24 lutego 2022

Uwaga: Niniejszą informację będziemy na bieżąco uaktualniać. Pracujemy nad tłumaczeniem na język ukraiński.

 

Czekamy aż pojawią się szczególne rozwiązania i wytyczne dla obywateli Ukrainy. Podajemy informacje wedle stanu na chwilę obecną:

 

Tutaj znajdują się najważniejsze oficjalne informacje dla obywateli Ukrainy.

 

1.  Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.

2. Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.

3. W punkcie recepcyjnym:

 • otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce,

 • zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,

 • otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

   

Jakich dokumentów potrzebuję, żeby wjechać do Polski?

 

Ze względu na wojnę wszyscy cudzoziemcy (szczególnie ob. Ukrainy) mają możliwość ewakuacji z terytorium Ukrainy na podstawie jakichkolwiek dokumentów tożsamości (paszport (również nieważny) – wiza nie jest wymagana, dowód osobisty-paszport wewnętrzny (nieważny również) a nawet akt urodzenia dziecka), na podstawie których można będzie potwierdzić ich tożsamość. Wskazane jest aby posiadali jakiekolwiek inne dokumenty potwierdzające ich dane personalne. Testy covid nie są wymagane.
 

Infolinia dla obywateli Ukrainy - Kraków i Województwo Małopolskie

Kontakt dla cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu i pracy w Województwie Małopolskim, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
Tel.: +48 12 210 20 20
e-mail: info.opt@muw.pl https://infoopt.pl/

Oraz infolinia czynna 24 h na dobę: +48 12 210 20 02


 

Ciepłe posiłki w Krakowie:

 

Posiłki będą wydawane przy ul. Radziwiłłowskiej 3. Ciepły posiłek (zupa i drugie danie) będzie można odebrać od godziny 13.00.

 

 

Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy w Krakowie


Osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać z pomocy psychologicznej bezpośrednio w siedzibie Ośrodka przy ul. Radziwiłłowskiej 8b lub kontaktując się pod całodobowym nr telefonu 12 421 92 82.


Możliwy jest również kontakt przez komunikatory internetowe, w tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Ośrodek jest czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu.

 

Szukam noclegu w Krakowie, gdzie się zwrócić?

 

Zadzwoń do centrum na ulicy Radziwiłłowskiej albo do Centrum Zarządzania Kryzysowego:

Tel: +48 722 297 726 i +48 722 297 725

 

Pomoc medyczna

 

Osoby, które złożyły wniosek są objęte pomocą medyczną – chcąc umówić się na wizytę z lekarzem trzeba kontaktować się z Petra Medica: (22) 112 02 06

Prywatna bezpłatna pomoc medyczna i psychologiczna dla osób z Ukrainy: Damian Medical Center Warsaw.

 

Obywatele Ukrainy mogą korzystać z programu Szczepień w Polsce bezpłatnie, na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

 

 

Przedłużenie tytułów pobytowych

 

Pobyt w ruchu bezwizowym, na podstawie wiz i kart pobytu jest przedłużony z uwagi na epidemię COVID.

 

Jeśli ktoś jest już w Polsce może tu pozostać. Należy jednak śledzić wiadomości, ponieważ z momentem zakończenia stanu epidemii COVID trzeba będzie wnioskować o legalizację pobytu. 

 

Karty pobytu, które zostały wydane po 14 marca 2020 roku są co do zasady dalej ważne, można na ich podstawie przekroczyć granicę. 

 

Ochrona międzynarodowa - uchodźcy

 

Każdy, komu w kraju pochodzenia grozi niebezpieczeństwo może złożyć w Polsce wiosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. Wniosek można złożyć na przejściu granicznym lub w najbliższej placówce Straży Granicznej. Wniosek można złożyć nawet jeśli nie ma się żadnego dokumentu (paszportu, wizy, karty pobytu). Jeśli ktoś składa wniosek nawet nie mając żadnego dokumentu, powinien dostać prawo wjazdu do Polski. 

