21 October 2022

Громадяни України та інші особи, зазначені у ст. 1 Закону про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом у цій державі, охоплені дією цього Закону, мають право на певну грошову допомогу та інші пільги.

У статті описано деякі пільги, на які можуть претендувати громадяни України.

 

Одноразова грошова допомога у розмірі 300 польських злотих

 

Правова основа: Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом у цій державі.

 

Опис: Громадянин України, який законно в'їхав на територію Республіки Польща в період з 24 лютого 2022 року, заявляє про намір залишитися на території Республіки Польща та набув ідентифікаційний номер PESEL UKR, має право на одноразову грошову допомогу у розмірі 300 злотих. Грошова допомога призначена для забезпечення життєдіяльності, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.

 

Адміністративний орган: MOPS (міський центр соціальної допомоги)

 

Грошова допомога на дитину за програмою «Сім'я 500+»

 

Правова основа: Закон від 11 лютого 2016 року про державну допомогу у вихованні дітей разом із Законом від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом у цій країні.

 

Опис: Грошова допомога 500+ надається батькам, тимчасовому опікуну чи патронатному вихователю. Виплачується у розмірі 500 злотих на дитину на місяць. 500+ надається з місяця, в якому ви подаєте заявку, до кінця періоду виплати допомоги. 500+ надається лише на період, коли ви та дитина перебуваєте в Польщі. При поданні заяви заявник повинен вказати ідентифікаційний номер PESEL свій та дитини. Обов'язковою умовою для отримання допомоги є перебування заявника та дитини на території Республіки Польща.

 

Адміністративний орган: ZUS (орган соціального забезпечення).

 

Більше інформації: https://www.zus.pl/-/500-dla-obywateli-ukrainy 

 

Сімейний капітал

 

Правова основа: Закон від 17 листопада 2021 року про сімейний капітал разом із Законом від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом у цій країні.

 

Опис: Сімейний капітал виплачується на дитину віком від 12 до 35 місяців. Допомога не залежить від доходу сім'ї і складе в цілому до 12 000 злотих за другу та кожну наступну дитину. Обов'язковою умовою отримання допомоги є проживання батьків (хоча б одного з них) з дитиною на території Республіки Польща. Допомога не надається, у тому числі, якщо вас позбавили батьківських прав.

 

Адміністративний орган: ZUS

 

Більше інформації: https://www.zus.pl/-/rodzinny-kapital-opiekunczy 

 

Допомога на сім’ю

 

Правова основа: Закон від 28 листопада 2003 р. про допомогу на сім'ю разом із Законом від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом у цій державі.

 

Опис: Допомога на сім'ю призначена для часткового покриття витрат на утримання дитини. Надання права на допомогу на сім'ю залежить, зокрема, від умови дотримання критерію доходу. Дана допомога надається, якщо середньомісячний дохід сім'ї на людину або дохід особи , що навчається, не перевищує 674 злотих. Якщо член сім'ї є дитиною із свідоцтвом про інвалідність або свідоцтвом про середній або тяжкий ступінь інвалідності, сімейна допомога призначається, якщо середньомісячний дохід сім'ї на людину або дохід особи, що навчається,  не перевищує 764 злотих. Розмір допомоги на сім'ю складає щомісяця:

1) 95 злотих на дитину до 5 років;

2) 124 злотих на дитину віком від 5 до 18 років;

3) 135 злотих за дитину віком від 18 до 24 років.

 

Адміністративний орган: ZUS

 

Більше інформації: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny 

 

Батьківська допомога

 

Правова основа: Закон від 28 листопада 2003 р. про допомогу на сім'ю у зв'язку з Постановою Ради Міністрів від 31 липня 2018 р. про розмір доходу сім'ї або доходу особи, що навчається, який є підставою для клопотання про допомогу на сім'ю та спеціальну допомогу з догляду, розмір допомоги на сім'ю та розмір допомоги для опікуна разом із Законом від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом у цій державі.

 

Опис: Батьківська допомога становить 1000 злотих і виплачується, зокрема, батькові або матері дитини, прийомній сім'ї або особі, що усиновила дитину, у разі догляду за дитиною віком до 7 років.

 

Адміністративний орган: MOPS

 

Більше інформації: https://www.gov.pl/web/rodzina/kieta-rodzicielskie 

 

Дотація по догляду

 

Правова основа: Закон від 28 листопада 2003 р. про допомогу на сім'ю у зв'язку із Законом від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом у цій державі.

 

Опис: Дотація по догляду надається для часткового покриття витрат, що виникають у зв'язку з необхідністю догляду та допомоги іншій особі через неможливість вести самостійний спосіб життя. Допомога надається, наприклад: дитині-інваліду, інваліду старше 16 років за дотримання певних вимог та особі старше 75 років. Дотація по догляду не виплачується, якщо особа має право на надбавку по догляду, розміщена в закладі, що забезпечує цілодобове безоплатне утримання, або якщо член сім'ї має право на пільгу за кордоном для покриття витрат, пов'язаних із доглядом за хворим. Розмір допомоги з догляду з 1 листопада 2019 р. складає 215,84 злотих на місяць.

