Czas realizacji: 1 sierpnia 2022 – 28 lutego 2023
Projekt jest finansowany ze środków International Rescue Committee

 

W ramach projektu realizowana jest infolinia w sprawach dzieci, działająca od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 19.00, jak również opłacane są nadgodziny pracy prawników pomagających w sprawach dzieci bez opieki. Projekt przewiduje również realizację warsztatów dla pracowników domów dziecka w Małopolsce oraz rozwijanie standardowej procedury postępowania (SOP) w sprawach małoletnich.  

 

> Wsparcie prawne dla dzieci bez opieki z Ukrainy

> Wsparcie prawne dla dzieci bez opieki z Ukrainy

Czas realizacji: 1 października 2022 – 31 marca 2023

Projekt jest współfinansowany ze środków Radiohjälpen/Swedish Broadcast Foundation w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Plan International 

 

W ramach projektu udzielane jest wsparcie prawne małoletnim cudzoziemcom z Ukrainy bez ustanowionej opieki. W celu sprawnego procedowania tych spraw Centrum nawiązało bezpośrednią współpracę z adwokatami i radcami prawnymi w Krakowie, którzy po przeszkoleniu przez zespól Centrum podejmują się prowadzenia takich spraw. W projekcie przewidziano również szkolenia, działania informacyjne.

 

Czas realizacji: 1 kwietnia 2022 – 31 marca 2023

Projekt jest finansowany ze środków Sigrid Rausing Trust

 

Projekt wspiera działania Centrum w zakresie wsparcia osób uciekających z Ukrainy, a w szczególności dzieci bez opieki. W ramach projektu Centrum opłaca tłumaczy, którzy pomagają w sprawach małoletnich, jak również prowadzi szkolenia dla wolontariuszy.

 

> Legal Task-Force for Unaccompanied and Separated Children from Ukraine

> Wsparcie od Fundacji Batorego w ramach Funduszu Solidarności z Ukrainą

Czas realizacji: 1 kwietnia 2022 – 31 marca 2023
Projekt jest finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego

 

 

Projekt dofinansowuje działanie krajowej infolinii dla osób uciekających z Ukrainy, działającej od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00, działania informacyjne w punktach dla osób z Ukrainy, jak również zakup auta służącego do wyjazdów do ośrodków dla uchodźców.

 

Czas realizacji: 1 maja 2021 - 31 grudnia 2023

Projekt jest dofinansowany  z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Projekt "Bezpieczny dom" realizowany jest przez Centrum Pomocy Prawnej w partnerstwie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz biurem UNHCR w Warszawie. Projekt dotyczy świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej osobom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej, zarówno w biurze organizacji, za pośrednictwem środków komunikacji na odległość oraz podczas delegacji do ośrodków dla cudzoziemców. Ponadto w projekcie przewidziano inne działania takie jak: realizacja szkoleń dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej mających bezpośredni kontakt z migrantami, organizacja wydarzeń celem zacieśniania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, międzynarodowymi oraz administracją publiczną, publikacje oraz prowadzenie strony internetowej skierowanej do cudzoziemców.

 

> Bezpieczny dom

Check on the map where we operate:

See what projects we are running this year!

Annual reports

Narrative and financial annual report of Halina Nieć Legal Aid Center for 2021 is available for download here.

 

Czas realizacji: 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021

Projekt jest finansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

 

Projekt ma na celu wzmocnienie identyfikacji cudzoziemców będących ofiarami tortur i przemocy. Zgodnie z prawem, osoby takie nie powinny być umieszczane w detencji, niemniej jednak praktyka prawnicza Centrum, raporty z wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur oraz raporty Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Helsińskiej Fundacja Praw Człowieka, wskazują na stwierdzone przypadki ofiar przebywający w detencji, a ponadto na długotrwałe procedury identyfikacyjne oraz inne braki systemowe w tym zakresie. Projekt przewiduje badanie monitoringowe dwóch strzeżonych ośrodków, wywiady i badanie akt. Uzyskane dane pozwolą na opracowanie raportu i rekomendacji zmian oraz rzecznictwo mające na celu poprawę gwarancji dla tej grupy. Przewidziano szkolenie z psychologiem o identyfikacji dla Straży Granicznej i nowatorski kurs e-learningowy. Adresatem działań będą zarówno cudzoziemcy będący ofiarami przemocy i tortur (w tym 10 zidentyfikowanych ofiar), jak również Straż Graniczna.

 

Dowiedz się więcej na temat tego projektu, klikając TUTAJ.

> Poprawa identyfikacji cudzoziemskich ofiar tortur i przemocy

Duration of the project: 1 st of March 2020 – 31 st of August 2021

 

International project Solidarity in a Future Europe is connecting citizens from across Europe in a series of conferences. These conferences are designed to bring an understanding of the daily lives of migrants and refugees, to improve the services provided to them and to understand the circumstances that brought them to the European Union. The significance of each conference is the opportunity to connect the general public and local citizens with experts in the field and volunteers from refugee service organizations. The dialogue between these groups will aim to enhance and promote the intercultural conversation with direct paths for engaging in policy advocacy and volunteering.

> Solidarity in a Future Europe (SFE)

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Assisting refugees and stateless persons for 20 years

Duration of the project: May 2022 – 31 December 2022

The project is financed by ENS.
 

The goal of the project is to update, develop and promote the "Statelessness Index" website of the European Network on Statelessness. "Statelessness Index" is a database of information on statelessness in Europe. The goal of the project is also to disseminate information about statelessness protection needs and advocate for their protection and legal pathways in the respective ENS countries.

The HNLAC is a partner of ENS since 2013. Since 2015 HNLAC represented by Katarzyna Przybysławska is also part of ENS Advisory Committee.


If you are interested in the topic of stetelessness click on the "Statelessness Index" logo to the right to explore the available resources and data: 

> ENS - Statelessness Index 2022

Duration of the project: January 1, 2022 - December 31, 2022

The project is financed by UNHCR

 

As an executive partner of UNHCR (since 2003), the Halina Nieć Legal Aid Center currently implements the BMPR program: Border Management and Protection of Refugees.

 

The first component of the project focuses on monitoring guarded centers for foreigners and Poland's eastern border in the context of access to the refugee procedure and compliance with Poland's international obligations under the 1951 Convention on the Status of Refugees, including, above all, implementation of the principle of non-refoulement. Within the BMPR project, the Center's lawyers provide legal assistance to foreigners seeking protection: those applying for refugee status at the border and those in detention. As part of the project, the Center will also conduct specialized training for lawyers. Legal assistance covers in particular the guarded centers in Biała Podlaska, Lesznowola, Przemyśl and Krosno Odrzańskie. Monitoring is focused on the Polish-Belarusian border and the Polish-Ukrainian border.

 

The second component of the project (implemented from April 2022) focuses on legal and informational assistance to citizens of Ukraine and other foreigners who arrived in Poland after February 24, 2022, in connection with the armed conflict on the territory of Ukraine. Legal assistance is provided both at the Center's office and at legal aid points where a Ukrainian/Russian-speaking lawyer is available. These points are located in Krakow, Wroclaw, Lublin, Poznan and Rybnik, involving altogether 13 legal info points across the country.

> Border Management and Protection of Refugees (BMPR) 2022

Current projects

Ta strona internetowa została zrobiona w 

  kreatorze www WebWave. 

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531