16 lipca 2021

Statelessness Index to internetowe narzędzie pozwalające na porównywanie i ocenę prawa, polityki i praktyki krajów europejskich w zakresie ochrony osób bezpaństwowych jak i zapobiegania i ograniczania bezpaństwowości, odnosząc je do międzynarodowych norm i dobrych praktyk. Index został opracowany i jest dalej rozwijany przez Europejską Sieć na rzecz Bezpaństwowców (European Network on Statelessness ENS), która zrzesza ponad 150 organizacji społecznych i członków indywidualnych w 41 krajach, podejmujących działania w celu zapewnienia dostępu bezpaństwowców do ich praw. Dane zbierane w Indexie uzyskiwane są dzięki pracy krajowych ekspertów, którzy w ramach współpracy z ENS przeprowadzają corocznie szczegółową analizę przepisów prawa i praktyki mających wpływ na sytuację bezpaństwowców w danym kraju. Wyniki tej analizy zbierane są w celu przeprowadzenia oceny jakości standardów dla osób bezpaństwowców w danym kraju. Jedną z funkcjonalności Indexu jest również możliwość porównania sytuacji w wybranych krajach.

 

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć uczestniczy w opracowywaniu Indexu.

 

Statelessness Index - narzędzie oceny sytuacji bezpaństwowców

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531