 

Адміністративний орган: MOPS

 

Більше інформації: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-pielegnacyjny 

 

Виплата по догляду

 

Правова основа: Закон від 28 листопада 2003 р. про допомогу на сім’ю разом із Законом від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом у цій державі.

 

Опис: Виплата по догляду є грошовою допомогою, на яку можуть претендувати особи, які не працевлаштовуються або звільняються з роботи для догляду за особою з підтвердженням непрацездатності, включаючи такі показання: необхідність постійного або тривалого догляду або допомоги іншій особі у зв'язку зі значною обмеженою можливістю самостійного існування та необхідністю постійної допомоги на щоденній основі з боку опікуна дитини в процесі її лікування, реабілітації та виховання, або за наявності довідки про тяжку інвалідність. Призначення виплати залежить від критерію доходу сім'ї.

 

Адміністративний орган: MOPS

 

Більше інформації: https://www.gov.pl/web/rodzina/kieta-pielegnacyjne 

 

Допомога при народженні дитини

 

Правова основа: Закон від 28 листопада 2003 р. про допомогу на сім'ю у зв'язку з Постановою Міністра охорони здоров'я від 30 жовтня 2019 р. про внесення змін до Положення про форму медичної допомоги вагітній жінці, яка дає право на доплату у зв'язку з народженням дитини та зразок довідки, що підтверджує продовження перебування під опікою разом із Законом від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом у цій державі.

 

Опис: Допомога надається матері, батькові або законному опікуну дитини, якщо заяву про її надання подано до досягнення дитиною віку 1 року. До заяви мають бути додані: медична довідка або довідка, видана лікарем-акушером, що підтверджує, що мати дитини перебувала під медичним наглядом не пізніше ніж з 10-го тижня вагітності до пологів. У разі народження більше однієї дитини протягом одних пологів допомога призначається на кожну дитину. Доплата виплачується один раз на суму 1000 злотих.

 

Адміністративний орган: MOPS

 

Більше інформації: https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatek-z-tytulu-urodzi-dziecka 

 

Допомога з опіки

 

Правова основа: Закон від 25 червня 1999 р. про грошову допомогу зі страхування на випадок хвороби та материнства разом із Законом від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом у цій країні.

 

Опис: Допомога з опіки надається батькам, а також тимчасовому опікуну, встановленому за рішенням суду у справах сімей відповідно до Закону про допомогу громадянам України. Допомога може бути призначена у разі звільнення одного з батьків або тимчасового опікуна з роботи для догляду, у тому числі для хворої дитини, дитини-інваліда або іншого хворого члена сім'ї. Загальний період виплати допомоги з догляду не може перевищувати 60 днів у календарному році. Воно не залежить від кількості осіб, які мають право на допомогу по безробіттю, кількості дітей або членів сім'ї, які потребують догляду.

 

Адміністративний орган: ZUS

 

Більше інформації: https://www.zus.pl/soszenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania 

 

Співфінансування перебування дитини в яслах, дитячому садку або з нянею

 

Правова основа: Закон від 17 листопада 2021 року про сімейний капітал разом із Законом від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом у цій державі.

 

Опис: Це виплата батькам, тимчасовому опікуну або опікуну. Для отримання фінансування установа або опікун повинні внести дитину до реєстру ясел та дитячих садків, або до списку денних вихователів. Для цього ви повинні надати свої дані та дані вашої дитини організації, яка  управляє установою, яку відвідує дитина. Обов'язковою умовою отримання фінансування дитячого садка є те, що заявник не отримує сімейний капітал для дитини.

 

Адміністративний орган: ZUS

 

Більше інформації: https://www.zus.pl/-/doffinansowanie-pobytu-w-zlobku 

 

Програма «Добрий старт»

 

Правова основа: Постанова Ради Міністрів від 15 червня 2021 р. про детальні умови реалізації державної програми «Добрий старт» разом із Законом від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом у цій державі.

 

Опис: Програма "Добрий старт" є підтримкою для всіх учнів, яка полягає в одноразовій виплаті 300 злотих на потреби пов'язані з початком навчального року. Подати заяву може батьки або законний опікун дитини з 1 липня до 30 листопада 2022 року.

 

Адміністративний орган: ZUS

 

Більше інформації: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start 

 

Допомога громадянам України з інвалідністю, Державний фонд реабілітації інвалідів

 

Опис: Державний фонд реабілітації інвалідів (PFRON) пропонує допомогу у фінансуванні покупки чи ремонту медичних пристроїв. Цю допомогу громадянин України з інвалідністю може отримати в рамках І Модулю програми PFRON «Допомога громадянам України з інвалідністю». Умовою використання програми є наявність документа, що підтверджує 1-у чи 2-у групу інвалідності, видану за українською системою посвідчення інвалідності.

 

Адміністративний орган: Районний центр допомоги сім'ї (PCPR)

 

Більше інформації: https://www.pfron.org.pl/o-fundusza/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnotyknoscia/komunikaty/pomoc-dla -obbyweli-ukrainy-z-niezelnawodnoscia-na-procurement-in-medical-products / 

 

Доплата на навчання та реабілітацію дитини-інваліда

 

Правова основа: Закон про допомогу на сім'юразом із Законом від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом у цій державі.

