1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

 Головною формою діяльності Центру Правової Допомоги ім. Галини Нєць є надання безкоштовної інформації та правової допомоги бенефіціарам Центру, зокрема іноземцям, що шукають міжнародного захисту, біженцям, особам без громадянства та іноземцям, які є жертвами торгівлі людьми.

 

У рамках виконання завдань з надання інформаційної та правової допомоги працівники та співробітники Центру зобов’язані неухильно дотримуватись правил, визначених, зокрема, Кодексом етики Центру правової допомоги для них. Halina Nieć та правил внутрішнньої Політики Центру, що стосується різноманітних сфер діяльності (як, наприклад, Політика захисту дітей).

 

Додаткові детальні принципи діяльності також можуть випливати з вимог проектів, що реалізуються Центром, які визначаються укладеними відповідними угодами. Ці принципи можуть стосуватися, зокрема, обсягу та предмету наданої правової допомоги, категорій бенефіціарів, що відповідають вимогам конкретного проекту, місця та способу надання консультацій, детальної форми звітності та обсягу документованих даних.

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦППГН

 

До основних принципів, яких зобов’язуються дотримуватися працівники Центру під час виконання завдань, пов'язаних із наданням інформації та правової допомоги, належать: Гідність, Конфіденційність, Прозорість, Заборона дискримінації, Захист від сексуальної експлуатації, Об'єктивність, Професіоналізм, Безоплатність допомоги, Відповідальність.

 

ГІДНІСТЬ

 

Кожен член правління, працівник, підрядник і волонтер зобов’язується дотримуватись принципів етики та поваги до гідності бенефіціарів Центру під час здійснення діяльності Центру, зокрема, при наданні безкоштовної інформаційної та правової допомоги.

 

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

Центр гарантує дотримання найвищих стандартів щодо поваги конфіденційності інформації, що надається бенефіціарами в рамках дій, здійснюваних на їх користь, зокрема під час надання безкоштовної інформації та правової допомоги. Зокрема, Центр гарантує, що особисті дані, зображення або інша конфіденційна інформація, яка дозволяє ідентифікувати особу, не будуть оприлюднюватися або передаватися третім особам без їх згоди, за винятком випадків, передбачених законом.

 

ПРОЗОРІСТЬ

 

Центр інформує про свої дії, намагаючись максимально передати зацікавленим особам інформацію про правила та можливості участі в їх реалізації або використання запропонованих форм допомоги.

 

ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ

 

Під час здійснення дій на користь бенефіціарів, Центр буде дотримуватися принципу недискримінації, забезпечуючи рівний доступ до запропонованих форм допомоги всім відповідним кваліфікованим бенефіціарам.

 

ЗАХИСТ ВІД СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

 

Сексуальна експлуатація та сексуальні зловживання є неприпустимими діями, забороненими законом. Центр Правової Допомоги ім. Галини Нєць ретельно розглядає скарги щодо заявлень про сексуальне насильство або інші зловживання, пов'язані з працівниками або співробітниками  Центру, зокрема у випадках, коли такі дії спрямовані проти бенефіціара, якому надається допомога Центру.

 

Під сексуальною експлуатацією розуміють будь-яке фактичне використання або спробу використання вразливого становища іншої особи, своєї домінуючої позиції або довіри в сексуальних цілях.

 

Під сексуальними зловживаннями розуміють будь-яку фактичну сексуальну активність або загрозу такої активності за допомогою сили або в умовах нерівності чи примусу.

 

ОБ'ЄКТИВНІСТЬ

 

Під час виконання завдань на користь бенефіціарів, зокрема під час надання безкоштовної інформації та правової допомоги, Центр керуватиметься найкращими інтересами бенефіціара, одночасно дотримуючись принципу об'єктивності при оцінці його ситуації та потреб.

 

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

 

Керівництво та співробітники Центру керуються засадами чесності, відповідальності, компетентності, точності, добросовісності, своєчасності, дисциплінованості та високої особистої культури, що виражаються ввічливим та доброзичливим ставленням до бенефіціарів.

