10 kwietnia 2024

W związku ze wzrostem liczby otrzymywanych przez obywateli Ukrainy ze statusem UKR decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważamy za konieczne dodatkowe poinformowanie wszystkich obywateli Ukrainy ze statusem UKR o OBOWIĄZKU okazania, oprócz paszportu zagranicznego, certyfikatu elektronicznego DIIA.PL. 

 

Przypominamy, że zaświadczenie z rejestru PESEL jest zaświadczeniem stwierdzającym jedynie, iż dana osoba posiada numer PESEL z dopiskiem UKR i nie jest to dokument potwierdzający tożsamość. Należy podkreślić, iż powyższe zaświadczenie nie jest odpowiednim dokumentem umożliwiającym przekroczenie granicy ukraińsko-polskiej.

 

Ponadto należy pamiętać, że zadeklarowanie celu wjazdu i dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów (paszport zagraniczny, DIIA.PL) jest obowiązkiem osoby, która chce przekroczyć granicę, niezależnie od rodzaju transportu, pory dnia czy możliwości technologicznych.

 

W tym temacie zalecamy zapoznanie się z komunikatem na oficjalnej stronie Straży Granicznej - https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/11258,Komunikat-dla-osob-posiadajacych-status-PESEL-UKR.html.

 

Elektroniczny certyfikat DIIA.PL jest dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby na terytorium państw Strefy Schengen, jak i jednoznacznie wskazuje na cel wjazdu, którym jest ucieczka przed wojną w Ukrainie. jest niezbędnym dokumentem do przekroczenia granicy polskiej.

 

Straż Graniczna RP nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z niepoinformowania przez osobę o celu wjazdu lub niedostarczenia niezbędnych dokumentów.

 

Serdecznie prosimy wszystkich obywateli Ukrainy posiadających status UKR o zainstalowanie i korzystanie z elektronicznego certyfikatu DIIA.PL podczas przekraczania granicy, jak i podczas pobytu w Polsce, aby zapobiec utracie praw wynikających ze specustawy w przyszłości.

 

Przydatne linki i źródła:

https://www.pomocprawna.org/diiapl---elektroniczny-dokument-dla-uchodzcow-z-ukrainy

- instrukcja krok po kroku instalacji certyfikatu DIIA.PL

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/diiapl-dla-dzieci-w-aplikacji-mobywatel

- instrukcja krok po kroku dodawania dzieci do certyfikatu DIIA.PL

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Ustawa "O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy")

 

 

Ważna informacja na temat aplikacji diia.pl

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531