФОЛІНІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ: 725 449 374

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПРАВИ ДІТЕЙ БЕЗ ОПІКИ (та справи щодо тимчасової опіки, Краків та околиці): 725 449 356

Дозвіл на тимчасове перебування та карта на перебування для людей з PESEL UKR

 

Особи, які користуються тимчасовим захистом у Польщі та мають PESEL UKR зможуть подати заяву на дозвіл на тимчасове перебування після 9 місяців перебування в Польщі та отримати картку на перебування за спрощеною процедурою.

 

Особи, які не користуються тимчасовим захистом, можуть подавати заяви на тимчасове перебування швидше, однак вони повинні вказати мету перебування та відповідати додатковим вимогам залежно від цієї мети (наприклад, документальне підтвердження доходу, житла, роботи).

 

Особи з PESEL UKR після 9 місяців перебування зможуть отримати дозвіл без виконання таких вимог (9 місяців з дати в’їзду на територію Республіки Польща)

 

Дозвіл і карта на перебування видаються на 3 роки.

 

Заяву потрібно буде подати до Відділу у справах іноземців Воєводського управління, найближчого до вашого місця проживання.

У Кракові це буде Відділ у справах іноземців Малопольського Воєводи, вул. Przy Rondzie 6. Інформація доступна на веб-сторінці Відділу www.infoopt.pl

 

Заяву не можна подати швидше ніж 9 місяців від першого дня перебування на території Польщі.

 

Дозвіл на тимчасове перебування - загальні правила, які не поширюються на осіб з PESEL UKR

 

Щоб отримати дозвіл на тимчасове перебування, необхідно вказати конкретну мету перебування в Польщі, наприклад:

 • Дозвіл на тимчасове перебування у зв’язку з роботою
 • Дозвіл на тимчасове перебування у зв’язку з роботою висококваліфікованих працівників
 • Дозвіл на тимчасове перебування у зв’язку з сезонною роботою
 • Дозвіл на тимчасове перебування відделегованого працівника
 • Дозвіл на тимчасове перебування у зв’язку з здійсненням господарської діяльності
 • Дозвіл на тимчасове перебування у зв’язку з науковими дослідженнями
 • Дозвіл на тимчасове перебування у зв’язку з навчанням
 • Дозвіл на тимчасове перебування у зв’язку з возз’єднанням з сім’єю (член сім’ї громадянина Польщі, або іноземця який проживає в Польщі)
 • Дозвіл на тимчасове перебування у зв’язку з іншими обставинами (за умови доказових документів)

 

Дозвіл на тимчасове перебування можна отримати на термін від 3 місяців до 3 років, в залежності від конкретних обставин.

 

Наприклад, іноземець може подати заяву на отримання дозволу на тимчасове перебування у зв’язку з роботою, але тоді він повинен відповідати наступним вимогам:

 

 1. обов'язково мати медичне страхування (оформлюється автоматично у випадку укладення трудового договору або договору доручення);
 2. повинен мати джерело стабільного та регулярного доходу, достатнього для покриття витрат на проживання себе та членів своєї сім’ї (у розмірі, визначеному Положенням);
 3. необхідно мати місце проживання на території Польщі (наразі не потрібно показувати договір оренди квартири);
 4. винагорода іноземця за виконану роботу не може бути нижчою за винагороду інших працівників, які виконують таку ж роботу або порівнянну роботу (на аналогічній посаді);
 5. розмір місячної винагороди іноземця не може бути нижчим за мінімальну заробітню плату визначену на державному рівні.

Іноземець повинен відповідати вимогам легального виконання даного виду роботи.

 

Дозвіл на постійне проживання / Дозвіл на довготермінове перебування резидента ЄС - загальні правила, які не поширюються на людей з PESEL UKR.

 

Як правило, ви можете подати документи на постійне/довгострокове проживання лише після певного періоду перебування на підставі картки на тимчасове перебування.

 

Обидві ці форми перебування дозволяють перебувати в Польщі невизначений термін. Дозвіл на постійне місце проживання надається особам, які підтверджують польське походження або іншим чином пов’язані з Польщею (наприклад, одруження з громадянином Польщі). В той час як дозвіл на проживання довготермінового резидента ЄС призначений переважно особам, які перебувають у Польщі безперервно та легально (щонайменше 5 років).

Додаткові умови, які повинні бути виконані для отримання статусу довгострокового резидента ЄС є наступними (серед іншого):

 • мати регулярний і стабільний дохід, а також доказати що іноземець мав його протягом попередніх 3 років;
 • наявність медичного страхування,
 • володіння польською мовою на рівні В1, підтверджене мовним сертифікатом та виданим установою уповноваженою в Законі, або атестатом про закінчення польської школи.
   

Загальні правила подачі заяви на дозвіл на тимчасове, постійне та довгострокове проживання в ЄС:

 

Заяву необхідно подати не пізніше останнього легального дня перебування в Польщі до Відділу у справах іноземців Воєводського управління.

 

Під час процедури розгляду заяви іноземця можуть попросити подати інші додаткові документи.

 

Оплата за видачу дозволу на тимчасове перебування становить 340 злотих, за дозвіл на перебування у зв’язку з роботою – 440 злотих, за дозвіл на довготермінового резидента ЄС або дозвіл на постійне перебування – 640 злотих. Крім того, після отримання позитивного рішення іноземець має заплатити 50 злотих за оформлення  карти перебування (пластику).

