04 października 2022

UNHCR – przedstawicielstwo w Polsce Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców przy ONZ, uruchomiło program wypłaty świadczeń finansowych dla uchodźców z Ukrainy. Jest to krótkoterminowa pomoc materialna dla osób przybyłych z Ukrainy i ma na celu wsparcie ich integracji w Polsce. Uzyskanie pomocy nie oznacza nadania statusu uchodźcy, jest to wyłącznie wsparcie humanitarne.

 

W ostatnim czasie tryb wypłacania świadczeń uległ zmianie, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z nowymi warunkami i kryteriami wypłat od UNHCR.

 

Uwaga – najważniejsza zmiana! UNHCR aktualnie nie przyjmuje nowych zgłoszeń. Obecnie nie jest już prowadzona rejestracja poprzez składanie wniosków online na stronie UNHCR. Formularz na stronie internetowej help.unhcr.org/Poland nie jest już aktywny. Oznacza to, że obecnie z powodu ograniczonych środków finansowych rejestracja zgodnie ze złożonymi wnioskami dotyczy jedynie tych aplikacji, które zostały złożone do końca sierpnia. Z osobami, których dotyczą wnioski, organy UNHCR skontaktują się na podstawie podanego numeru telefonu.

 

Kto kwalifikuje się do otrzymania świadczenia?

 

Zgłosić się po pomoc finansową mogą osoby, które z Ukrainy przyjechały do Polski po 24.02.22 w związku z wydarzeniami na terytorium Ukrainy.

 

Ważne: Nie muszą to być wyłącznie obywatele Ukrainy. Mogą to być także osoby, które przed wojną miały legalny pobyt w Ukrainie.

 

Jaka jest wysokość świadczenia?

 

Uprawnione osoby otrzymać mogą 700 zł na osobę + 600 zł na kolejna osobę w rodzinie (limit osób: 4).

 

Jak długo będę otrzymywać wsparcie finansową?

 

Pomoc finansowa jest udzielana raz w miesiącu przez 3 miesiące. Sam wypłacasz pieniądze za pomocą kodu BLIK. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

 

Otrzymanie wiadomości SMS z wyznaczonym terminem spotkania z pracownikiem UNHCR nie gwarantuje wypłacenia świadczenia.

 

Podczas spotkania, pracownik UNHCR na podstawie rozmowy ocenia, czy wnioskodawca spełnia nowe kryteria przyznania pomocy finansowej. Aktualnie system wypłat skupia się na wsparciu wyłącznie grupy wrażliwej, tj. osób w szczególnie niekorzystnej sytuacji finansowej (przykładowe możliwości: samotni rodzice bez dodatkowego źródła dochodu, osoby z niepełnosprawnościami, starsze schorowane osoby, ofiary przemocy). Osoby nie zaliczające się do tej grupy nie otrzymają świadczenia. Oznacza to, że grupa docelowa została zawężona, a nie każdy wnioskodawca otrzyma wsparcie finansowe.

 

Gdzie mogę wnioskować o pomoc finansową?

 

Adresy:

 

 • Warszawa : Kamionkowska 11. poniedziałek - piątek, 8:00 - 16:00
 • Gdańsk : Wały Piastowskie 1, poniedziałek - piątek, 8.00 - 16.00
 • Ostrawa : Jana lll, Sobieskiego 9/pok, 127. poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
 • Wrocław: Piłsudskiego 69/73. poniedziałek - piątek, 8.00 - 16.00 <- TEN ADRES JEST ZMIENIANY - NOWY TBA!

 

 

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą na spotkanie w punkcie rejestracyjnym?

 

Każda osoba uprawniona do odbioru świadczenia, powinna mieć ze sobą oficjalny dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca (paszport krajowy, paszport zagraniczny, krajowy numer podatkowy, dowód osobisty, zaświadczenie o numerze PESEL). Konieczne będzie także przedłożenie dokumentu potwierdzającego datę przyjazdu do Polski (pamiętaj, że do świadczenia kwalifikują się tylko osoby, które przyjechały do Polski po 24 lutym).

 

Podczas wizyty w punkcie UNHCR, konieczna jest obecność wszystkich członków rodziny zamieszkujących w 1 gospodarstwie z osobą wnioskującą o wsparcie finansowe. W punkcie rejestracji podczas umówionej wizyty, powinni stawić się WSZYSCY uprawnieni członkowie. Dzieciom powinien asystować opiekun prawny lub faktyczny.

 

Jeżeli dysponujesz dokumentami potwierdzającymi Twoją szczególną sytuację oraz to, że spełniasz wymogi konieczne do wypłaty pieniężnej, weź je także ze sobą na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Czy muszę wcześniej ubiegać się o nadanie mi numeru PESEL?

 

Posiadanie numeru PESEL nie jest wymagane do ubiegania się o pomoc finansową z UNHCR. Programy te są niezależne od siebie.

 

W przypadku problemów technicznych z bankomatem lub kodem BLIK, zadzwoń na infolinię UNHCR pod numer +48226286930  (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.30).

Problemy i skargi można kierować na adres: polwa@unhcr.org

 

Pamiętaj, że UNHCR nie rejestruje osób jako uchodźców, a jego pomoc jest bezpłatna. Nie korzystaj z pośredników oferujących swoje usługi odpłatnie

 

Jestem osobą wymagającą szczególnych potrzeb, jak mam to zakomunikować pracownikowi UNHCR?

 

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy, osoba z niepełnosprawnością, potrzebującej szybkiej opieki medycznej, powiedz o tym osobie rejestrującej. Przewidywany jest specjalny punkt (Blue Dot), w którym uzyskasz pomoc.

 

 

LISTA PUNKTÓW UNHCR "BLUE DOT":

 

 • Gdynia: ul. 10 Lutego 26, 81-319 Gdynia (otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-16:30)
 • Krakow: Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców: ul. Podgórska 34, 31-536 Kraków (wejście w budynku Galerii Kazimierz od strony ul. Gęsiej) (otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00)
 • Kraków: ul. Pawia 5a, 31-154 Kraków (otwarte 24/7)
 • Warszawa: ul. Kamionkowska 11, 03-805 Warszawa (otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-16:00)
 • Wrocław: ul. Piłsudskiego 69/73, 50-019 Wrocław (otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-16:30)

 

Punkty Blue Dot prowadzone są przez UNHCR we współpracy z UNICEF. Na miejscu można uzyskać pomoc w zakresie:

 

- informacji, doradztwa prawnego

- wsparcie psychologiczne

- wsparcie dla rodzin i dzieci

- bezpiecznego miejsca dla dzieci do zabawy

- miejsce odpoczynku

Wszystkie te usługi są bezpłatne, a skorzystać z w.w. pomocy mogą wszystkie osoby - kobiety, dzieci, mężczyźni wszystkich narodowosci uciekający przed wojną w Ukrainie.

 

 

OPRACOWANE NA PODSTAWIE:

- https://help.unhcr.org/poland/information-for-new-arrivals-from-ukraine/#Cash_Assistance_

- https://help.unhcr.org/poland/information-for-new-arrivals-from-ukraine/blue-dot-safe-spaces-protection-and-support-hubs/

 

Pomoc finansowa UNHCR dla uchodźców z Ukrainy: Nowe zasady!

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531