01 February 2023

У цій статті ми представляємо різні види соціальних виплат, доступних для іноземців у Польщі, в тому числі для людей з України з PESEL UKR. У кожному пункті описані види виплат, інформація про компетентні органи, які виплачують допомогу, а також про категорії осіб, які мають право на отримання даної виплати. Рекомендуємо ознайомитися з офіційними сторінками зазначених закладів, щоб отримати вичерпну інформацію щодо представлених виплат.

 

 1. 500+ додаткова допомога особам не здатним опікуватись собою  самостійно

 

Надається особам з PESEL UKR (іноземцям, які перебувають у Польщі на законних підставах)

 

Надається особам:

 • яким виповнилося 18 років
 • які мають рішення про нездатність опікуватись собою самостійно або рішення про повну непрацездатність та нездатність опікуватись собою самостійно 
 • не мають права на пенсію за віком або по інвалідності, не мають встановленого права на іншу грошову допомогу, що фінансується з державних коштів, або коли такі допомоги надаються, але їх сума не перевищує 1896,13 злотих

 

 

Компетентний орган для здійснення виплати:

ZUS

 

Деталі:

Розмір виплати: максимум 500 злотих в мiсяць

 

Для отримання додаткової інформації:

https://www.zus.pl/-/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji 

 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/500-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji-najczesciej-zadawane-pytania

 

 1. Допомога по догляду за особою з інвалідністю

 

Надається особам з PESEL UKR (іноземцям, які перебувають у Польщі на законних підставах)

 

Надається особам, які:

 • є дітьми та визнані особами з інвалідністю 
 • досягли 16-річного віку та мають рішення про інвалідність важкого ступеня
 • старше 16 років і мають середній ступінь інвалідності, якщо інвалідність виникла до 21 року
 • досягли 75 років
 •  

Не надається особам, які:

 • мають право на допомогу по догляду
 • мають членів родини, які мають право на допомогу по догляду за дитиною за кордоном

 

Компетентний орган для здійснення виплати:

MOPS

 

Деталі:

Розмір виплати: 215,84 злотих  в мiсяць

 

Для отримання додаткової інформації:

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-pielegnacyjny 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-18 

 

 1. Спеціальна допомога по догляду

 

Надається особам з PESEL UKR

 

Надається особам, які:

відповідно до положень Сімейного та Опікунчого Кодексу РП мають аліментні зобов'язання, а також подружжям, якщо вони:

1. не працевлаштовані або не зайняті в іншій прибутковій роботі, або

2. відмовилися від працевлаштування або іншої прибуткової роботи

- для забезпечення постійного догляду за особою, яка має рiшення про важкий ступінь інвалідності або рішення про інвалідність, включаючи показання: необхідність постійного або тривалого догляду чи допомоги іншої особи у зв'язку зі значно зниженою здатністю до самостійного проживання та необхідності постійної участі опікуна дитини в процесі щоденного його лікування, реабілітаціі та освіти.

Спеціальна допомога по догляду призначається, якщо сукупний дохід сім'ї особи, яка здійснює догляд, і сім'ї особи, яка потребує догляду, на одну особу не перевищує мінімального доходу.

 

Не надається, якщо:

1. особа, яка здійснює догляд:

a) має встановлене право на пенсію за віком, пенсію по інвалідності, пенсію у зв'язку з втратою годувальника у зв'язку зі смертю подружжя, призначену в разі одночасного отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника та іншої пенсії за віком та по інвалідності, на соціальну пенсію, постійну допомогу, компенсаційну допомогу вчителям, допомогу перед виходом на пенсію, допомогу перед виходом на пенсію або додаткову допомогу батькам

б) має встановлене право на спеціальну допомогу по догляду, допомогу по догляду, допомогу для опiкунiв

в) має рiшення про важкий ступінь інвалідності;

 

2. особа, яка потребує піклування, була поміщена в прийомну сім'ю, за винятком спорідненої прийомної сім'ї, в дитячий сімейний будинок або, у зв'язку з необхідністю виховання, ревалідації чи реабілітації, в установу, що здійснює цілодобовий догляд, у тому числі в спеціальній школі та навчальному центрі, за винятком суб'єкта господарювання, який здійснює медичну діяльність, та користується там цілодобовим доглядом більше 5 днів на тиждень;

 

3. інша особа, що має встановлене право на достроковий вихід на пенсію для особи, яка потребує догляду;

 

4. особа, яка потребує догляду, має право на доплату до допомоги сім'ї, право на спеціальну допомогу по догляду, право на допомогу по догляду або право на допомогу для опiкуна,

 

5. Для особи, яка потребує догляду, інша особа має право за кордоном на пільгу для покриття витрат, пов'язаних з доглядом, якщо інше не передбачено положеннями про координацію систем соціального забезпечення або двосторонніми угодами про соціальне забезпечення.

