Ze względu na przedłużające się obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną i restrykcje obejmujące ośrodki strzeżone dla cudzoziemców, prawnicy CPPHN w pierwszym kwartale roku 2021 nie mieli możliwości osobistych wizytacji w ośrodkach i bezpośredniego świadczenia porad prawnych czy przeprowadzania ankiet.

 

Po konsultacjach ze Strażą Graniczną wprowadzono jednak nową metodę prowadzenia konsultacji prawnych - za pośrednictwem emaila, telefonu oraz poprzez video-porady. Obecnie video-porady zyskują na popularności i Centrum zdecydowało się prowadzić je z większą częstotliwością. Również poprzez formułę video prowadzone są wywiady z cudzoziemcami w detencji, niezbędne do zebrania danych do opracowania raportu projektowego. Trudności nastręcza kwestia dostępu do akt sądowych, które miały zostać objęte badaniem. Ta część projektu oczekuje na realizację, w nadziei, że obostrzenia wkrótce zostaną zniesione.

 

W pierwszym kwartale 2021 prowadzone również były wstępne uzgodnienia z psycholożką, która zostanie zaangażowana do opracowania i przeprowadzenia kursu dla Straży Granicznej na temat identyfikacji ofiar przemocy.

 

Możliwość realizowania wizyt została przywrócona od czerwca 2021.

 

Centrum podjęło więc realizację wizyt w ośrodkach (z kolejną przerwą na początku 2022 r. spowodowaną kolejną falą pandemii). W czasie realizacji projektu zidentyfikowano 19 ofiar przemocy: 3 ofiary przemocy seksualnej, 1 ofiarę przemocy domowej oraz 15 ofiar przemocy fizycznej i psychicznej (w tym 8 ofiar tortur). W przypadku zidentyfikowanych ofiar przemocy podjęta została dokładna analiza przypadku i sytuacji prawnej danej osoby, zebrane zostały materiały dowodowe, jak również podjęte zostały działania mające na celu udzielenie indywidualnej pomocy prawnej i doprowadzenie do zwolnienia z ośrodka strzeżonego.

 

W drugiej połowie 2021 r. Centrum uzyskało zgodę na przeprowadzenie monitoringu akt w sądach w Białymstoku, Białej Podlaskiej oraz w Przemyślu. W sądach tych analizowane były akta dotyczące umieszczania i przedłużania detencji w stosunku do cudzoziemców. Łącznie przeanalizowanych zostało 368 akt. Analizy te posłużyły następnie do przygotowania raportu.

 

Raport z monitoringu dostępny jest TUTAJ.

 

Zachęcamy do skorzystania z naszego kursu e-learningowego, który można pobrać do samodzielnej nauki! Kurs dostępny jest TUTAJ.

 

 

Informacje o Projekcie

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Czas realizacji: 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Projekt ma na celu wzmocnienie identyfikacji cudzoziemców będących ofiarami tortur i przemocy. Zgodnie z prawem, osoby takie nie powinny być umieszczane w detencji, niemniej jednak praktyka prawnicza Centrum, raporty z wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur oraz raporty Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, czy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, wskazują na stwierdzone przypadki ofiar przebywający w detencji, a ponadto na długotrwałe procedury identyfikacyjne oraz inne braki systemowe w tym zakresie.

 

W ramach projektu przeprowadzono badanie monitoringowe dwóch strzeżonych ośrodków, wywiady z cudzoziemcami i badanie akt. Uzyskane dane pozwoliły na opracowanie raportu i rekomendacji zmian oraz rzecznictwo mające na celu poprawę gwarancji dla tej grupy.

 

Przeprowadzono również szkolenie z psychologiem o identyfikacji osób będących ofiarami przemocy dla Straży Granicznej oraz opracowano nowatorski kurs e-learningowy na ten temat. Adresatem działań byli zarówno cudzoziemcy będący ofiarami przemocy i tortur (w tym 10 zidentyfikowanych ofiar), jak również Straż Graniczna.

 

 

Poprawa identyfikacji cudzoziemskich
ofiar
tortur i przemocy

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531