List RPO – stanowisko Polski

Patrząc na mapę aktualizowaną przez PICUM - prezentującą stanowisko wobec szczepień dla nieudokumentowanych migrantów, nie sposób nie dostrzec, że na tle innych państw europejskich niechlubnie wyróżnia się Polska. Według ustaleń, szczepienia przeciw COVID-19 w etapach 0 - III mają być wyłącznie dostępne dla migrantów z prawem do pobytu w Polsce w związku z wykonywaną pracą, której rodzaj bądź charakter będzie uprawniać do szczepień.

Dotychczasowy Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, dnia 25 stycznia 2021r., podjął interwencję w tej sprawie. Biuro Rzecznika opublikowało list skierowany do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w którym wskazało, że pozostali migranci zostali pominięci.

 

Na oficjalnej rządowej stronie(pacjent.gov.pl) możemy znaleźć informację, że osoby, które nie mają numeru PESEL, ponieważ są cudzoziemcami, a mają prawo pobytu w Polsce, bo tu pracują, studiują lub są tutaj ich rodziny powinny się zgłosić do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Cudzoziemcy włączeni do programu szczepień:

- osoby uczące się lub studiujące w Polsce

- zagraniczni doktoranci

- cudzoziemcy z zezwoleniem na pracę

- współmałżonek lub dziecko jednej z wymienionych wyżej osób z prawem pobytu w Polsce.

 

Nieudokumentowani migranci nadal nie mają dostępu do szczepień przeciw COVID-19 w Polsce.

 

Pierwsze szczepienia w obozach dla uchodźców.

 

Są jednak również dobre wiadomości. Na świecie i w Europie rozpoczęły się już szczepienia w obozach dla uchodźców. Z epidemiologicznego punktu widzenia są to miejsca szczególnego ryzyka, w których bardzo łatwo może dojść do zakażenia i dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.  Ze względu na przeludnienie obozów, brak podstawowych środków higienicznych czy dostępu do opieki medycznej, ryzyko zachorowania jest bardzo wysokie.

 

Agencja ONZ ds. Uchodźców potwierdza, że Jordania otworzyła centrum szczepień przeciwko COVID-19 w obozie Zaatari dla syryjskich uchodźców. Obiekt jest pierwszym tego rodzaju miejscem szczepień uchodźców.

 

Jordania, kraj liczący około 10 milionów ludzi, przyjmuje ponad 650 000 syryjskich uchodźców. W połowie stycznia jako jeden z pierwszych krajów na świecie uruchomiła kompleksowy, bezpłatny program szczepień przeciwko COVID-19 dla uchodźców i osób ubiegających się o azyl.

W Europie pierwszym krajem, który rozpoczął szczepienia przeciwko COVID-19 migrantów i uchodźców przebywających w obozach i ośrodkach azylowych była Serbia. W tym kraju rozpoczęto również szczepienia cudzoziemców.


Francesca Bonelli, przedstawicielka ONZ w Serbii potwierdziła informację o szczepieniach w obozach dla uchodźców i osób starających się o azyl. Jest to oznaka wsparcia Serbii dla uchodźców i bardzo dobry przykład włączenia ich do serbskiego społeczeństwa.

 

Nie zostawiajmy nikogo za sobą

Miejmy nadzieje, że powiedzenie „nie zostawiajmy nikogo za sobą” nie pozostanie tylko pustą frazą, ale stanie się rzeczywistością. Aby spowolnić rozprzestrzenianie się pandemii, co najmniej 70% populacji na całym świecie potrzebuje odporności. Z tego powodu zapewnienie szczepień migrantom jest kluczem do zakończenia pandemii.

 

 

Justyna Machelska

Dostęp migrantów i uchodźców do opieki zdrowotnej

Równy dostęp do szczepionek dla wszystkich jest to niezbędnym krokiem do pokonania pandemii COVID-19. Niestety nieudokumentowani migranci i uchodźcy są często pomijani w krajowych strategiach szczepień.

 

Informacje o pierwszych szczepieniach przeciw COVID-19 wywołały falę optymizmu i nadziei na pokonanie pandemii. Z drugiej strony pojawiły się także obawy o równy dostęp do szczepionek. Niektóre grupy już przed pandemią miały ograniczony dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. Należą do nich m.in. osoby o nieregularnym statusie pobytu, którzy napotykają bariery w dostępie do świadczeń profilaktyki zdrowotnej i leczenia. Migranci często stają się grupą, która jest szczególnie narażona na bezpośrednie i pośrednie skutki pandemii COVID-19. Wpływa na to ich ograniczona możliwość korzystania z opieki zdrowotnej, warunki życia i pracy, brak uwzględnienia różnic kulturowych oraz bariera językowa utrudniająca dostęp do informacji i komunikację w placówkach medycznych.

 

Dostęp migrantów i uchodźców do szczepionek w Europie
8 marca 2021r. w Genewie odbyło się spotkanie, gdzie zostały wydane wytyczne wspólnie przez Komitet ONZ ds. Pracowników Migrujących (CMW), Specjalny Sprawozdawca ds. Praw człowieka migrantów, Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka i regionalnych ekspertów ds. Praw człowieka, które zwracają szczególną uwagę na objęcie programem szczepień nieudokumentowanych uchodźców.

Wytyczne wyraźnie wskazują na objęcie wszystkich migrantów programami szczepień przeciwko COVID-19, niezależnie od ich narodowości i statusu. Podkreślają również, że rejestracja pacjentów do szczepień nie powinna być wykorzystywana do zbierania informacji o statusie danej osoby i udostępniania jej organom migracyjnym.

 

W kontekście pandemii COVID-19 prawa do równego dostępu do ochrony zdrowia oraz braku dyskryminacji są fundamentalne i niezbędne, aby przezwyciężyć pandemię. Nie możemy pozostawić nikogo bez pomocy. Prawa te muszą być zagwarantowane wszystkim, niezależnie od narodowości i stopnia udokumentowania pobytu. Wszyscy cudzoziemcy muszą mieć dostęp do szczepionki na takich samych zasadach jak reszta obywateli.

 

Jeśli chodzi o organizację programów szczepień, publiczne kampanie informacyjne powinny jasno wskazywać, że migranci o nieuregulowanym statusie pobytu nie będą karani. Nie będą też narażeni na egzekwowanie prawa migracyjnego, gdy będą starać się o dostęp do szczepień przeciw COVID-19.

 

Niezbędne jest opracowanie skoordynowanych działań w celu zagwarantowania powszechnego i równego dostępu do szczepionek. Ważne jest zwrócenie szczególnej uwagi na kraje, które napotykają przeszkody ekonomiczne w zapewnianiu szczepień swoim obywatelom, w tym migrantom i ich rodzinom.

 

Większość krajów rozpoczęła już dystrybucję szczepionek przeciw COVID-19. Kilka państw zadeklarowało włączenie migrantów bez statusu stałego pobytu do programów szczepień. W Europie jednak podejścia krajowe są bardzo zróżnicowane.

 

Mapa dostępu do programów szczepień dla nieudokumentowanych migrantów wg danych zbieranych przez PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), źródło: Twitter PICUM: https://twitter.com/PICUM_post/status/1376444079911936000/photo/1 

25 maja 2021

#BlogCPPHN: Dostęp do szczepień przeciw COVID-19
dla nieudokumentowanych migrantów

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531