26 lutego 2021

Rok 2020 był rokiem wyzwań i zmian. W 2020 r. Polska przyjęła 1 620 wniosków o ochronę międzynarodową, obejmujących 2 803 osoby pochodzące z 70 państw. Jest to najniższa liczba od lat, na którą bezpośredni wpływ miało zamknięcie granic. Ze względu na zagrożenie epidemiczne zamknięty został też dostęp prawników do cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych i otwartych ośrodkach dla osób poszukujących ochrony. Mimo to, zespół Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć nie zwolnił tempa udzielania wsparcia, chociaż jego formy musiały zostać dostosowane do nowej rzeczywistości. Zapraszamy na krótkie podsumowanie 2020 i zachęcamy do wsparcia naszych działań poprzez odpisanie 1% podatku na rzecz Centrum.

 

Pandemiczna rzeczywistość ochrona uchodźców:

 

Pandemia i związane z nią restrykcje miały znaczący wpływ na sytuację uchodźców w Polsce w 2020 roku. Przed Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć pojawiły się zupełnie nowe wyzwania, a wprowadzone ograniczenia wymusiły szybkie wypracowanie zupełnie nowych form działania i realizacji misji statutowej naszej organizacji. Ograniczenia ruchu międzynarodowego miały bezpośredni wpływ na  trendy migracyjne i w krótkim czasie przyniosły znaczący spadek nowych wniosków o ochronę międzynarodową w Polsce. Główne przejście graniczne w Terespolu straciło w roku 2020 swoje znaczenie po zawieszeniu połączenia kolejowego pomiędzy Białorusią a Polską na tym odcinku. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa, polskie władze podjęły również decyzję o zawieszeniu możliwości osobistych wizytacji zarówno w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców jak i w ośrodkach otwartych dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową. Zamknięcie ośrodków znacznie skomplikowało realizowanie podstawowej formy pomocy realizowanej przez zespół Centrum, którą jest świadczenie bezpośredniej, bezpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców poszukujących w Polsce ochrony oraz monitoring granic i przestrzegania zasady non-refoulement wobec zagrożonych prześladowaniem osób. W okresie zamknięcia wprowadziliśmy w związku z tym zastępcze formy konsultacji prawnych: promując kontakt przez WhatsApp, a także oferując porady online prowadzone w formie video-rozmów. Po uzgodnieniu kwestii organizacyjnych i technicznych odpowiednio z Urzędem do Spraw Cudzoziemców i Strażą Graniczną, nasi prawnicy zaczęli regularne video-porady dla osób przebywających w tych ośrodkach. Prowadzone były też porady telefoniczne oraz poprzez email.

 

Nasz zespół:

 

Podsumowując, w roku 2020 porady prawne świadczone były przez zespół czterech prawniczek, a w ostatnich dwóch miesiącach roku, dzięki wsparciu UNHCR dołączyła do nas nowa prawniczka. Nasz zespół wspierała jedna osoba zajmująca się księgowością i finansami i jedna odpowiedzialna za kwestie techniczne i logistykę.

 

Nasze statystyki:

 

Co ciekawe, pomimo spadku ogólnej liczby wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce, statystyki Centrum wskazują, że tempo i zakres udzielanej przez nas w tym roku pomocy prawnej nie zmniejszyły się. Ograniczenia dostępu, trudności w organizowaniu osobistych konsultacji, ciągłe zmiany przepisów i duża niepewność związana z rzeczywistością pandemiczną sprawiły, że nasza pomoc prawna stała się jeszcze bardziej potrzebna.

 

Nasze porady prawne:

 

Łącznie udzieliliśmy porad prawnych 499 osobom ( w tej liczbie znalazło się 264 nowych spraw), co przekłada się na ok. 1300 indywidualnych porad. Nasze regularne wsparcie prawne objęło cztery ośrodki strzeżone dla cudzoziemców: w Lesznowoli, Białej Podlaskiej, Przemyślu i Krośnie Odrzańskim oraz dwa ośrodki otwarte w Lininie i Białej Podlaskiej. Monitorowaliśmy przejścia graniczne w Terespolu i Medyki.

 

Nasze projekty:

 

Nasze główne działania realizowane były w ramach umowy partnerskiej z UNHCR. Współpracowaliśmy również z Europejską Siecią na rzecz Bezpaństwowców (ENS) przy działaniach badawczych na temat bezpaństwowości w Polsce i opracowaliśmy raport na temat zagrożenia bezpaństwowością urodzonych w Polsce dzieci.

