Prawniczka, zajmuje się osobami szczególnie wrażliwymi w projekcie pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy.

Małgorzata

Kocór - Lassak

Юрист и филолог, связана с Центром 4 года. Она специализируется на судопроизводстве по делам беженцев и лиц без гражданства.

Юрист и налоговый консультант. Она много лет занимается финансами и бухгалтерией в Центре.

Сония

Ткоч-Котловски

Radca prawny, zajmuje się postępowaniami z zakresu szeroko pojętego prawa migracyjnego, w tym postępowaniami uchodźczymi
i powrotowymi

Anna

Strama

Моника

Пшибыльска

Специалист по информационным технологиям, мультимедиам, менеджменту и логистике в Центре, член правления.

Марек Пшибыславски

Юрист, специализирующаяся в уязвимых группах. Он также занимается сбором средств в Центре и продвижением. Член правления.

Магда

Паюра

Соучредитель Центра, юрист с докторской степенью в области международного права, специализирующаяся в области права беженцев. Председатель правления.

Prawniczka, zajmuje się udzielaniem porad prawnych w sprawach uchodźczych, prowadzi media społecznościowe i koordynuje wolontariuszy.

Imię

Nazwisko

Prawniczka, specjalizuje się w procedurach uchodźczych oraz w prawie migracyjnym. 

Yuliya

Khomyn

Prawniczka, specjalizuje się w prawie migracyjnym i uchodźczym, koordynator projektu ukraińskiego.

Irina

Covtiuh

Катажина 
Пшибыславска

Присоединяйтесь

к нам!

Наша команда

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Кто мы?

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Номер счета: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531