06 maja 2024

Przedstawiamy raport podsumowujący działania Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w roku 2023 i gorąco zachęcamy do jego lektury! Raport dostępny jest TUTAJ.

 

Mijający rok w Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć pod wieloma względami był rokiem przełomowym. Nigdy dotąd nie pracowaliśmy tak intensywnie, nie udzieliliśmy typu porad i nie pomogliśmy tak dużej liczbie osób poszukujących w Polsce ochrony. Nasze działania nigdy dotąd nie były tak szeroko zakrojone i nigdy wcześniej nie prowadziliśmy tak wielu punktów pomocy prawnej rozlokowanych w dużych polskich miastach, ani nie zrealizowaliśmy tak dużej liczby wyjazdów i konsultacji w ośrodkach dla uchodźców oraz w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

 

Ten niezwykle wymagający poziom intensywności naszych działań stanowił niestety odzwierciedlenie stale rosnących potrzeb związanych z napływem do Polski osób uciekających przed wojną i prześladowaniem. Polska odnotowała rekordowe liczby osób poszukujących ochrony, podobnie jak cała UE.

 

Mamy nadzieję, że nasze wsparcie pomogło im uregulować swoje położenie pod względem prawnym, a w perspektywie długofalowej przyczyni się do poprawy standardu przestrzegania ich praw i ułatwi ich integrację.

 

Rok 2023 w liczbach:

 

Pomogliśmy łącznie 19 119 osobom.

 

W tej liczbie znalazło się 18 082 osoby z Ukrainy, które przyjechały do Polski w związku z wojną oraz 1037 osób pochodzących z innych krajów, ubiegających się w Polsce o ochronę międzynarodową.

 

Zatrudnialiśmy zespół 17 prawników.

 

Prowadziliśmy 11 punktów prawnych w 6 miastach: w Krakowie, Rybniku, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Rzeszowie.

 

Prowadziliśmy regularne porady prawne w 7 ośrodkach otwartych dla uchodźców (łącznie 27 wizyt połączonych z konsultacjami)

a także w 5 ośrodkach strzeżonych ( łącznie 35 wizyt połączonych z konsultacjami).
 

A co w 2024 i 2025?

 

Już teraz wiemy, że rok 2024 będzie dla nas rokiem przełomowym. Rozpoczął się kolejny rok wojny na Ukrainie, w Polsce zarejestrowanych jest blisko milion osób z tego kraju, korzystających z ochrony tymczasowej, przez polsko-białoruską granicę nadal przybywają do nas liczne grupy cudzoziemców, składana jest wciąż wysoka liczba wniosków o ochronę międzynarodową, z nadal bardzo wysokim odsetkiem osób umieszczanych w detencji i niskim poziomem uznawalności.

 

Intensywnie rozwijamy i szkolimy nasz zespół prawniczy, rozwijamy formy działania, starając się o jak największą skuteczność, rozwijamy też nasze działania rzecznicze i badawcze. Staramy się, aby nasza pomoc przynosiła realną zmianę w życiu naszych beneficjentów.

 

Jednocześnie w tym roku istotnie zmniejszają się środki finansowe przeznaczane przez ONZ i duże organizacje międzynarodowe na wsparcie w naszym regionie, więc w świetle nadal rosnącej skali zapotrzebowania na naszą pomoc prawną musimy intensywniej poszukiwać środków finansowych na jej realizację.

 

Z tego względu szczególnie mocno liczymy na wsparcie naszych Przyjaciół i Sympatyków. Można je okazać na kilka sposobów:

 

1. Prosimy o odliczenie nam 1,5% podatku podczas okazji corocznego rozliczania PIT. Wystarczy wpisać nazwę naszej organizacji: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć i numer KRS: 0000113676.

 

2. Prosimy o dołączenie do grona naszych Patronów na Patronite: https://patronite.pl/CPPHN

Nawet niewielka, ale regularna wpłata, znacznie poprawi nasze bezpieczeństwo finansowe.

 

3. Zachęcamy do wpłaty dowolnej kwoty na na naszej zrzutce: https://zrzutka.pl/6vh67e

 

Nawet niewielka, ale regularna wpłata, znacznie poprawi nasze bezpieczeństwo finansowe.

 

Dziękujemy za Wasze zainteresowanie naszą działalnością i liczymy na dalsze wsparcie!

 

 

Przedstawiamy nasz raport za 2023 r.

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531