 

Dzięki wsparciu instytucjonalnemu w ramach Funduszu Solidarnościowego „Działaj dalej!” Fundacji im. Stefana Batorego mogliśmy min. zakupić dodatkowy sprzęt usprawniający nasze działania online oraz środki ochrony i dezynfekcji do naszego biura. Przeprowadziliśmy również wewnętrzny audyt finansowy. Pod koniec roku otrzymaliśmy również wsparcie  z OSIFE, dzięki któremu opracowaliśmy nowatorski program zdalnego wolontariatu i rozpoczęliśmy jego wrażanie oraz przyjęliśmy nową strategię przeciwdziałania negatywnym wpływom pandemii na nasze działania. Rozpoczęliśmy również projekt realizowany w międzynarodowym partnerstwie Solidarity in a Future Europe, składający się z serii tematycznych konferencji poświęconych aktualnym wyzwaniom dla solidarnej Europy.

 

W nowy, 2021 rok weszliśmy bogatsi o nowe doświadczenia, a jednocześnie gotowi na nowe wyzwania. Mamy nadzieję, że pomożecie nam je podejmować, odpisując swój 1% podatku na wsparcie naszej misji. Dzięki waszej pomocy, możemy dalej świadczyć bezpłatną pomoc prawną dla cudzoziemców poszukujących ochrony przed prześladowaniem, a także dla bezpaństwowców, pozbawionych własnego kraju.

 

ODPISZ NAM SWÓJ 1% PODATKU!

 

Nasz nr KRS: 0000113676

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
Ul. Krowoderska 11/7
31-141 Kraków

 

Kilka dodatkowych informacji statystycznych za rok 2020:

 

72% wniosków o ochronę dotyczyło obywateli trzech państw sąsiadujących z Polską: Rosji (46% ogółu), Białorusi (15% ogółu) oraz Ukrainy (11% ogółu). Czwartym najliczniejszym obywatelstwem był Afganistan (4% ogółu), a piątym – Tadżykistan (3% ogółu) Kolejne obywatelstwa to Turcja (3% ogółu), Gruzja, Irak, Syria oraz Armenia (łącznie 9% ogółu, 251 osób). Niepokoje społeczne na Białorusi zaowocowały 10-krotnym wzrostem liczby Białorusinów wnioskujących w Polsce o ochronę międzynarodową. Począwszy od sierpnia 2020 r. zaczęła rosnąć liczba wniosków o udzielenie ochrony z tego kraju, a od września Polska przyjmowała około 80 wniosków o ochronę miesięcznie. Z kolei cudzoziemcy z Rosji, kraju który od lat znajduje się na pierwszym miejscu pod względem liczebności wnioskodawców, złożyli o połowę mniej wniosków i obecnie nie stanowią już 2/3 ogółu wnioskodawców, ale niespełna połowę. Także mniej wniosków złożyli obywatele Ukrainy (-27%), Tadżykistanu (-25%), Turcji (-40%), Gruzji (-29%) i Armenii (-35%). Przybyło za to wnioskodawców z Białorusi (10-krotny wzrost), oraz krajów Bliskiego Wschodu: Afganistanu (2-krotny wzrost), Iraku (+44%) i Syrii (+54%).

 

W 2020 r. rozstrzygnięcia przyznające ochronę stanowiły 11% ogółu, decyzje negatywne - 59%, a umorzenia - 30%.

 

Najwięcej decyzji o udzieleniu ochrony otrzymali wnioskodawcy z:

 

*Turcji: 85 osób (21% ogółu, uznawalność 77%),

*Białorusi: 81 osób (20% ogółu, uznawalność 79%),

*Rosji: 74 osoby (19% ogółu, uznawalność 5%),

* Tadżykistanu: 27 osób (7% ogółu, uznawalność 30%),

*Ukrainy: 24 osoby (6% ogółu, uznawalność 7%)

 

Największa uznawalność dotyczyła wnioskodawców z Afganistanu (100%), Turkmenistanu (100%), Jemenu (100%), Syrii (93%), Białorusi (79%) oraz Turcji (77%). Średnia uznawalność wyniosła 16%.

 

W 2020 r. w porównaniu do 2019 r. znacząco spadł odsetek umorzeń z 50% na 30%, wzrósł zaś decyzji negatywnych z 43% na 50%.

 

 

 

 

 

Podsumowanie 2020 i prośba o 1% podatku

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531