 

У разі отримання негативного рішення, іноземець має право оскаржити це рішення до Керівника Управління у справах іноземців за посередництвом Воєводи, який виніс рішення. Строк подання апеляційної скарги – 14 днів з дня отримання ріщення. Якщо після оскарження рішення буде залишатись негативним, то в такому разі можна подати апеляцію до Адміністративного Суду Воєводства протягом 30 днів з дати отримання рішення Керівника Управління у справах іноземців.

Номер ПЕСЕЛЬ і перші кроки

Відповідно до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (Спеціальний закон), перебування кожного громадянина України, який легально в’їхав на територію Польщі від 24 лютого 2022 р. та заявляє про намір залишитися  у Польщі, вважається законним протягом 18 місяців. Спеціальний закон не передбачає необхідності подавати додаткові заяви для легалізації такого перебування, однак дуже важливим є  подання заявки про надання  номера ПЕСЕЛЬ, що надає доступ до спеціальних пільг, які надаються громадянам України.

 

Хто може скористатися положеннями Спеціального закону про допомогу громадянам України?

- Громадяни України та члени їх подружжя (навіть якщо вони не мають українського громадянства), які прибули до Польщі 24 лютого 2022 року або після цієї дати і хочуть залишитися в Польщі.

- Громадяни України, які мають Карту поляка та члени їх найближчих сімей (навіть якщо вони не мають українського громадянства), які прибули до Польщі 24 лютого 2022 року або після цієї дати і хочуть залишитися в Польщі.

 

Дія Закону не поширюється на громадян України, які мають: дозвіл на тимчасове проживання, дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС, дозвіл на постійне проживання, статус біженця, додатковий захист, дозвіл на толерантне перебування.

 

ЛЕГАЛЬНІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ

 

Громадянам України не потрібно робити ніяких формальних дій після прибуття до Польщі. Протягом 18 місяців, з 24 лютого 2022 року, перебування в Польщі автоматично є легальним.

 

Проте, якщо громадянин України, який прибув до Польщі 24 лютого 2022 року або після цієї дати, не має штампу в паспорті чи іншому документі, що підтверджує дату прибуття до Польщі, він повинен подати заяву на отримання номера ПЕСЕЛЬ протягом 90 днів з дня прибуття до Польщі – щоби довести право на легальне перебування.

 

Заява на отримання номера ПЕСЕЛЬ подається особисто в письмовій формі за місцезнаходженням органу муніципальної влади. Шаблони заяв польською та українською мовами можна знайти тут. У Кракові заявку на ПЕСЕЛЬ можна подати на Таурон Арені. Більше практичних порад на цю тему можна знайти тут.

 

Від імені недієздатної або обмежено дієздатної особи, яка претендує на отримання номера ПЕСЕЛЬ, заяву подає один із батьків, опікун, куратор, тимчасовий опікун, призначений судом опіки та піклування, або особа, яка фактично опікується  дитиною. Якщо заява стосується дитини віком до 12 років, дитина не повинна бути присутня під час подання заяви, за винятком випадків, коли особу дитини буде встановлено на підставі декларації.

 

До заяви додається фотографія особи, якій присвоюється номер PESEL (відповідність вимогам до фотографії для ID-картки). Додатково знімають відбитки пальців у осіб старше 12 років (згідно з правилами, що діють при оформленні ID-картки).

 

МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ

 

Через спеціальні правила, адаптовані до ситуації, що склалася, подавати офіційну заяву про надання статусу біженця не потрібно.

 

Особи, які подали заяви про міжнародний захист (статус біженця), можуть відкликати ці заяви, щоб скористатися положеннями Закону.

 

ВИЇЗД З ПОЛЬЩІ

 

Якщо ви вирішите виїхати з Польщі більше ніж на 1 місяць протягом вищезгаданих 18 місяців, ви втратите свої права відповідно до нового закону.

 

Особи, на яких поширюється тимчасовий захист у Польщі, повинні зареєструватися у дія.пл. Дія.пл. — це спеціальний електронний документ. Він водночас може бути  дозволом на проживання, так і документом для перетину зовнішнього кордону ЄС та документом для пересування Шенгенської зоною.  Зверніть увагу, що для перетину кордонуб окрім Дія.пл вам  необхідно мати з собою дійсний проїзний документ. Детальніше ви можете ознайомитись з інформацією тут.

 

 

Центр Правової Допомоги імені Галіни Нієч підтримує біженців з України з першого дня війни. У нашому Центрі працюють додаткові пункти правової допомоги, де громадяни України можуть отримати інформацію українською та російською мовами. Ми також пропонуємо юридичну допомогу особам, які прибули з України, але не мають громадянства України, особам без громадянства та громадянам третіх країн. Ми також надаємо юридичну підтримку неповнолітнім без опіки.

 

Інфолінія: 725 449 374 Справи дітей (Краків та околиці): 725 449 356

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. uk

Ви можете знайти наші пункти безкоштовної правової допомоги тут:

Юридична допомога біженцям з України

Ваша підтримка дозволить нам продовжувати надавати

безкоштовну правову допомогу для біженців у Польщі!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531

Ta strona internetowa została zrobiona w 

  kreatorze www WebWave.