Prawniczka, zajmuje się osobami szczególnie wrażliwymi w projekcie pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy.

Małgorzata

Kocór - Lassak

Lawyer and philologist, working at the HNLAC for over 10 years. She specializes in asylum procedure, detention and statelessness cases.

Lawyer and financial manager responsible for accountancy and all finance-related tasks.

Radca prawny, zajmuje się postępowaniami z zakresu szeroko pojętego prawa migracyjnego, w tym postępowaniami uchodźczymi

i powrotowymi

JOIN US!

IT specialist and Logistics manager. Member of the executive board.

Lawyer, specializing in vulnerable asylum seekers and human trafficking cases. Member of the executive board, responsible for fundraising and social media. 

Co-founder and President of the HNLAC, lawyer with a PhD in International Law, specializing in Refugee Law, Human Rights and Statelessness.

Our team

Lawyer responsible for providing legal assistance to asylum seekers, manages social media and coordinates volunteers.

Lawyer specializing in refugee law and migration law. 

Prawniczka, specjalizuje się w prawie migracyjnym i uchodźczym, koordynator projektu ukraińskiego.

Sonia

Tkocz-Kotlowski

Anna

Strama

Monika

Przybylska

Marek

Przybysławski

Magda

Pajura

Katarzyna

Przybysławska

Name

Surname

Yuliya

Khomyn

Irina

Covtiuh

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Who are we?

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531