29 November 2022

Вчителі та батьки

 

На жаль, насильство щодо студентів, особливо з України, а також щодо інших груп, останнім часом значно зросло. Це насильство може набувати різних форм: як фізичних, так і психологічних, але незалежно від його форми, тяжкості та частоти, необхідно швидко й належним чином на нього реагувати.

Батьки та вчителі юридично зобов’язані реагувати на прояви насильства. Перш за все, необхідно безпосередньо втрутитись у ситуацію під час виявлення факту насильства. У цьому випадку вам слід:

 

1. Зупинити агресивну поведінку, наприклад, за допомогою слова «Стоп!»

2. Оцінити ситуацію, констатувати факти та уникати суджень суб’єктивного характеру, наприклад : «йому боляче!»

3. Сказати, що певні правила були порушені і що це неприпустимо.

4. Повідомити про можливі наслідки, а потім застосувати певні дії.

5. Залишатися в контакті з учнями, доки напруження ситуації не зменшиться, і, якщо необхідно, вжити подальших дій, наприклад, розділити учнів.

 

Наступна реакція може мати кілька форм та залежатиме від серйозності проблеми. На початку бажано поговорити з учителем, а краще з вихователем учнів. Розмову необхідно провести як між вихователем-батьками, так і між вихователем-учнем, яий зазнав насильства.

 

Якщо розмова не принесе бажаних результатів, наступним кроком для обох сторін може бути втручання директора закладу. Зі сторони батьків це збільшує шанси на ефективне втручання педагогічного колективу. Що більше, результатів можна досягти шляхом розмови між директором та агресивним учнем. Директор зобов'язаний забезпечити кращу координацію діяльності на рівні адміністрації школи. У разі відсутності результату слід також залучати шкільного консультанта, здатного вжити заходів по відношенню до учнів, батьків та інших вчителів.

 

У разі відсутності належного втручання з боку школи, батьки повинні повідомити про цей факт наглядовий орган, тобто відповідну Раду з питань освіти. Існує можливість скерувати письмовий запит до відповідних органів, з вимогою вжиття відповідних заходів адміністрацією школи, а у разі відсутності відповіді з боку закладу в установлений термін, направити цей лист до Піклувальної ради. Водночас дитина має бути проінформована про заходи, які вживаються у її ситуації.

 

Якщо навіть такі дії залишаються неефективними, слід розважити над зверненням до відповідних органів, оскільки знущання часто набувають форми конкретних порушень закону, і навіть злочинів, таких як погроза вчинення злочину (стаття 190 Кримінального кодексу Республіки Польщі), постійні переслідування (ст. 190а КК Республіки Польщі) або наклеп (ст. 212 КК Республіки Польщі). У цьому випадку можна повідомити про факт переслідування в поліцію, або подати заяву до прокуратури, а також повідомити Сімейний суд про наявність обставин, що підтверджують деморалізацію неповнолітнього, або повідомити про випадок Уповноваженому з прав дитини.

 

Незважаючи на значний дискомфорт, пов'язаний зі зміною середовища для дитини, в кінцевому підсумку може виникнути необхідність перевести дитину в інший клас або навіть школу, щоб дитина не перебувала у точксичному для неї середовищі.

 

Вжиття вищеописаних дій щодо протидії булінгу є не лише правом батьків і вчителів, а й їхнім обов’язком, що випливає з ряду законодавчих положень (Кодекс про сім’ю та опіку, Закон про систему освіти чи Статут учителя). Слід підкреслити, що невиконання школою та вчителем зобов’язань щодо забезпечення безпеки учнів, окрім катастрофічних наслідків для психіки учня протягом усього життя, може наражати вчителів на низку правових наслідків, в тому числі відповідальність за заподіяну шкоду.

 

Також рекомендуємо звернутись на спеціальну інфолінію для батьків та вчителів з питань безпеки дітей, яка працює з понеділка по п’ятницю з 12:00 до 15:00 за номером 800 100 100.

 

Діти можуть також безпосередньо звертатись за консультацією до організації Orange за номером телефону 116 111, де доступна консультація українською та російською мовами. Варто теж пам’ятати про наявність мобільного додатку RESQL (доступні українська та російська мовні версії), який дозволяє анонімно повідомляти про випадки насильства з боку однолітків. Додаток також містить численні допоміжні матеріали для вчителів у сфері протидії насильству.

 

Важливі статті:

 

Застосування до неповнолітніх осіб:

 

Закон про Кримінальний кодекс Республіки Польщі від 6 червня 1997 р.

 

• Якщо ми маємо справу з насильством з боку однолітків, тобто, якщо злочинець неповнолітній, то застосовуються правила провадження у справах про злочини неповнолітніх.

