30 October 2023

У зв'язку зі збройним конфліктом, що триває на території України, до Польщі щоденно приїжджають сотні людей з України. Такі особи змушені несподівано залишити свої будинки, часто не маючи можливості взяти з собою особисті речі, в тому числі документи.

 

В’їзд особи з України з метою втечі від війни на територію Польщі може відбуватися на підставі документів, що дають право такій особі на в’їзд (напр. на підставі дійсного закордонного біометричного паспорту) або на підставі згоди Коменданта Пограничної Служби Польщі на в’їзд такої особи. Дана стаття зосереджує увагу на особах, які не мають документів,  що підтверджують їх особу та громадянство, та приїхали до Польші з українських окупованих територій.

 

У 2014 році російське вторгнення на територію України призвело до тимчасової анексії Криму та тимчасової окупації Луганської та Донецької областей. Так звані Луганська Народна Республіка і Донецька Народна Республіка - невизнані міжнародним співтовариством утворення. З 2014 року українська влада не контролює ці території, а мешканці цих територій не мають доступу до державних послуг. Процедура отримання українських документів для таких людей дуже складна, а часом навіть неможлива.

 

Мешканці Луганської і Донецької областей, яким вдалося прибути до Польщі з метою користування тимчасовим захистом для осіб з України, зтикаються з проблемою отримання такого захисту, легалізації свого перебування та навіть підтвердження українського громадянства.

 

Нагадуємо, що отримати статус UKR, як підтвердження користування тимчасовим захистом на території Польщі, може громадянин України або дружина/чоловік громадянина України, що не мають українського громадянства. Щоб ідентифікувати особу, працівник польського адміністративного органу потребує перевірити документи такої особи: закордонний (дійсний або недійсний) паспорт, український (внутрішній) паспорт, Карта Поляка або інший документ з фото.

 

Якщо громадянин України, прибув до Польщі з окупованих територій та не має вищевказаних документів, він мусить звернутися до закордонної дипломатичної установи України в Польщі (консульство або посольство) з метою підтвердження своєї особи та громадянства України. Після отримання довідки про підтвердження особи в закордонній дипломатичній установі, можна звернутися до польського адміністративного органу (urząd miasta або urząd gminy) для отримання  номер PESEL із статусом UKR.

 

Проблема виникає у громадян України, які приїхали до Польщі з Луганської та Донецької областей, маючи при собі лише свідоцтво про народження. Оскільки свідоцтво про народження, видане в Україні, не є документом, що підтверджує громадянство України або посвідчує особу іноземця на території, відмінній від країни походження, на підставі цього документа працівники польської адміністрації не можуть верифікувати особу, яка претендує на PESEL UKR.

 

Що робити в такій ситуації?

 

Перш за все, правове становище громадянина України, який не має документів, що підтверджують його особу, слід відрізняти від становища особи без громадянства, яка проживає в Україні та не має зазначених вище документів.

 

А. Громадянин України, який не має документів, що посвідчують його особу

 

 1. Закордонне дипломатичне представництво України

 

Процедура оформлення документів для громадянина України включає перевірку його особи. За результатами цієї ідентифікації приймається рішення про видачу документа або відмову у його видачі.

 

Хоча свідоцтво про народження, яке видано органами державної реєстрації актів цивільного стану України, свідчить про набуття громадянства за народженням, на жаль, воно не входить до переліку документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (ст. 5 Закону України «Про громадянство України»). 

 

Закордонна дипломатична установа України видає свідоцтво про підтвердження особи громадянина України, якщо відомості про цю особу перебувають в реєстрах Державної міграційної служби України. Для цього необхідно особисто подати відповідну заяву до консульства чи посольства України в Республіці Польща та надати письмову згоду на обробку персональних даних. Консульство або посольство перевіряє державні бази даних та інформаційні системи, і якщо відповідна особа не внесена до жодного державного реєстру, видає інформацію про неможливість видачі свідоцтва.

 

Якщо в результаті перевірки особи, яка звернулася до закордонної дипломатичної установи, її приналежність до громадянства України встановити не можливо, необхідно звернутися до Державної Міграційної Служби України.

 

2. Державна міграційна служба України

 

Підтвердження особи в ДМСУ здійснюється наступним чином:

 

а) шляхом пред’явлення документа, що містить цифрове зображення обличчя

 

До документів із фото, зокрема, належать: закордонний паспорт громадянина України, паспорт моряка, проїзний документ дитини (для осіб, які отримують паспорт вперше), посвідчення водія, військовий квиток та інші. УВАГА! Ці документи повинні бути видані тільки органами влади України! Документи, видані окупаційною владою Криму та органами влади окремих Донецької та Луганської областей НЕ МОЖУТЬ підтвердити особу в органах Міграційної служби!

 

Якщо у вас фізично немає таких документів, необхідно письмово повідомити міграційну службу про місце їх зберігання на території України (наприклад, на попередніх місцях роботи, у військових частинах тощо).

 

б) шляхом отримання показань свідків

 

У разі відсутності документів з фотокарткою/відцифрованим образом обличчя особи, отриманих з державних єдиних реєстрів та інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, та за результатами перевірок, за якими особу не ідентифіковано, проводиться процедура встановлення особи шляхом опитування свідків, які були зазначені заявником.

 

Свідком може бути хтось із членів сім’ї особи (у тому числі колишня дружина/чоловік), близька особа чи сусід за умови, що особа досягла 14 років та має документ, що посвідчує особу.

 

 

Особливості встановлення особи та видачі паспорта в період дії воєнного стану: в період дії воєнного стану або в період пандемії COVID- 19, у разі відсутності можливості особистої присутності свідка, така процедура може бути проведена у режимі відеоконференцзв’язку.

