08 marca 2022
Poniżej przedstawiamy informację gdzie można otrzymać bezpłatną pomoc prawną dla osób uciekających z Ukrainy:
 
Zapraszamy do konsultantów cały tydzień (pn -nd) w godzinach 09-19:00 (angielski, rosyjski, ukraiński)
telefon: 887 201 598
W poniedziałek dyżur prawnika w siedzibie Klub Ukraiński w Krakowie - Fundacja Zustricz (ul. Karmelicka 34/100) – 16:00-19:00 (angielski, rosyjski)
We wtorek dyżur prawnika na Daszyńskiego 22
15:00-19:00 (angielski, rosyjski, francuski)
 
Punkt Pomocy Prawnej (Daszyńskiego 19)
Radcowie prawni z Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie i adwokaci z Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie udzielają porad prawnych w asyście tłumaczy jęz. ukraińskiego
Pn-pt 15:00-19:00
Aby ułatwić przyjmowanie sugerujemy wcześniejsze zapisywanie się na dyżury pod numerem 887 201 598

Legal Aid /Юридична допомога Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie
ul. Batorego 17 Kraków
Pn-pt 9 - 15
https://adwokatura.krakow.pl/ +48 728 871 909
 
Stowarzyszenie Interkulturalni PL – będące w Koalicji Otwarty Kraków udziela pomocy prawnej zdalnie
Pn-pt 17:00-23:00 (w jęz. polskim i angielskim - 601 866 602)
język ukraiński po ustaleniu terminu - 691 632 685
 
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, będące w Koalicji Otwarty Kraków 一 udziela pomocy prawnej w sprawach dotyczących ochrony międzynarodowej (statusu uchodźcy)
pn-pt 10:00-15:00, Krowoderska 11/7,
telefon: 693 390 502 (język ukraiński, rosyjski, angielski)
 
Wszystkie informacje i aktualne komunikaty znajdą Państwo także w mediach społecznościowych:
Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców: https://www.facebook.com/MigrantInfoPointK
 
-------------------------------------------------------------
Де отримати безкоштовну правову допомогу біженцям з України:
Мультикультурний центр у Кракові та Інформаційний пункт для іноземців - (Daszyńskiego 22)
запрошуємо до консультантів весь тиждень з 09:00 до 19:00 (англійська, російська, українська),
телефон 887 201 598
У понеділок адвокат чергує в штаб-квартирі фонду Zustricz (вул. Karmelicka 34/100) - 16:00 - 19:00 (англійська, російська)
У вівторок адвокат чергує за адресою Daszyńskiego 22
15:00-19:00 (англійська, російська, французька)
Пункт правової допомоги (Daszyńskiego 19)
Юрисконсульти окружної палати юрисконсультів та адвокати окружної ради адвокатів надають юридичні консультації за допомогою перекладачів української мови
Пн-Пт 15:00-19:00
Для полегшення прийому радимо записатися на чергування заздалегідь за телефоном 887 201 598
Міжкультурна асоціація – у Краківській відкритій коаліції
надає юридичну допомогу дистанційно
Пн-Пт 17:00-23:00 (польською та англійською мовами - 601 866 602)
Українською після запису - 691 632 685
Центр правової допомоги Галини Нечь,
яка є членом Краківської відкритої коаліції 一 надає юридичну допомогу з питань міжнародного захисту (статус біженця)
Пн-Пт 10:00-15:00, Krowoderska 11/7,
телефон 693 390 502 (українська, російська, англійська мови)
Юридична допомога Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie
ul. Batorego 17 Kraków
Pn-pt 9 - 15
https://adwokatura.krakow.pl/ +48 728 871 909
Ви також можете знайти всю інформацію та поточні повідомлення в соціальних мережах:
Мультикультурний культурний центр: https://www.facebook.com/CentrumWielokulturoweKrk
Інформаційний пункт для іноземців: https://www.facebook.com/MigrantInfoPointK
Краківська відкрита коаліція: https://www.facebook.com/koalicja.otwarty.krakow
 