 

Компетентний орган для здійснення виплати:

MOPS

 

Деталі:

Розмір виплати: 620,00 злотих в мiсяць

 

Для отримання додаткової інформації:

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/specjalny-zasilek-opiekunczy

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-8 

 

 1. Допомога по догляду за особою, у зв’язку із звільненням з роботи чи іншої оплачуваної роботи за власним бажанням

 

Надається особам з PESEL UKR

 

Надається особам:

1. матері або батькові,

2. фактичному опікуну дитини,

3. особі, яка є спорідненою приємною сім'єю.

4. іншим особам, які відповідно до положень Сімейного та опікунчого Кодексу мають аліментне зобов'язання (за додаткових умов), за винятком осіб з важким ступенем інвалідності

– якщо вони не працюють або звільняються з роботи або іншого оплачуваного місця праці з метою догляду за особою з важким ступенем інвалідності або рішенням про інвалідність, включаючи показання: необхідність постійного або тривалого догляду або допомоги іншої особи у зв'язку зі значно зниженою здатністю до самостійного життя, і необхідністю постійної участі опiкуна дитини в процесі його лікування, реабілітації та виховання на щоденній основі.

 

Виплата по догляду надається, якщо інвалідність особи, яка потребує догляду виникла:

1. не пізніше 18-річного віку, або

2. під час навчання в школі або вищому навчальному закладі, але не пізніше ніж до досягнення 25-річного віку.

 

Компетентний орган для здійснення виплати:

MOPS

 

Деталі:

Розмір виплати: 2458 злотих в місяць

 

Для отримання додаткової інформації:

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-19

 

 

 

 1. Співфінансування PFRON медичних виробів за запитом

 

Надається особам з PESEL UKR (особи, перебування яких є законним на підставі Законy про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом у цій державі)

 

Надається особам, які:

мають документ, що підтверджує перший або другий ступінь iнвалiдності, виданий за українською системою інвалідності, а в разі відсутності такого документа достатньо декларації про його володіння.

 

Компетентний орган:

PFRON

 

Для отримання додаткової інформації:

 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/

 

 1. Надбавка до виплати по догляду за особою

 

 

Право на отримання доповнення не залежить від наявності PESEL UKR.

 

Надається особам, які:

 • мають право на пенсію за віком або по інвалідності в Польщі, якщо вони були визнані повністю нездатними працювати і жити самостійно або досягли 75-річного віку
 • особа, яка має право на пенсію за віком або по інвалідності, перебуваючи в установі по догляду та лікуванню або в установі по догляду i піклуванню, не має права на допомогу по догляду, хіба що вона не перебуває за межами цього закладу більше 2 тижнів протягом місяця.
 •  

Компетентний орган для здійснення виплати:

ZUS

 

Деталі:

Розмір допомоги: 256,44 злотих  в місяць

 

Для отримання додаткової інформації:

https://www.zus.pl/swiadczenia/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych/dodatek-pielegnacyjny 

 

 

 1. Соціальна пенсія 

 

Право на отримання пенсії не залежить від наявності PESEL UKR.

 

Надається іноземцям, які мають:

 • дозвіл на постійне проживання
 • дозвіл на довгострокове проживання резидента ЄС
 • дозвіл на тимчасове проживання відповідно до статті 127 або статті 186(1)(3) Закону про іноземців
 • статус біженця, додатковий захист
 • картку проживання з анотацією «доступ до ринку праці» (додаткові умови)
 • є членами сім'ї громадян ЄС (додаткові умови)

 

Надається особам:

 • які досягли 18 років
 • при наявностi довідки медичної комісії ZUS про повну непрацездатність у зв'язку з порушенням пристосованості організму, що виникло:

a) до досягнення 18-річного віку;

б) під час навчання (також під час канікул або відпустки деканату):

 

 • які навчаються в школі або університеті до 25 років,
 • під час навчання в докторантурі або науковій аспірантурі.

 

Компетентний орган для здійснення виплати:

ZUS

 

Деталі:

Розмір допомоги: 1338,44 злотих в місяць

 

Для отримання додаткової інформації:

https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/renta-socjalna

 

 1. Пенсія по непрацездатності

 

Право на отримання пенсії не залежить від наявності PESEL UKR.

 

Надається особам, які:

 • мають довідку медичної комісії ZUS про непрацездатність,
 • працювали в Польщі і сплачували страхові внески
 • непрацездатність виникла протягом періодів сплати внесків або внесків, зазначених у Пенсійному законі, або протягом 18 місяців з моменту закінчення цих строків

 

Компетентний орган для здійснення виплати:

ZUS

 

Деталі:

Розмір пільги: 1338,44 злотих в місяць

 

Для отримання додаткової інформації:

https://www.zus.pl/lekarze/orzekanie-o-niezdolnosci-do-pracy/pojecie-niezdolnosci-do-pracy/definicje

https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy/warunki-wymagane-do-przyznania-renty

   

 

 

Соціальні виплати для іноземців
з обмеженими можливостями, в тому числі для людей з
 PESEL UKR

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. uk

Ваша підтримка дозволить нам продовжувати надавати

безкоштовну правову допомогу для біженців у Польщі!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531