24 marca 2021

Według sondażu przeprowadzonego przez Kantar na zlecenie UNHCR w styczniu 2021 roku, nastawienie Polaków względem uchodźców jest przychylne.

 

Jak wynika z najnowszych badań - znaczna większość Polaków jest przekonana, że uchodźcy potrzebują pomocy i są gotowi jej im udzielić.77% ankietowanych zgodziło się z twierdzeniem, że Polska powinna solidarnie wspierać tych, którzy są zmuszeni do ucieczki ze swojego kraju. Polacy zdają sobie sprawę z tego, że niezbędne są do tego specjalne programy pomocowe (takie jak np. nauka języka polskiego), które ułatwiłyby dostosowanie się do życia w nowej rzeczywistości. Co więcej, w dużej mierze współczują uchodźcom i są świadomi, że musieli oni opuścić swój kraj ze względu na konflikty, głód, czy prześladowania. Pojęcie ,,uchodźca’’ jest najczęściej kojarzone z wojną, ucieczką z kraju, złą sytuacją materialną oraz potrzebą uzyskania pomocy.

 

Co ciekawe, pomimo przychylnego nastawienia, prawie połowa badanych nie była w stanie poprawnie oszacować liczby osób, które złożyły w ostatnim roku wniosek o przyznanie statusu uchodźcy - tylko 28% ankietowanych prawidłowo wskazało przedział liczbowy między 1000 a 10000 (było to 2803). Jednocześnie większość respondentów twierdziła, że liczba tego typu wniosków wzrosła w ostatnich latach, co również nie jest zgodne z sytuacją rzeczywistą (ponieważ znacznie spadła).

 

Czy na podstawie wyników najnowszych badań można więc stwierdzić, że Polacy przestali się bać uchodźców, a sytuacja wraca normy sprzed kryzysu humanitarnego, który dotknął Europę na przełomie 2015/2016? W odpowiedzi na to pytanie może pomóc porównanie z wynikami z poprzednich lat.

 

Według sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej - jeszcze w czerwcu 2015 roku 76% respondentów uważało, że Polska powinna przyjmować uchodźców oraz udzielać im pomocy do czasu, kiedy możliwy stanie się dla nich powrót do kraju pochodzenia (54% głosów). Natomiast 22% popierało pomysł osiedlania uchodźców na stałe w Polsce. Entuzjazm ten był znacznie większy względem osób z Ukrainy (46% respondentów wyraziło poparcie), niż wobec osób z Bliskiego Wschodu i Afryki (33% wyraziło swoje poparcie).

 

Jak podaje CBOS - już w grudniu 2016 roku podejście do kwestii uchodźczych uległo znacznej zmianie: 54% Polaków wyrażało sprzeciw wobec przyjmowania uchodźców do Polski, a jedynie 4% twierdziło, że powinniśmy pozwolić na osiedlenie na stałe. Możemy jednak zauważyć, że wzrosło pozytywne nastawienie według uchodźców z Ukrainy (58% wyrażało poparcie), a zmalało względem tych z Bliskiego Wschodu i Afryki (tutaj 28% wyraziło swoje poparcie).

 

Aktualne wyniki badań wskazują na podobieństwo do roku 2015, kiedy kryzys migracyjny w Europie nie miał jeszcze tak dużego wpływu na postrzeganie kwestii uchodźczych, a nastawienie Polaków było w znacznej mierze przyjazne. Od tamtego czasu, wyniki sondaży pogarszały się z roku na rok, aż do roku 2021 który ukazuje zmiany nastrojów społecznych i daje dużą nadzieję na polepszenie się sytuacji w przyszłości.

 

Ze szczegółami powyższych badań można zapoznać się tutaj:

 

Sondaż Kantar dla UNHCR ze stycznia 2021 roku:

https://www.unhcr.org/pl/wp-content/uploads/sites/22/2021/02/Sondaz-UNHCR-2021-badanie-ogolnopolskie.pdf

 

Badania CBOS z czerwca 2015 roku:

https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_081_15.PDF

 

Badania CBOS z grudnia 2016 roku:

https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_001_17.PDF

 

 

Klaudia Sułek

#BlogCPPHN: Sondaż Kantar dla UNHCR: Polacy pozytywnie nastawieni do uchodźców

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531