 

Po złożeniu wniosku można zamieszkać w otwartym ośrodku dla osób ubiegających się o ochronę. Najpierw trzeba udać się do ośrodka Podkowa Leśna Dębak. Można też wynająć własne mieszkanie i zawnioskować o pomoc finansową na czas trwania postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej. Pomoc finansowa jest jednak w takim przypadku niewielka. W czasie postępowania przez pierwsze sześć miesięcy nie można pracować.

 

Czy obywatele Ukrainy mogą w Polsce złożyć wniosek o status uchodźcy?

 

Tak, osoby z Ukrainy mogą składać w Polsce wnioski o udzielenie im ochrony międzynarodowej. W trakcie procedury można otrzymać status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Przyznanie konkretnego rodzaju ochrony zależy od indywidualnej sytuacji:

 

- cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju

 

- Cudzoziemcowi, który nie spełnia warunków do nadania statusu uchodźcy, udziela się ochrony uzupełniającej, w przypadku gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji, tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia.

 

Gdzie można złożyć wniosek o statusu uchodźcy?

 

Wnioski można złożyć w Placówce Straży Granicznej, bezpośrednio na granicy, lub w przypadku przebywania na terytorium Polski, należy zgłosić się do dowolnego oddziału lub placówki Straży Granicznej.

 

Czy składając wniosek o ochronę międzynarodową  trzeba mieć ważny paszport?

 

Nawet bez dokumentów można złożyć wniosek o status uchodźcy w Polsce, ważny paszport nie jest wymagany. 

 

Czy po złożeniu wniosku o status uchodźcy lub po otrzymaniu ochrony międzynarodowej można pojechać na Ukrainę?

 

Nie. Wyjazd nawet na kilka godzin może skutkować decyzją o pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. Nie ma znaczenia powód, dla którego dana osoba pojechała na Ukrainę, oraz czy pojechała do części kraju, w której doznała niebezpieczeństwa czy nie.

 

Czy osoby, które ubiegają się o ochronę mogą podjąć pracę w Polsce?

 

W trakcie trwania procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej nie. W przypadku, gdy decyzja organu pierwszej instancji nie zostanie wydana w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku, a postępowanie zostało przedłużone z powodu, na który wnioskodawca nie miał wpływu, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, na wniosek wnioskodawcy, wydaje zaświadczenie, które wraz z tymczasowym zaświadczeniem tożsamości cudzoziemca, stanowi podstawę do wykonywania pracy na terytorium Polski.

 

Cudzoziemiec może wykonywać pracę bez żadnych dodatkowych pozwoleń po uzyskaniu międzynarodowej ochrony w Polsce.

 

Czy po złożeniu wniosku o ochronę międzynarodową mogę wynająć mieszkanie w wybranym miejscu na terytorium Polski?

 

Osoby, które składają wnioski o ochronę w Polsce są kwaterowane w ośrodkach dla uchodźców, jeżeli jednak posiadają środki na wynajem mieszkania, lub mają inne możliwości zamieszkać np. u rodziny jest taka możliwość. Urząd do Spraw Cudzoziemców przekazuje w takim przypadku finansowe wsparcie.

 

 

Gdzie będą kwaterowani obywatele Ukrainy?

 

Punkty recepcyjne:

1. Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle

 ​

2. Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 - 540 Dołhobyczów

 ​

3. Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 - 523 Horodło

 ​

4. Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 - 680 Lubycza Królewska

 ​

5. Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa

 ​

6. Hala sportowa - Medyka 285, 37-732 Medyka

 ​

7. Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama

 ​

8. Była Szkoła Podstawowa w Łodynie,  Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
 

 

Pomoc informacyjna - cała Polska:

 

Infolinia UDSC - +48 47 721 75 75

ua.gov.pl - strona informacyjna (informacje po PL, UA, ENG i RUS)

 

Gdzie jeszcze mogę szukać informacji i pomocy?

