Ze względu na przedłużające się obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną i restrykcje obejmujące ośrodki strzeżone dla cudzoziemców, prawnicy CPPHN w pierwszym kwartale roku 2021 nie mieli możliwości osobistych wizytacji w ośrodkach i bezpośredniego świadczenia porad prawnych czy przeprowadzania ankiet. Po konsultacjach ze Strażą Graniczną wprowadzono jednak nową metodę prowadzenia konsultacji prawnych - za pośrednictwem emaila, telefonu oraz poprzez video-porady. Obecnie video-porady zyskują na popularności i Centrum zdecydowało się prowadzić je z większą częstotliwością. Również poprzez formułę video prowadzone są wywiady z cudzoziemcami w detencji, niezbędne do zebrania danych do opracowania raportu projektowego. Trudności nastręcza kwestia dostępu do akt sądowych, które miały zostać objęte badaniem. Ta część projektu oczekuje na realizację, w nadziei, że obostrzenia wkrótce zostaną zniesione.

 

W pierwszym kwartale 2021 prowadzone również były wstępne uzgodnienia z psycholożką, która zostanie zaangażowana do opracowania i przeprowadzenia kursu dla Straży Granicznej na temat identyfikacji ofiar przemocy.

 

Informacje o Projekcie

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Czas realizacji: 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021

Projekt jest finansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

 

Projekt ma na celu wzmocnienie identyfikacji cudzoziemców będących ofiarami tortur i przemocy. Zgodnie z prawem, osoby takie nie powinny być umieszczane w detencji, niemniej jednak praktyka prawnicza Centrum, raporty z wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur oraz raporty Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, czy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, wskazują na stwierdzone przypadki ofiar przebywający w detencji, a ponadto na długotrwałe procedury identyfikacyjne oraz inne braki systemowe w tym zakresie.

 

Projekt przewiduje badanie monitoringowe dwóch strzeżonych ośrodków, wywiady z cudzoziemcami i badanie akt. Uzyskane dane pozwolą na opracowanie raportu i rekomendacji zmian oraz rzecznictwo mające na celu poprawę gwarancji dla tej grupy.

 

Przewidziano również szkolenie z psychologiem o identyfikacji osób będących ofiarami przemocy dla Straży Granicznej i nowatorski kurs e-learningowy. Adresatem działań są zarówno cudzoziemcy będący ofiarami przemocy i tortur (w tym 10 zidentyfikowanych ofiar), jak również Straż Graniczna.

 

 

Poprawa identyfikacji cudzoziemskich
ofiar
tortur i przemocy

Ваша підтримка дозволить нам продовжувати надавати

безкоштовну правову допомогу для біженців у Польщі!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531

Ta strona internetowa została zrobiona w 

  kreatorze www WebWave.