 

Опис: Встановллдюєтьмя у розмірі 90 злотих на місяць на дитину віком до 5 років та 110 злотих на дитину від 5 до 24 років, якщо у дитини є свідоцтво про інвалідність або свідоцтво про середній чи тяжкий ступінь інвалідності. До заяви необхідно додати відповідні довідки щодо інвалідності.

 

Адміністративний орган: MOPS

 

Більше інформації: https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatek-z-tytulu-ksztaloszenia-i-rehabilitacji-dziecka-niepelnotyknego 

 

Субсидія на житло

 

Правова основа: Закон від 21 червня 2001 р. про субсидії на житло разом із Законом від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом у цій державі.

 

Опис: Субсидія на житло - це сума, що виплачується людям, які перебувають у тяжкому фінансовому становищі, призначена на оплату житла. Допомога надається у випадках, передбачених законом, і залежить, у тому числі, від правової підстави користування приміщенням, фінансового доходу та площі приміщення.

 

Адміністративний орган: Centrum Świadczeń (при міському управлінні)

 

Більше інформації: https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=762 

 

Соціальний квиток

 

Правова основа: Закон від 12 березня 2004 р. про соціальну допомогу у зв'язку з Постановою Ради Міністрів від 14 липня 2021 р. про підтвердження критерію доходу та розміри грошової соціальної допомоги разом із Законом від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом у цій державі.

 

Опис: Соціальний квиток – це персональний місячний квиток, який можуть придбати особи, чий дохід дорівнює або нижчий за критерій доходу для надання соціальної допомоги (600 злотих на людину в сім'ї, 776 злотих на людину, яка перебуває на самозабезпеченні). Підставою для видачі соціального квитка є письмова інформація, видана центром соціального забезпечення (MOPS) за місцем проживання, що підтверджує, що заінтересована особа отримує дохід, рівний або нижче за критерій доходу, зазначений у Постанові Ради Міністрів про підтвердження критерію доходу та розміри грошової соціальної допомоги, що чинна на дату придбання квитка, а також документ, що засвідчує особу.

 

Адміністративний орган: MOPS

 

Більше інформації: https://mops.krakow.pl/ogolne/260865,1934,komunikat,bilet_socjalny_dla_obywateli_ukrainy_____________________________________________.html 

 

Харчування для дітей та студентів з України

 

Правова основа: Закон від 12 березня 2004 р. про соціальну допомогу разом із Законом від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом у цій державі.

 

Опис: Батьки учнів можуть бути звільнені від плати за харчування у шкільній їдальні, наприклад, у разі важкого матеріального становища сім'ї або в особливо обґрунтованих випадкових випадках. Харчування для українських студентів може бути сплачено Центром соціального забезпечення. Обов'язковою умовою подання заяви на звільнення від плати є одержання ідентифікаційного номера PESEL відповідно до Закону про допомогу громадянам України.

 

Адміністративний орган: MOPS

 

Право на відшкодування витрат на ліки

 

Правова основа: Закон від 12 травня 2011 р. про відшкодування витрат на ліки, продукти харчування для спеціального харчування та медичні пристрої згідно з Постановою Міністра охорони здоров'я від 8 березня 2012 р. про медичні рецепти разом з Законом від 12 березня 2022 р.  про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом у цій державі.

 

Опис: Пацієнти з України мають право компенсувати вартість ліків. Правила для громадян України такі самі, як правила видачі рецептів для застрахованих у Польщі, що діють із 2012 року. Медичні установи, у тому числі поліклініки первинної медико-санітарної допомоги та аптеки, інформуються про деталі, пов'язані з випискою та виконанням рецептів.

 

Установа: POZ (медичні установи)

 

Більше інформації: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pacjenci-z-ukrainy-maja-prawo-do-lekow-refundowanych,8162.html#:~:text=Pacjenci%20z%20Ukrainy%2C%20kt%C3%B3rzy%20od,ustawowo%20%E2%80%94%20do%20otrzymania%20lek%C3%B3w%20refundowanych.

 

Health4Ukraine

 

Опис: Програма дає можливість громадянам України, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року, отримати дофінансування на купівлю ліків у загальнодоступних аптеках Польщі. Кожна людина, чию заявку на участь у Програмі буде схвалено, отримає індивідуальний Код учасника Програми, який дозволить йому купувати ліки та інші продукти, доступні в аптеці, на суму до 500 злотих.

Електронну заявку необхідно подавати на адресу: https://health4ukraine.com/pl/ 

 

Більше інформації: https://health4ukraine.com/pl/ 

 

Правила отримання фінансової допомоги та інших пільг можуть відрізнятися залежно від місця перебування особи, яка має право на пільги. Детальну інформацію про умови виплати можна отримати безпосередньо в адміністративних органах, яким адресовано заяву.

 

Крім допомоги, що виплачується з державного бюджету, фінансову допомогу пропонують міжнародні організації.

 

Пільги для громадян України

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Ваша підтримка дозволить нам продовжувати надавати

безкоштовну правову допомогу для біженців у Польщі!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531