Aktualne projekty

> Border Management and Protection of Refugees (BMPR) 2018

Czas realizacji: 1 stycznia 2018 – 31 grudnia 2018

Projekt jest finansowany ze środków UNHCR

 

Jako partner wykonawczy UNHCR (od 2003 r.), Centrum realizuje obecnie  program BMPR: Border Management and Protection of Refugees. Projekt koncentruje się na monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców i wschodniej granicy Polski w kontekście dostępu do procedury uchodźczej oraz przestrzegania zobowiązań międzynarodowych Polski wynikających z Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. w tym przede wszystkim realizacji zasady non-refoulement. W ramach projektu BMPR prawnicy Centrum zapewniają pomoc prawną cudzoziemcom ubiegającym się o ochronę: składającym wnioski o nadanie statusu uchodźcy na granicy oraz przebywającym w detencji. W ramach projektu Centrum przeprowadzi również specjalistyczne szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

Pomoc prawna obejmuje w szczególności ośrodki strzeżone w Białej Podlaskiej, Lesznowoli, Przemyślu i Krośnie Odrzańskim. Monitoring koncentruje się na przejściu granicznym w Terespolu oraz w Medyce.

> ENS - Statelessness Index 2018

Czas realizacji: 1 września 2017 – 31 sierpnia 2018

Projekt jest finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszechradzkiego

Koordynacja projektu: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Partnerzy:

Organisation for aid to refugees (Czechy)

Human Rights League (Słowacja)

Subjective Values Foundation (Węgry)

Obecny kształt kryzysu uchodźczego przyniósł podział polityczno-ideologiczny wewnątrz Unii Europejskiej i zmienił kierunek polityki krajów członkowskich względem uchodźców. Zagrożenia atakami terrorystycznymi, w opinii publicznej często kojarzone z bezprecedensowym napływem uchodźców do UE, stają się przyczyną wprowadzania coraz bardziej restrykcyjnych przepisów, dotyczących przydzielania ochrony/azylu. Ustanawianie efektywnych mechanizmów bezpieczeństwa dotyczących osób ubiegających się o azyl, jest argumentem dla tego, aby utrzymać integralność międzynarodowego systemu ochrony uchodźców. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w państwach przyjmujących, przy jednoczesnym nienaruszaniu praw człowieka, jest także istotne na drodze łagodzenia lęku i antyuchodźczych nastrojów społeczeństwa.

 

Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej analizy przepisów obowiązujących w krajach członkowskich Grupy Wyszehradzkiej oraz ich praktyk w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa, w kontekście szeroko rozumianego systemu ochrony uchodźców. Opracowane w ramach projektu 4 raporty krajowe oraz wspólna część porównawcza, przedstawiająca dobre praktyki działań i rekomendacje, posłużą jako baza do poszukiwania kolejnych efektywnych mechanizmów, włączających procedurę zapewnienia bezpieczeństwa w procedury uchodźcze, utrzymując przy tym międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka. Związek między azylem a bezpieczeństwem nie był dotychczas przedmiotem badań porównawczych, dlatego też raport, który będzie rezultatem tego projektu, wyznaczy początek dyskusji na temat nowych strategii dotyczących rządów krajów członkowskich oraz poszerzy świadomość  na temat środków bezpieczeństwa.

> Wsparcie instytucjonalne Fundacji im. Stefana Batorego

Czas realizacji:  1 marca 2018 - 28 lutego 2019.

 

Wsparcie w zakresie: wypracowania nowej strategii rozwoju, wzmocnienia działań informacyjnych i zdobycia większego poparcia dla działań na rzecz migrantów i uchodźców oraz dywersyfikacji źródeł finansowania

> Addressing security concerns in asylum procedure — a comparative study in the V4 countries

Czas realizacji: 16 kwietnia 2018 – 31 grudnia 2018

Projekt jest finansowany ze środków: ENS
 

Celem projektu jest rozwijanie oraz promocja narzędzia Statelessness Index, które służy jako baza informacji na temat problemu bezpaństwowości w Europie, oraz wykorzystanie go podczas działań szkoleniowych oraz rzeczniczych podjętych w ramach projektu.
 

CPPHN jest członkiem Europejskiej Sieci na Rzecz Bezpaństwowców - European Network on Statelessness (ENS), od 2013 r. a od 2015 r. członkiem Komitetu Doradczego ENS. 

 

Od 16 lat pomagamy uchodźcom

i bezpaństwowcom.

Support us!

> Wsparcie instytucjonalne Funduszu Obywatelskiego

Czas realizacji: 1 kwietnia 2018 - 15 grudnia 2018

 

W ramach wsparcia Centrum prowadzi projekt: Smaki wielokulturowości – narzędzie fundraisingowe i element kampanii społecznej na rzecz większej otwartości społecznej w Polsce. Projekt zakłada, jako narzędzie niezależnego finansowania się organizacji, publikowanie w formie elektronicznej comiesięcznego cyklu przepisów kulinarnych z całego świata. Autorami poszczególnych przepisów są osoby związane z Centrum: beneficjenci, koledzy z innych organizacji, czy wolontariusze. W każdym miesiącu przygotowana zostanie inna odsłona wielokulturowej kuchni. Cykl ukazuje się w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Jeżeli interesuje cię zagadnienie bezpaństwowości, możesz skorzystać z narzędzia ENS: Statelessness Index, zawierającego obszerną bazę prawa i praktyki europejskiej w tym zakresie. Kliknij na logo Indexu po prawej: 

Ta strona internetowa została zrobiona w 

  kreatorze www WebWave.