 

Na stronie ua.gov.pl (informacje po PL, UA, ENG i ROS)

Infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców - +48 47 721 75 75

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (tel i WhatsApp) - +48 693 390 502

 

 

 

Важливі інформації для українських громадян

 

Увага: Згадані інформації ми будемо постійно актуалізувати. Ми працюємо над перекладом на українську мову.


Чекаємо на з'явлення особливих рішень та установ для українських громадян. Подаємо присутні інформації:

На якій підставі громадяни України можуть в'їхати до Польщі:

 

Тут опубліковано найважливішу інформацію для українців.

 

1. Якщо Ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, Ви зможете в'їхати до Польщі.

2. Якщо у Вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, зверніться до найближчого рецепційного центра.

3. У рецепційному центрі:

 • Ви отримаєте додаткову інформацію про Ваше перебування в Польщі,
 • ми надамо Вам тимчасове житло в Польщі,
 • Ви отримаєте гаряче харчування, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку.

 

Громадяни України можуть в'їхати до Польщі на підставі:

 

- безвізового руху на підставі закордонного біометричного паспорта;

- національної візи (D) або Шенгенської візи (C);

- візи з позначенням D або C, або документу перебування, виданого іншою державою Шенген;

- наявного дозволу на тимчасове проживання, постійне перебування або перебування довгострокового резидента ЄС і важливої Карти Побиту (проживання);

- заяву про надання міжнародної охорони, складного на польському Прикордонному переході;

- згоду коменданта Прикордонної Охорони границі, наданої під час переступання кордону

 

Які документи мені потрібні для в’їзду в Польщу?

 

У зв'язку з війною всі іноземці (особливо з України) можуть евакуюватися з території України на підставі будь-яких документів, що посвідчують особу (паспорт (навіть якщо недійсний) - віза не потрібна, ID-картка - внутрішній паспорт (також навіть в разі, якщо недійсний), а також свідоцтво про народження дитини), на підставі яких можна буде підтвердити особу. Бажано, мати при собі будь-які інші документи, що підтверджують персональні дані. Тести на Covid не потрібні.

 

Продовження перебування

 

Перебування у безвізовому русі на підставі віз та карт побиту подовжене з уваги на епідемію COVID.

Якщо Ви вже в Польщі можете тут залишитися. Вам потрібно слідкувати новини, тому що з моментом закінчення стану епідемії COVID потрібно буде робити вивід про легалізацію перебування.

 

Карти побуту, які видані після 14 березня 2020 року, щодо принципу далі важливе, можна на їх підставі переступити кордон.

 

Міжнародна охорона - емігранти

 

Кожен, кому в країні його походження погрожує небезпека, може скласти в Польщі заяву про надання міжнародної охорони. Заяву можна скласти на пограничному переході або в найближчому представництві Прикордонної Охорони. Заяву можна скласти навіть якщо не маєте жодного документу (закордонного паспорта, візи, карти побуту). Якщо складаєте заяву навіть не маючи жодного документу, ви повинні одержати право в'їзду до Польщі.

 

Після складення заяву можете поселитися у відкритому осередку для осіб, які претендують про охорону. Передусім потрібно вирушити до осередку Podkowa Leśna Dębak. Можете також найняти власну квартиру і скласти заяву про фінансову допомогу на час перебігу поведінки про надання міжнародної охорони. Однак фінансова допомога в такому випадку невелика. Під час поведінки протягом перших шести місяців не можна працювати.