 
--------------------------------------------------------------
Где получить бесплатную юридическую помощь беженцам из Украины:
Мультикультурный центр в Кракове и информационный пункт для иностранцев - (Daszyńskiego 22)
приглашаем к консультантам всю неделю с 09:00 до 19:00 (английский, русский, украинский),
телефон 887 201 598
В понедельник юрист дежурит в штаб-квартире фонда Zustricz (ул. Karmelicka 34/100) - 16:00 - 19:00 (английский, русский)
Во вторник на улице Daszyńskiego, 22 дежурит адвокат.
15:00 - 19:00 (английский, русский, французский)
Пункт юридической помощи (Daszyńskiego 19)
Юрисконсульты из Окружной палаты юридических консультантов и адвокаты из Окружной коллегии адвокатов предоставляют юридические консультации с помощью переводчиков украинского языка
Пн-Пт 15:00-19:00
Для облегчения приема предлагаем записываться на дежурство заранее по телефону 887 201 598
Межкультурная ассоциация - в Краковской открытой коалиции
оказывает юридическую помощь дистанционно
Пн-Пт 17:00-23:00 (на польском и английском языках - 601 866 602)
Украинский после записи - 691 632 685
Центр правовой помощи Галины Неч,
член Краковской открытой коалиции 一 оказывает юридическую помощь в вопросах, связанных с международной защитой (статус беженца)
Пн-Пт 10:00-15:00, Krowoderska 11/7,
телефон 693 390 502 (украинский, русский, английский языки)
Юридична допомога Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie
ul. Batorego 17 Kraków
Pn-pt 9 - 15
https://adwokatura.krakow.pl/ +48 728 871 909
Вы также можете найти всю информацию и текущие сообщения в социальных сетях:
Мультикультурный центр: https://www.facebook.com/CentrumWielokulturoweKrk
Информационный пункт для иностранцев: https://www.facebook.com/MigrantInfoPointK
Краковская открытая коалиция: https://www.facebook.com/koalicja.otwarty.krakow
 
 
--------------------------------------------------------------
Where to get free legal help for persons fleeing Ukraine:
 
Multicultural Center in Krakow and Migrant Info Point for Foreigners - (Daszyńskiego 22)
Consultations are provided all week from 09:00 to 19:00 (English, Russian, Ukrainian),
phone 887 201 598
On Monday, the lawyer is on duty at the headquarters of the Zustricz foundation (ul. Karmelicka 34/100) - 4:00 p.m. - 7:00 p.m. (English, Russian)
On Tuesday, the lawyer is on duty at Daszyńskiego 22
15:00 - 19:00 (English, Russian, French)
 
Legal Aid Point (Daszyńskiego 19)
Legal advisers from the District Chamber of Legal Advisers and attorneys from the District Bar Council provide legal advice with the assistance of translators (Ukrainian)
Mon-Fri 15:00 - 19:00
To facilitate admission, we suggest that you sign up for duty in advance by calling - 887 201 598
 
Intercultural Association - a member of the Open Krakow Coalition
provides legal assistance remotely
Mon-Fri 17: 00-23: 00 (in Polish and English - 601 866 602)
Ukrainian after an appointment - 691 632 685
 
Halina Niec Legal Aid Center - a member of the Open Krakow Coalition 一 provides legal assistance in matters related to international protection (refugee status)
Mon-Fri 10: 00-15: 00, Krowoderska 11/7,
693 390 502 (Ukrainian, Russian, English)

Legal Aid /Юридична допомога Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie
ul. Batorego 17 Kraków
Pn-pt 9 - 15
https://adwokatura.krakow.pl/ +48 728 871 909
 
You can also find all information and current messages on social media:
Information Point for Foreigners: https://www.facebook.com/MigrantInfoPointK
 
 

Bezpłatna pomoc prawna dla osób uciekających z Ukrainy - w Krakowie

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531