Ta strona internetowa została zrobiona w 

  kreatorze www WebWave. 

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531

Ваша підтримка дозволить нам продовжувати надавати

безкоштовну правову допомогу для біженців у Польщі!

Aktualne projekty

> Управління кордонами та захист біженців 2022

Термін реалізації: 1 січня 2022 року – 31 грудня 2022 року

Проект фінансується УВКБ ООН

 

Як виконавчий партнер УВКБ ООН (з 2003 року), Центр правової допомоги ім. Г. Нєчь наразі здійснює проект «Управління кордонами та захист біженців».

 

Перший компонент проекту спрямований на моніторинг центрів охорони для іноземців та східного кордону Польщі в контексті доступу до процедури отримання міжнародного захисту та дотримання міжнародних зобов'язань Республіки Польща згідно з Конвенцією про статус біженців 1951 року, включаючи, зокрема, реалізацію принципу заборони депортації (non-refoulement). У рамках проекту «Управління кордонами та захист біженців 2022» юристи Центру надають юридичну допомогу іноземцям, які шукають захисту: тим, хто подає заяву на статус біженця на кордоні, та тим, хто перебуває в ув'язненні. У зв'язку із проектом Центр також проводить спеціалізоване навчання юристів. Юридична допомога поширюється, зокрема, на охоронювані центри в Бяла-Подляська, Лешноволе, Перемишлі та Кросно-Оджанську. Моніторинг зосереджується на польсько-білоруському та польсько-українському кордоні.

 

Другий компонент проекту, який реалізується з квітня 2022 року, спрямований на надання правової та інформаційної допомоги громадянам України та іншим іноземцям, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року у зв'язку із збройним конфліктом в Україні. Юридична допомога надається в офісі Центру та в пунктах правової допомоги, де консультує українськомовний/російськомовний адвокат. Пункти правової допомоги розташовані у Кракові (5), Вроцлаві (2), Любліні (2), Познані та Рибнику.

> ENS - Statelessness Index 2020

Czas realizacji: 1 kwietnia 2020 – 31 grudnia 2020

Projekt jest finansowany ze środków: ENS
 

Celem projektu jest rozwijanie oraz promocja narzędzia Statelessness Index, które służy jako baza informacji na temat problemu bezpaństwowości w Europie, oraz wykorzystanie go podczas działań szkoleniowych oraz rzeczniczych podjętych w ramach projektu.
 

CPPHN jest członkiem Europejskiej Sieci na Rzecz Bezpaństwowców - European Network on Statelessness (ENS), od 2013 r. a od 2015 r. członkiem Komitetu Doradczego ENS. 

 

Od 19 lat pomagamy

uchodźcom i bezpaństwowcom.

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Підтримай нас!

 

Jeżeli interesuje cię zagadnienie bezpaństwowości, możesz skorzystać z narzędzia ENS: Statelessness Index, zawierającego obszerną bazę prawa i praktyki europejskiej w tym zakresie. Kliknij na logo Indexu po prawej: 

> Solidarity in a Future Europe (SFE)

Implementation time: 1 st of March 2020 – 31 st of August 2021

 

International project Solidarity in a Future Europe is connecting citizens from across Europe in a series of conferences. These conferences are designed to bring an understanding of the daily lives of migrants and refugees, to improve the services provided to them and to understand the circumstances that brought them to the European Union. The significance of each conference is the opportunity to connect the general public and local citizens with experts in the field and volunteers from refugee service organizations. The dialogue between these groups will aim to enhance and promote the intercultural conversation with direct paths for engaging in policy advocacy and volunteering.

> Poprawa identyfikacji cudzoziemskich ofiar tortur i przemocy

Czas realizacji: 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021

Projekt jest finansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

 

Projekt ma na celu wzmocnienie identyfikacji cudzoziemców będących ofiarami tortur i przemocy. Zgodnie z prawem, osoby takie nie powinny być umieszczane w detencji, niemniej jednak praktyka prawnicza Centrum, raporty z wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur oraz raporty Stowarzyszenia Interwencji Prawnej czy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, wskazują na stwierdzone przypadki ofiar przebywający w detencji, a ponadto na długotrwałe procedury identyfikacyjne oraz inne braki systemowe w tym zakresie. Projekt przewiduje badanie monitoringowe dwóch strzeżonych ośrodków, wywiady i badanie akt. Uzyskane dane pozwolą na opracowanie raportu i rekomendacji zmian oraz rzecznictwo mające na celu poprawę gwarancji dla tej grupy. Przewidziano szkolenie z psychologiem o identyfikacji dla Straży Granicznej i nowatorski kurs e-learningowy. Adresatem działań będą zarówno cudzoziemcy będący ofiarami przemocy i tortur (w tym 10 zidentyfikowanych ofiar), jak również Straż Graniczna.

 

Dowiedz się więcej na temat tego projektu, klikając TUTAJ.

> Bezpieczny dom

Czas realizacji: 1 maja 2021 - 31 grudnia 2023

Projekt jest dofinansowany  z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Projekt "Bezpieczny dom" realizowany jest przez Centrum Pomocy Prawnej w partnerstwie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz biurem UNHCR w Warszawie. Projekt dotyczy świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej osobom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej, zarówno w biurze organizacji, za pośrednictwem środków komunikacji na odległość oraz podczas delegacji do ośrodków dla cudzoziemców. Ponadto w projekcie przewidziano inne działania takie jak: realizacja szkoleń dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej mających bezpośredni kontakt z migrantami, organizacja wydarzeń celem zacieśniania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, międzynarodowymi oraz administracją publiczną, publikacje oraz prowadzenie strony internetowej skierowanej do cudzoziemców.

 

Czas realizacji: 1 listopada 2021 – 31 grudnia 2021
Projekt jest finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego

 

Projekt dofinansowuje działanie krakowskiej bazy w ramach Grupy Granica. W ramach projektu zapewnione zostaje wynagrodzenie dla menadżerki bazy, prawnika konsultującego sprawy z granicy polsko – białoruskiej, szkolenia dla wolontariuszy oraz opracowanie wzorów, pism, regulaminów, umów dla bazy wolontariuszy.

 

> Baza Krakowska – działania na granicy polsko – białoruskiej