 

в) шляхом перевірки особи ДМСУ в державних реєстрах

 

Якщо особа досягла 18 років і не має документів із фотокарткою, процедура перевірки такої особи проводиться на підставі відомостей, отриманих міграційною службою з реєстрів органів управління та інших органів України, наприклад, з реєстрів Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Міністерства юстиції, органів місцевого самоврядування, навчальних заклади, військових частини, військових комісаріатів, установ виконання покарань.

 

Перевірка осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, здійснюється, зокрема, на підставі даних Державного реєстру виборців.

 

За результатами процедури Державна Міграційна Служба України складає акт впізнання особи, на підставі якого зацікавлена особа може подати заяву на оформлення внутрішнього та закордонного паспортів України.

 

Тривалість процедури ідентифікації не повинна перевищувати двох місяців.

 

3. Суд

 

Якщо протягом двох місяців процедура підтвердження не відбулася, особа ідентифікується на підставі рішення суду. Рішенням суду встановлюється факт, що має юридичне значення для видачі документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Для отримання такого рішення зацікавлена особа повинна звернутися до українського суду з позовом про встановлення факту. На підставі рішення суду, відповідно до ст.7 Закону України «Про громадянство України» можна отримати документи, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

 

Б. Особа без громадянства з України

 

З 16 червня 2020 року шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особи без громадянства» в Україні запроваджено процедуру визнання особи без громадянства.

 

Особі, яка не є громадянином жодної країни, може бути надано статус особи без громадянства, якщо:

 • вона має недійсні документи радянського зразка;
 • втратила паспорт СРСР в України і не мала змоги його замінити;
 • доросла особа, яка в'їхала в Україну дитиною на підставі свідоцтва про народження, але після досягнення повноліття не змогла отримати нових документів;
 • втратила громадянство у зв'язку з неперебуванням на консульському обліку (Узбекістан, Казахстан, Киргизстан, Таджикістан);
 • особа без громадянства, яка незаконно в'їхала в Україну, яку неможливо примусово видворити;
 • представник ромської спільноти та інше.

 

 

До заяви про визнання особи особою без громадянства необхідно додати: документ, що посвідчує особу або проїзний документ (за наявності), документ, що підтверджує неперебування в іноземному громадянстві (за наявності), інші документи, які підтверджують інформацію, викладену в заяві.

 

У період проведення процедури законність перебування особи на території України підтверджується довідкою про подання заяви про визнання особою без громадянства, яка залишається у заявника до завершення процедури.

 

Особа, яка отримала рішення про визнання особи без громадянства, зобов’язана протягом 10 днів звернутися до територіального підрозділу ДМСУ для отримання посвідки на тимчасове проживання. Недотримання цього терміну призводить до припущення, що особа без громадянства перебуває на території України незаконно.

 

Особа, визнана особою без громадянства, отримує посвідку на тимчасове проживання та вважається особою, яка на законних підставах перебуває на території України. Особа без громадянства може отримати в подальшому довідку про постійне проживання на Україні або за умови безперервного перебування на території України протягом 5 років має право на набуття громадянства України.

 

Крім посвідки на тимчасове проживання, особа зі статусом особи без громадянства може подати заяву на оформлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, яке дає право на багаторазове перетинання кордону відповідно до Положення про посвідчення особи без громадянства при виїзді за кордон від 7 серпня 1995 року № 610. Таке посвідчення видається строком на 3 роки.

 

Рішення про відмову у визнанні особою без громадянства видається у разі, коли:

 • особа, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, є громадянином України або іншої держави за умови, що її громадянство було визнано компетентним органом цієї держави та заявник був документований відповідно до законодавства цієї держави;
 • особа, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, свідомо подала недійсні (крім документів, що стали недійсними у зв’язку із закінченням строку їх дії), підроблені документи або повідомила про себе неправдиві відомості щодо обставин, які впливають на визначення її статусу;
 • особа, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, вчинила злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людства, як це визначено міжнародними актами, розробленими з метою недопущення таких злочинів, або скоїла тяжкий злочин неполітичного характеру поза межами держави проживання до того, як вона була допущена у цю державу, або є винною у вчиненні діянь, що суперечать цілям і принципам ООН.

 

Процедура визнання особи особою без громадянства займає максимум 12 місяців.

 

Таким чином, особи, яким вдалося виїхати з окупованих територій, а також особи без громадянства, які проживають в Україні, повинні мати на території Республіки Польща документи, що підтверджують їх особу. Це полегшить ідентифікацію особи під час подання заявки на номер PESEL зі статусом UKR, а також подальшу легалізацію в Польщі, наприклад, подачу заяви на дозвіл на тимчасове проживання. Так само мати документи, що посвідчують особу, необхідно при оренді квартири, працевлаштуванні, виїзді за кордон тощо.

Якщо у Вас виникли запитання, рекомендуємо звертатися до Консульства України на території Республіки Польща чи інших відповідних установ.

 

 

 

Джерела:
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Закон України «Про громадянство України»;

Закон Украіни «Про документи України, що посвідчують особу та дають право виїзду за кордон»;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства»;

Процедура визнання особою без громадянства. Відповіді на запитання, Право на Захист,  https://r2p.org.ua/page/proczedura-vyznannya-osoboyu-bez-gromadyanstva-vidpovidi-na-zapytannya 

 

Особи з Донецкої і Луганської області - способи отримання українських документів і легалізації перебування в Польщі

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. uk

Ваша підтримка дозволить нам продовжувати надавати

безкоштовну правову допомогу для біженців у Польщі!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531