Так, громадяни України можуть подавати заяви про міжнародний захист у Польщі. Під час процедури вам може бути надано статус біженця або додатковий захист. Який саме тип захисту надається, залежить від індивідуальної ситуації:- іноземцю надається статус біженця, якщо через підтверджено переслідування в країні походження через расу, релігію, національність, політичні переконання чи належність до певної соціальної групи він не може чи не хоче отримати користь від захисту цієї країни- Іноземцю, який не відповідає умовам для надання статусу біженця, надається додатковий захист, якщо його повернення до країни походження може піддати йому ризик за знання реальної шкоди через смертну кару або страту, катування, нелюдські чи принижуючі гідність покарання, серйозна та індивідуальна загроза життю чи здоров’ю внаслідок широкого застосування насильства проти цивільного населення у разі міжнародного чи внутрішнього збройного конфлікту, і через цей ризик він чи вона не може чи не хоче користуватися захистом країни звідки походить.

 

Куди я можу подати заяву про надання статусу біженця?

 

Заявки можна подати на Прикордонному Пункту Охорони, безпосередньо на кордоні, або якщо ви перебуваєте на території Польщі, вам слід звернутися до будь-якого відділення чи посту прикордонної служби.

 

Чи потрібен мені дійсний паспорт під час звернення за міжнародним захистом?

 

Навіть без документів можна подати заяву на отримання статусу біженця в Польщі, дійсний паспорт не потрібен.

 

Чи можу я поїхати в Україну після подачі заяви про надання статусу біженця або після отримання міжнародного захисту?

 

Ні. Поїздка навіть на кілька годин може призвести до рішення про позбавлення статусу біженця або додаткового захисту. При цьому не має значення, чому людина поїхала в Україну, чи поїхала вона в ту частину країни, де їй загрожує небезпека, чи ні.

 

Чи можуть люди, які претендують на захист, працювати в Польщі?

 

Під час процедури надання міжнародного захисту - ні. Якщо рішення органу першої інстанції не винесено протягом шести місяців з дня подання заяви, а провадження у справі продовжено з незалежних від заявника причин, керівник Управління у справах іноземців за клопотанням заявника, видає посвідчення, яке разом з тимчасовим посвідченням іноземця є підставою для виконання роботи на території Польщі.Іноземець може виконувати роботу без будь-яких додаткових дозволів після отримання міжнародного захисту в Польщі.

 

Після подачі заяви про міжнародний захист чи можу я зняти квартиру в обраному місці в Польщі?

 

Особи, які подають заяви про захист у Польщі - розміщуються в центрах для біженців, але якщо у них є кошти на оренду квартири або інші можливості для проживання, наприклад, із сім’єю, можливо зняти квартиру. У такому випадку фінансову підтримку надає Управління у справах іноземців.

 

Медична допомога

 

Особи, які подали заявку, мають повну медичну допомогу - якщо ви хочете записатися на прийом до лікаря, вам необхідно звернутися до Petra Medica: (22) 112 02 06

Працівники Медичного Центру Даміана пропонують безкоштовну медичну та психологічну допомогу людям з України

 

доступ до щеплень буде на тих самих умовах, що й для громадян Польщі

 

Подорожуєте з України з собакою, котом або фреткою, але не маєте всіх документів? Ось спеціальна процедура.

 

АДРЕСИ РЕЦЕПЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ

 

Комунальний центр культури і туризму «Палац Суходольських», вул. Паркова 5, 22-175

Дорогуськ - житловий масив

Долгобичів-Угринів

Прикордонний центр культури та відпочинку, вул. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów

Зосін-Устилуг

Шкільний комплекс у Городло, вул. Piłsudskiego 58, 22-523 Городло

Гребенне-Рава Руська

Початкова школа в Любичі Кролевській (задня частина спортивного залу), вул. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska

Корчова-Краковець

Загальна кімната, Korczowa 155, 37-552 Korczowa

Медика-Сегінє

Спортивний зал - Медика 285, 37-732 Медика

Будомир-Грушів

Початкова школа в Кровіці Сама 183, Кровіця Сама

Крощенко-Смольниця

Колишня початкова школа в Лодині, Лодина 41, Устшики Дольні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważna informacja dla obywateli Ukrainy! - Важливі інформації для українських громадян

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531