Aktualne projekty

> Border Management and Protection of Refugees (BMPR) 2019

Czas realizacji: 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019

Projekt jest finansowany ze środków UNHCR

 

Jako partner wykonawczy UNHCR (od 2003 r.), Centrum realizuje obecnie  program BMPR: Border Management and Protection of Refugees. Projekt koncentruje się na monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców i wschodniej granicy Polski w kontekście dostępu do procedury uchodźczej oraz przestrzegania zobowiązań międzynarodowych Polski wynikających z Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. w tym przede wszystkim realizacji zasady non-refoulement. W ramach projektu BMPR prawnicy Centrum zapewniają pomoc prawną cudzoziemcom ubiegającym się o ochronę: składającym wnioski o nadanie statusu uchodźcy na granicy oraz przebywającym w detencji. W ramach projektu Centrum przeprowadzi również specjalistyczne szkolenia dla prawników.

 

Pomoc prawna obejmuje w szczególności ośrodki strzeżone w Białej Podlaskiej, Lesznowoli, Przemyślu i Krośnie Odrzańskim. Monitoring koncentruje się na przejściu granicznym w Terespolu oraz w Medyce.

> ENS - Statelessness Index 2018

Czas realizacji: 16 kwietnia 2018 – 31 grudnia 2018

Projekt jest finansowany ze środków: ENS
 

Celem projektu jest rozwijanie oraz promocja narzędzia Statelessness Index, które służy jako baza informacji na temat problemu bezpaństwowości w Europie, oraz wykorzystanie go podczas działań szkoleniowych oraz rzeczniczych podjętych w ramach projektu.
 

CPPHN jest członkiem Europejskiej Sieci na Rzecz Bezpaństwowców - European Network on Statelessness (ENS), od 2013 r. a od 2015 r. członkiem Komitetu Doradczego ENS. 

 

Od 16 lat pomagamy uchodźcom

i bezpaństwowcom.

  1. pl
  2. en

Jeżeli interesuje cię zagadnienie bezpaństwowości, możesz skorzystać z narzędzia ENS: Statelessness Index, zawierającego obszerną bazę prawa i praktyki europejskiej w tym zakresie. Kliknij na logo Indexu po prawej: 

Czas realizacji: 1 września 2018 – 31 sierpnia 2019

Projekt jest finansowany ze środków: Open Society Initiative for Europe

 

 

> Strengthening social embeddedness and mobilizing social supporters of the HNLAC

Celem projektu jest rozszerzenie, oraz wzmocnienie wsparcia społecznego działań Centrum, głownie poprzez zmobilizowanie różnych grup wspierających działania organizacji: wolontariuszy, osób sympatyzujących z Centrum oraz darczyńców (indywidualnych i firm).  W ramach projektu Centrum Pomocy Prawnej skupi się na zwiększeniu aktywności w mediach społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem platformy Facebook, przeprowadzi 2 kampanie fundraisingowe,  zorganizuje cykl 6 szkoleń dla młodych aktywnych i zaangażowanych społecznie osób w ramach „Akademii liderów”, a następnie wesprze ich własne inicjatywy. Ponadto, w ramach projektu Centrum nawiąże również współpracę z firmami, które zatrudniają cudzoziemców oferując im szkolenia oraz angażując ich w działania fundraisingowe prowadzone przez organizację.

Ta strona internetowa została zrobiona w 

  kreatorze www WebWave.