06 lipca 2022
1 lipca 2022 wchodzi w życie zmiana spec-ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
 
O czym należy pamiętać? Ważne terminy!
 
Pracodawco! Jeśli zatrudniłeś obywatela Ukrainy po 24tym lutego 2022 roku a przed 16 czerwca 2022 roku i zgłosiłeś pracownika do ZUSu i zapomniałeś dokonać powiadomienia przez stronę praca.gov.pl – zrób to w terminie 14 dni licząc od 1 lipca. Praca Twojego pracownika będzie uważana za wykonywaną legalnie przez cały okres czasu.
 
Gospodarzu! Jeśli przyjmowałeś u siebie obywateli Ukrainy, którzy nie posiadali numeru PESEL w okresie przed 30-tym kwietnia 2022 roku masz 14 dni 9od 1 lipca) na złożenie wniosku o świadczenie pieniężne (40 zł za dzień).Jeśli przyjmowałeś/przyjmujesz u siebie obywatela Ukrainy do dnia 1 lipca 2022 roku złóż wniosek za ten okres w terminie do 31 lipca 2022 roku. Jeżeli nie dotrzymasz terminów, nie otrzymasz świadczenia.
 
Jakie jeszcze ważne zmiany w spec-ustawie?
 
 • Ze spec-ustawy nie mogą korzystać osoby, które posiadają obywatelstwo któregokolwiek z państw UE
   
 • Jeżeli Straż Graniczna ustali, że osoba posiadająca PESEL UKR wyjechała z Polski na ponad 30 dni, posiada innego rodzaju zezwolenie na pobyt w Polsce (pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowe, ochronę międzynarodową, pobyt humanitarny, pobyt tolerowany) lub złożyła wniosek o ochronę międzynarodową, osoba ta automatycznie utraci prawa ze spec-ustawy (wykreślona zostanie adnotacja UKR przy numerze PESEL.
   
 • Status PESEL UKR będzie mógł być zmieniony na podstawie oświadczenia zainteresowanej osoby o wyjeździe z Polski.
   
 • Status PESEL UKR będzie można odzyskać w razie przybycia na terytorium polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
   
 • Wniosek o świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy należy złożyć nie później niż w terminie miesiąca od ostatniego dnia objętego okresem przyjmowania.
   
 • Rejestrując pracę osób objętych spec-ustawą pracodawca musi także wskazać minimalny wymiar czasu pracy lub liczbę godzin i wynagrodzenie; wzrost czasu pracy musi się wiązać z proporcjonalnym wzrostem wynagrodzenia
   
 • ZUS może wzywać osoby wnioskujące o świadczenia lub którym takie świadczenia przyznano do osobistego stawiennictwa w terminie 3 dni. Jeśli ktoś nie stawi się na takie wezwanie nie otrzyma świadczenia lub wypłata świadczenia zostanie zawieszona.

1 lipca 2022 - ważne zmiany w Specustawie!

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531