06 kwietnia 2020

Z powodu zagrożenia COVID-19 Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć od dnia 16.03.2020 r. wprowadza zdalny tryb pracy. Z uwagi na projekty realizowane przez Centrum, które dotyczą udzielania pomocy prawnej osobom poszukującym ochrony w Polsce, przebywającym głównie w ośrodkach strzeżonych i otwartych, zdalny tryb pracy nie wpłynie istotnie na realizowane przez nas działania, gdyż w nasza pomoc w większości świadczona jest za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.

 

Niemniej jednak prosimy o zapamiętanie, iż nasi prawnicy będą dostępni dla cudzoziemców pod tymczasowym numerem telefonu komórkowego: +48 693 390 502, ponadto istnieje możliwość kontaktowania się z prawnikami za pośrednictwem aplikacji Whats App oraz adresu mailowego: porady@pomocprawna.org.

 

 

Важная информация:

 

бесплатная юридическая помощь для иностранцев по процедуре предоставления международной охраны, предоставляемая Центром правовой помощи им. Халины Нечь

 

Адвокаты ЦППХН временно доступны  

только по телефону: +48 693 390 502

или по электронной почте: porady@pomocprawna.org 

С понедельника по пятницу с 10.00 -15.00. 

 

Если вы получили какие-либо документы по вашему делу о предоставлении международной охраны, отправьте фотографию / скан по адресу: porady@pomocprawna.org 

 

 

Important information about:

 

free of charge legal aid for foreigners in the asylum procedure provided by the Halina Niec Legal Aid Center

 

The HNLAC lawyers are available from Monday to Friday from 10 a.m. to 3 p.m.

 

under temporary office phone: +48 693 390 502

or email: porady@pomocprawna.org 

 

If you have received a negative decision in your asylum case or any other documents you wish to share with the lawyer, please send a photo/scan to: porady@pomocprawna.org 

Ważna informacja o pomocy prawnej!

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531