 

Кожен співробітник зобов’язаний своєчасно погоджувати з керівництвом Центру відповідні графіки роботи, своєчасну звітність та сумлінне виконання покладених на нього завдань.

 

БЕЗКОШТОВНА ДОПОМОГА

 

Всі форми підтримки, що надаються Центром його бенефіціарам, надаються безкоштовно.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Центр, його працівники та співробітники діють з почуттям відповідальності за свою місію та вчинені дії.

 

Якщо вищевказані стандарти були порушені  особою, яка діє від імені Центру Правової Допомоги ім. Галини Нєць, будь ласка, повідомте нас про це!

 

Ви можете подати скаргу на поведінку:

 

працівника ЦППГН,

 

волонтера ЦППГН,

 

членів організації ЦППГН та членів правління ЦППГН,

 

особи, що діє за дорученням ЦППГН,

 

особи, що здійснює діяльність в рамках партнерства з ЦППГН.

 

Процедура повідомлення про ситуацію, яка порушує стандарти роботи ЦППГН

 

Будь-яка особа, яка не задоволена роботою ЦППГН, може повідомити про порушення стандартів роботи щодо неї через онлайн-форму або надіславши письмову скаргу звичайною чи електронною поштою на адресу:

 

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
Ul. Krowoderska 11/7
31-141 Kraków
biuro@pomocprawna.org

 

Скарги повинні містити детальний опис подій і поведінки, яких вони стосуються, із зазначенням осіб, яких стосується скарга, а також місця і дати порушення. Скарги повинні містити контактну інформацію для подальшого листування та з’ясування справи. Скарги можуть бути написані іншою мовою, ніж польська.

 

Якщо ви не бажаєте, щоб ваша скарга розглядалася Правлінням CPPHN, ви також можете звернутися до одного з наших партнерів – УВКБ ООН або IRC:

1. УВКБ ООН у Польщі: polwacomplain@unhcr.org
Офіс Генерального інспектора УВКБ ООН (IGO) у штаб-квартирі УВКБ ООН:
Електронна пошта: inspector@unhcr.org
Конфіденційний факс: +41 22 739 7380
Поштова адреса: UNHCR, 94 Rue de Montbrillant, 1202 Geneva, Switzerland

 

Або

 

2. IRC - Міжнародний комітет порятунку
Тел.: +48 732 106 484 (WhatsApp, Telegram, Viber)
Електронна адреса: support@mealpoland.zendesk.com

 

Кожне зголошення/скарга розглядатиметься з особливою уважністю та у суворій конфіденційності.

 

Термін розгляду

 

Скарги розглядаються не пізніше 30 днів з моменту їх надходження. Якщо скарга сформульована не польською мовою і потребує допомоги незалежного перекладача, цей термін може бути продовжений до 60 днів. Відповіді на скарги оформляються письмово та надсилаються на вказану контактну адресу мовою, зрозумілою бенефіціару.

 

Як правило, скарги розглядаються Правлінням Центру. Якщо скарга стосується члена Правління, він не бере участі в розгляді скарги. Якщо скарга стосується двох-трьох членів Правління, для розгляду скарги призначається відповідна кількість інших осіб - з числа працівників організації.

 

Особа, яка не задоволена тим, як розглядається її скарга, повідомляється про можливість подання скарги також до Представництва УВКБ ООН у Польщі, якщо скарга стосується особи, яка клопоче про міжнародний захист у Польщі.

 

Що стосується процедури подання скарг, то діє принцип конфіденційності. Однак суб’єкт, який розглядає скаргу, інформує особу про висунуті проти неї звинувачення та вислуховує її пояснення, перш ніж прийняти рішення щодо відповідного способу вирішення справи.

 

 

 

  

Стандарти діяльності та процедура скарги

Ваша підтримка дозволить нам продовжувати надавати

безкоштовну правову допомогу для біженців у Польщі!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531