23 maja 2023
Mamy już 21 lat! W tym roku świętujemy dwudzieste pierwsze urodziny naszego Centrum! Rozpoczęliśmy działalność 20 maja 2002 r. i od tego czasu nie zwalniamy tempa!
 
Największą dumą jest dla nas udzielone wsparcie w tym czasie, a dokładnie to, że przez te 21 lat naszą pomoc prawną otrzymało prawie 37 300 tys. osób!

W związku z tym szczególnym jubileuszem, pragniemy przybliżyć wam nasze działania z okresu ostatnich miesięcy oraz zachęcić do wsparcia ZRZUTKI, która wspomoże nasz budżet działań na kolejne miesiące. Wystarczy kliknąć TUTAJ.
 

Działania Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć realizowane w ostatnich 12 miesiącach:

 

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, będąc jedną z wiodących w Polsce organizacji świadczących bezpłatną pomoc prawną uchodźcom, i osobom ubiegającym się o status uchodźcy, szybko zareagowało na wojnę na Ukrainie i zwiany z nią masowy napływ uchodźców do Polski, zarówno obywateli Ukrainy, jak i osób innej narodowości, którzy uciekli z ogarniętego wojną kraju. Od pierwszego dnia ataku Rosji na Ukrainę, prawnicy CPPHN zaczęli otrzymywać liczne telefony oraz zapytania mailowe dotyczące statusu uchodźcy, oraz możliwości pobytu osób z Ukrainy w Polsce.

 

W związku z powyższym, CPPHN, oprócz swoich dotychczasowych działań związanych ze świadczeniem bezpłatnej pomocy prawnej osobom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce, zaczęło realizować szereg nowych projektów na rzecz osób uciekających z Ukrainy.

 

Specjalna infolinia dla osób uciekających z Ukrainy

 

W związku z tym, że lawinowo rosnąca liczba telefonów, wiadomości, próśb o pomoc oraz osób przychodzących osobiście na porady, szybko uniemożliwiły prawnikom regularną pracę, do której byli zobowiązani w ramach dotychczasowych projektów, CPPHN postarało się o dofinansowanie w ramach Funduszu Solidarności z Ukrainą, które umożliwiło zatrudnienie nowej osoby posługującej się płynnie językiem ukraińskim i rosyjskim oraz zorganizowanie specjalnej infolinii dla osób uciekających z Ukrainy działającej od poniedziałku do piątku w godz. 9 -15. Infolinia, która jest kontynuowana dalej, cieszy się nadal ogromnym zainteresowaniem. W okresie na jaki została przyznana dotacja udało się udzielić wsparcia informacyjnego i prawnego 4 300 osobom, które zadzwoniły w sprawach związanych z sytuacją osób przyjeżdzających z Ukrainy.

 

Punkty z pomocą prawną dla osób z Ukrainy

 

W ramach działań dofinansowanych przez UNHCR, PPHN uruchomiło 12 punktów pomocy prawnej dla osób z Ukrainy. Punkty te były zlokalizowane w następujących miastach: Kraków, Rybnik, Wrocław, Poznań, Sopot, Lublin, Rzeszów. CPPHN zrekrutowało zespół posługujących się językiem ukraińskim i rosyjskim prawników (w większości były to osoby, które po 23 lutego 2022 r. przyjechały do Polski z Ukrainy) oraz zorganizowało, przy pomocy różnych instytucji i organizacji działających we wskazanych miastach punkty, gdzie prawnik CPPHN mógł codziennie w określonych godzinach (najczęściej 9-16) świadczyć bezpłatne porady prawne i informacje związane z pobytem w Polsce. Punkty nadal działają, a w okresie 1.04.2022 – 31.03.2023 udało się udzielić wsparcia 15 400 osobom, które zgłosiły się do punktów, należy zaznaczyć, że jest to absolutny rekord jeśli chodzi o ilość beneficjentów Centrum i pod każdym względem ten okres należy do przełomowych w historii naszej organizacji.

