13 lipca 2023

W związku z agresją rosyjską na Ukrainę, schronienia w Polsce szukają miliony osób. Według najnowszych danych (UNHCR) w Polsce aktywnych jest niemal 1 000 000 PESELI UKR wydanych dla uchodźców z Ukrainy. Zarejestrowanych jest o ponad 600 000 więcej. Wśród uciekających przed wojną znajdują się przede wszystkim dzieci, które zgodnie ze standardami prawa krajowego jak i międzynarodowego wymagają szczególnej ochrony i wsparcia. W grupie dzieci przekraczających polską granicę znajdują się m.in. małoletni bez opieki, którzy nie mają przy sobie ani rodziców, ani opiekunów prawnych, a nierzadko nie mają przy sobie ani jednej bliskiej osoby, która faktycznie mogłaby się nimi zaopiekować.  

 

Zgodnie z definicją zawartą w Konwencji o Prawach Dziecka, dzieckiem jest każda istota ludzka w wieku poniżej 18. roku życia. Tak samo stanowi polskie prawo, które dla osoby, która nie osiągnęła jeszcze 18. roku życia wymaga, aby miała określonego przedstawiciela ustawowego, który reprezentuje dziecko w sprawach życia codziennego i nie tylko. Najczęściej, przedstawicielem ustawowym jest rodzic dziecka, ale w niektórych sytuacjach są to opiekunowie prawni ustanawiani przez sąd opiekuńczy.

 

W związku z napływem małoletnich bez opieki z Ukrainy powstała istotna potrzeba, aby prawnie uregulować ich sytuację. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w art. 25 wprowadza instytucję opieki tymczasowej nad małoletnim obywatelem Ukrainy. Opiekun tymczasowy ma sprawować pieczę nad osobą i majątkiem małoletniego. Opiekun dla dziecka z Ukrainy ustanawiany jest przez sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego. W ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku małoletniego opiekun ma obowiązek uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Opieka tymczasowa jest bardzo istotna, aby zapewnić małoletnim dobrobyt i bezpieczeństwo w Polsce.

 

Zapraszamy do lektury poradnika po więcej przydatnych i kluczowych informacji w temacie opieki tymczasowej nad małoletnim z Ukrainy. Nasz poradnik dostępny jest w języku polskim oraz ukraińskim.

Nasz poradnik można pobrać TUTAJ.

Poradnik dla opiekunów tymczasowych dzieci - dostępny po ukraińsku

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531