26 września 2018

Przedstawiamy najnowszy raport Centrum opracowany we współpracy z organizacjami partnerskimi w krajach grupy wyszehradzkiej. Celem raportu była analiza sposobu weryfikowania i oceny kwestii potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa związanych z osobami poszukującymi ochrony w formie statusu uchodźcy. Raport jest wynikiem projektu: Addressing security concerns in asylum procedure — a comparative study in the V4 countries, realizowanego ze środków  Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund), we współpracy z: 

Organisation for aid to refugees (Czechy)

Human Rights League (Słowacja)

Subjective Values Foundation (Węgry)

 

Tak zwany kryzys uchodźcy doprowadził do głębokich podziałów społecznych i ideologicznych wewnątrz Unii Europejskiej i zmienił kierunek polityki krajów członkowskich względem uchodźców. Zagrożenia atakami terrorystycznymi, w opinii publicznej często kojarzone z bezprecedensowym pod względem liczb i dynamiki, napływem uchodźców do UE, stały się przyczyną wprowadzania przez państwa przyjmujące coraz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących procedury uchodźczej.

 

Stosowanie w sposób efektywny mechanizmów bezpieczeństwa dotyczących osób ubiegających się o ochronę uchodźczą, jest wpisane w samą treść Konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców, z 1951 r.  Sama konwencja posiada prawne instrumenty, które mają eliminować z kręgu ochrony uchodźczej jednostki, które w przeszłości dopuściły się szczególnie poważnych naruszeń praw innych osób, bądź takie, które stanowią poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Należy podkreślić, że zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w państwach przyjmujących nie może jednak w sposób nieuzasadniony naruszać praw człowieka osób poszukujących ochrony, ani ograniczać ich prawa do poszukiwania takiej ochrony. O ile więc kwestie bezpieczeństwa są dla państw coraz bardziej ważkie, a podniesienie poziomu ochrony w tej mierze jest istotne również dla łagodzenia społecznych obaw przed uchodźcami, to nowo ustanawiane mechanizmy bezpieczeństwa powinny funkcjonować w synergii z innymi zasadami prawa międzynarodowego, w szczególności z zasadą non-refoulement.

 

Celem projektu było przeprowadzenie kompleksowej analizy przepisów obowiązujących w krajach członkowskich Grupy Wyszehradzkiej oraz ich praktyk w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa, w kontekście szeroko rozumianego systemu ochrony uchodźców. Opracowane w ramach projektu 4 raporty krajowe przedstawiają aktualny stan prawny oraz praktykę jak i formułują rekomendacje, które posłużą jako baza do poszukiwania kolejnych efektywnych mechanizmów, włączających procedurę zapewnienia bezpieczeństwa w procedury uchodźcze, utrzymując przy tym międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka. Związek między ochroną uchodźczą a bezpieczeństwem nie był dotychczas przedmiotem pogłębionych badań porównawczych, dlatego też mamy nadzieję, że raport, który jest rezultatem tego projektu, wyznaczy początek dyskusji na temat nowych strategii dotyczących rządów krajów członkowskich oraz poszerzy świadomość na temat środków bezpieczeństwa.

 

Zapraszamy do lektury raportu, który dostępny jest <TUTAJ>

Kwestie bezpieczeństwa w procedurze uchodźczej - nowy raport

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531