31 sierpnia 2022

W związku z notyfikacją Komisji Europejskiej nowych dokumentów pobytowych wydawanych w związku ze szczególną sytuacją na Ukrainie, do katalogu dokumentów pobytowych dodane zostały:

 

 • dokument elektroniczny Diia.pl w aplikacji mobilnej mObywatel, potwierdzający m.in. status beneficjenta art. 2 ust. 1 Specustawy (Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy...),

 • zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców obywatelom państw trzecich innych niż Ukraina.

 • Wyżej wymienione dokumenty – w okresie swojej ważności – wraz z ważnym dokumentem podróży (paszportem) uprawniają do:
 • przekraczania granic zewnętrznych UE oraz wewnętrznych państw strefy Schengen,

 • pobytu na terytorium Polski w okresie swojej ważności,

 • pobytu na terytorium innych państw Schengen w okresie do 90 dni w ostatnich 180 dniach.

 

Dokument ten uprawnia do przekraczania polskiej granicy w kierunku wjazdowym z terytorium Ukrainy przez cały czas uznawania pobytu obywatela Ukrainy za legalny w Polsce na podstawie Specustawy (czyli przez 18 miesięcy liczonych od dnia 24 lutego 2022 roku), bez względu na to, czy danemu cudzoziemcowi przysługują dni ruchu bezwizowego, czy nie.

 

Dokument Diia.pl udostępniany jest w aplikacji mobilnej mObywatel, którą można pobrać na telefon komórkowy z systemem Android i iOS.

Dokument elektroniczny Diia.pl pozwala potwierdzić najważniejsze informacje na temat cudzoziemca takie jak: imię i nazwisko, nadany numer PESEL, rok i miejsce urodzenia, obywatelstwo, dla ułatwienia korzystania dodana jest również fotografia cudzoziemca.

 

Warunki korzystania z aplikacji Diia.pl:

 • przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 roku;

 • nadany numer PESEL (z pieczątką „Osoba o statusie UKR”);

 • login i hasło do profilu zaufanego;

 • telefon z systemem Android (z wersją systemu 6.0 i wyższą) albo IOS (z wersją 13.0 i wyższą);

 • dostęp do internetu.

 

Dane umieszczone w systemie są zaszyfrowane i posiadają certyfikat. Certyfikat także potwierdza autentyczność danych. Certyfikat zostanie uzyskany podczas aktywowania programu.

Nawet po utracie telefonu dane personalne są bezpieczne – chroni je nie tylko zapis szyfrowy ale i kod odblokowania i hasło, jaki jest wybierany podczas aktywacji programu.

 

Dokument pobytowy Diia.pl w aplikacji mobilnej mObywatel dostępny jest dla tych cudzoziemców(-mek) objętych Specustawą, którzy posiadają numer PESEL UKR oraz założyli profil zaufany.

 

Profil zaufany, jako środek identyfikacji elektronicznej może założyć każdy kto posiada numer PESEL oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 

Powyższe oznacza, że w zakres osób, którym może zostać przyznany dokument elektroniczny Diia.pl  wchodzą dzieci, które ukończyły 13. rok życia.

 

Potencjalny właściciel Profilu Zaufanego musi posiadać także ważny dokument tożsamości. Osoby ubezwłasnowolnione i małoletni poniżej 13 lat nie mogą posiadać Profilu Zaufanego.

Obecnie istnieją dwie opcje potwierdzenia Profilu Zaufanego:

 

Opcja 1 - Logowanie przez bank

 

Najprostsza metoda potwierdzenia tożsamości to wykorzystanie do tego bankowości online. Będzie to możliwe, jeśli zainteresowany korzysta z:

 • T-Mobile Usługi Bankowe,

 • PKO Bank Polski,

 • Inteligo,

 • Santander,

 • Bank Pekao,

 • mBank,

 • Getin Bank,

 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy,

 • ING,

 • Credit Agricole,

 • BNP Paribas,

 • BOŚ Bank,

 • Grupa BPS,

 • Envelo,

 • Millenium,

 • Alior Bank.

 

Jak założyć profil zaufany za pomocą bankowości elektronicznej?

 

 1. Należy wejść na stronę na stronę: https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp.

 2. Następnie wnioskujący wybiera swój bank (dostępne tylko dla banków z powyższej listy).

 3. Należy zalogować się do bankowości online i postępować zgodnie z wyświetlaną instrukcją.

 

Opcja 2 - Weryfikacja w punkcie

 

Drugim sposobem jest złożenie wniosku online o założenie Profilu Zaufanego, a następnie udanie się w ciągu 14 dni do wybranej placówki, aby potwierdzić swój profil. To jedyny sposób, aby osoba niepełnoletnia mogła wyrobić PZ.

 

Zakładanie Profilu Zaufanego z weryfikacją osobistą w punkcie

 

 1. Należy wejść na stronę i wypełnić dostępny tam formularz https://pz.gov.pl/pz/register.

 2. Kolejnym krokiem jest kliknięcie "Zarejestruj się" i wybór takiego identyfikatora i hasła, które łatwo zapamiętać.

 3. W ciągu 14 dni od rejestracji należy udać się do punktu potwierdzającego.

 4. Gdyby nie udało się potwierdzić wniosku osobiście do 14 dni od rejestracji, należy złożyć wniosek, ponownie postępując wg punktów 1-3.

 5. Po potwierdzeniu można z powodzeniem zalogować się do pełnoprawnego Profilu Zaufanego, wybierając opcję "Logowanie za pomocą hasła".

 

Jak założyć Profil Zaufany dla dziecka?

 

Profil Zaufany mogą posiadać osoby od 13. roku życia - zatem dziecko, które ukończyło ten wiek, może samodzielnie założyć swój Profil Zaufany. Nieletni mogą złożyć wniosek o Profil Zaufany przez oficjalną stronę PZ, a następnie potwierdzić swoją tożsamość w punkcie w ciągu 14 dni.

 

Więcej informacji  o uzyskaniu numeru PESEL i profilu zaufanego:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy

 

Jak aktywować program i dodać dokument Diia.pl?

(https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/jak-dodac-dokument-diiapl)

- Aby aktywować aplikację mObywatel, potrzebny jest oficjalny profil zaufany – to „przepustka” do złożenia wniosku i innych elektronicznych usług.

1. W czasie rejestracji pojawi się komunikat na temat wymogu tworzenia profilu zaufanego.

2. Jeśli posiadacie już profil zaufany należy wejść do sklepu z programami:

- Android (Google Play) i znaleźć program mObywatel;

- Ios (telefon Apple) – należy wejść w App Store i znaleźć program mObywatel.

3. Ściągnąć aplikację mObywatel.

4. Zainstalować aplikację mObywatel oraz przeczytać .

5. Należy przestrzegać instrukcji na ekranie.

6. Podczas aktywacji profilu zaufanego należy wprowadzić login i hasło.

7. Po dokonaniu powyższych kroków dokument zostanie dodany.

 

Zobacz film, jak aktywować program i dodać dokument Diia.pl-https://youtu.be/FGNECp8mmMU

 

Diia.pl - elektroniczny dokument dla uchodźców z Ukrainy

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531