 

Działania na rzecz dzieci bez opieki z Ukrainy

 

Wśród osób uciekających przed wojną sporą część stanowiły dzieci niepełnoletnie, podróżujące z bliższą i dalsza rodziną, sąsiadami. Dla takich osób – aby zapewnić możliwość właściwego funkcjonowania osób niepełnoletnich w Polsce przyjęto specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z którą istniała uproszczona procedura ustanawiania tzw. opiekuna tymczasowego, który na podstawie orzeczenia sądowego uzyskiwał formalną podstawę do sprawowania pieczy nad małoletnim i podejmowania decyzji w jego imieniu.

 

CPPHN stworzyło w tym zakresie specjalny algorytm zakładający identyfikację małoletnich bez opieki i kierowanie ich do systemu wsparcia prawnego, który polegał na pracy grupy adwokatów i radców prawnych działających pro bono (a w późniejszym okresie, po uzyskaniu dofinansowania ich działania były opłacane przez CPPHN) zrekrutowanych i wpisanych na specjalną listę. Prawnicy ci zostali przeszkoleni przez zespół CPPHN. W okresie 1.04.2022 – 31.03.2023 współpracujący z CPPHN adwokaci i radcowie prawni reprezentowali kandydatów na opiekunów tymczasowych w 103 postępowaniach sądowych pomagając 118 dzieciom i ich rodzinom. Poza tym wsparciem prawnicy CPPHN wraz ze współpracującymi tłumaczami udzielali porad prawnych i pomagali w sytuacjach kryzysowych.

 

Monitoring punktów recepcyjnych dla osób z Ukrainy, działania informacyjne

 

Zespół CPPHN, w objętym przez raport okresie, realizował również liczne wyjazdy na przejścia graniczne: Medyka, Korczowa, dworce w Przemyślu i Krakowie oraz do miejsc, gdzie zakwaterowane były osoby przyjeżdżające z Ukrainy w Przemyślu, Korczowej, Krakowie. Prowadzone były tam również działania informacyjne o rodzajach pomocy dostępnych w CPPHN.

 

Działania informacyjne w Internecie

 

CPPHN prowadziło również szereg działań informacyjnych w Internecie, zwłaszcza na stronie internetowej, gdzie prowadzony był blog o wszystkich aktualnych zmianach w prawie dotyczących osób z Ukrainy. Blog i inne materiały informacyjne na bieżąco były tłumaczone na język ukraiński i rosyjski. Ponadto działania informacyjne były prowadzone też w mediach społecznościowych CPPHN.

 

Szkolenia dla prawników, wolontariuszy i organizacji pozarządowych

 

Od pierwszych tygodni wojny na Ukrainie, Centrum nieodpłatnie przeszkoliło kilkudziesięciu radców i adwokatów, których następnie zaangażowano w świadczenie dodatkowych porad prawnych pro bono dla uchodźców z Ukrainy. Kolejne szkolenia objęły także studentów prawa - łącznie kilkuset, którzy zaangażowali się w różne formy wsparcia wolontaryjnego na rzecz Ukrainy. Dodatkowo Centrum prowadziło sesje szkoleniowe oraz wsparcie prawne i informacyjne dla organizacji pozarządowych, które podjęły się różnych działań na rzecz uchodźców.

 

Dotychczasowe działania CPPHN

 

Ponadto CPPHN kontynuowało swoje dotychczasowe działania związane ze wsparciem prawnym dla osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. W ramach tych działań zespól CPPHN zrealizował 34 wyjazdy do ośrodków detencyjnych (SOC w Przemyślu, Białej Podlaskiej, Białymstoku, Czerwonym Borze, Lesznowoli, Wędrzynie, Krośnie Odrzańskim), i 15 wyjazdów do ośrodków otwartych dla cudzoziemców (w Białej Podlaskiej, Łukowie, Bezwoli, Lininie, Dębaku). W ramach realizowanych działań pomoc prawna została udzielona 600 osobom.  

 

Centrum realizowało również nadal działania na rzecz osób przekraczających granicę polsko – białoruską, pozostając członkiem Grupy Granica. Spraw z granicy było jednak zdecydowanie mniej niż przed kryzysem związanym z wojną w Ukrainie.

 

 

 

Urodziny Centrum Pomocy Prawnej!

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531