 

Мобінг однолітків - явище, що полягає в погрозах, шантажі, образах, наклепі, побоях (вид кримінального правопорушення). Серед однолітків також мають місце крадіжки, грабежі та сексуальне насильство.

 

Приклади правопорушень, що караються Кримінальним кодексом:

 

1. ст. 190 Кримінального кодексу – погроза вчинення злочину.

2. ст. 190a Кримінального кодексу - наполегливе переслідування іншої особи або її близьких, а також неправомірне використання зображення особи.

3. ст. 191 Кримінального кодексу - застосування насильства щодо особи або використання погрози з метою примусити іншу особу до дій, утримуватися від дій або змушувати особу піддаватись терпінням.

4. ст. 212 Кримінального кодексу – наклеп щодо іншої особи, групи осіб, установи, юридичної особи чи іншого організаційного підрозділу без статусу юридичної особи.

5. ст. 216 Кримінального кодексу – образа.

6. ст. 217 Кримінального кодексу - знущання, використання відносин залежності.

 

Правопорушення:

 

Закон від 20 травня 1971 р. Кодекс про дрібні правопорушення

 1. ст. 107 Кодексу про дрібні правопорушення - злісне порушення волі іншої особи
   

Обов'язки органів закладу освіти:

 

Закон від 7 вересня 1991 року Про систему освіти

 

Стаття 39 Закону

2.Директор школи чи освітнього закладу своїм рішенням може виключити учня зі списку учнів у випадках, визначених статутами школи чи освітнього закладу. Виключення відбувається на підставі рішення педагогічної ради за погодженням з органами учнівського самоврядування.

2а. Положення п. 2 не поширюється на учня, охопленого обов'язковою освітою. В обґрунтованих випадках цей учень за поданням директора школи може бути переведений керівником школи до іншої школи.

 

Обов'язки вчителів:

 

• вчителі, як представники навчального закладу, повинні при виконанні своїх обов’язків керуватися насамперед благополуччям дітей. Вони повинні дбати про благополуччя дітей та реагувати на всі прояви насильства щодо них, шляхом повідомлення відповідних органів, тобто поліції чи прокуратури.

• вчителі зобов’язані дбати про формування належної моральної та громадянської позиції у дітей, а також дбати про взаємну повагу до культурних та расових відмінностей. Вчителі повинні запобігати дискримінації та мобінгу однолітків.

 

Закон „Про систему освіти” від 7 вересня 1991 року

 

Стаття 4

У своїй дидактичній, виховній та піклувальній діяльності вчитель зобов’язаний керуватися добром учнів, дбати про їх здоров’я, моральну та громадянську позицію, поважати особисту гідність учня.

 

Закон „Про Статут вчителя” від 26 січня 1982 р.

 

Стаття 6

Вчитель зобов’язаний:

 1. відповідально виконувати завдання, пов’язані з дорученою посадою та основними функціями школи: навчальною, виховною та опікунською, у тому числі завдання щодо забезпечення безпеки учнів під час занять, організованих школою;

 2. підтримувати кожного учня в його розвитку;

 3. прагнути до власного особистісного розвитку;

 4. виховувати молодь у любові до батьківщини, поважаючи Конституцію Республіки Польща, в атмосфері свободи совісті та поваги до кожної людини;

 5. дбати про формування моральних і громадянських позицій учнів відповідно до ідеї демократії, миру і поваги між людьми різних націй, рас і світоглядів.
   

Дослідження ґрунтується на наступних джерелах:
 

 1. https://800100100.pl/dla-rodzicow/nieskuteczna-reakcja-szkoly-na-przemoc-rowiesnicza,id,19

 2. https://800100100.pl/wazne-informacje/interwencja-prawna-w-przypadku-stwierdzenia-krzywdzenia-dziecka,id,11

 3. https://www.dlaucznia.pl/blog/nekanie-w-szkole-jak-radzic-sobie-z-przesladowaniem

 4. https://psycholodzy24.pl/gdy-dziecko-jest-przesladowane-w-szkole-przemoc-rowiesnicza/

 5. https://fdds.pl/co-robimy/akty-prawne/przemoc-w-szkole.html

 6. http://www.bc.ore.edu.pl/Content/830/Agresja_i_przemoc_w_szkole_Czemierowska_wyd.+II.pdf
   

Фізичне та психологічне насильство над студентами з України:
Посібник для учнів, батьків та вчителів

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. uk

Ваша підтримка дозволить нам продовжувати надавати

безкоштовну правову допомогу для біженців у Польщі!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531