Pomoc prawna

> Uchodźcy

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć udziela bezpłatnej pomocy prawnej:

  • uchodźcom,

  • bezpaństwowcom,

  • cudzoziemskim ofiarom handlu ludźmi.

 

Pomoc udzielana jest w zakresie następujących procedur:

  • uchodźczej (udzielania ochrony międzynarodowej).

 

Pomoc świadczona jest:

  • w ośrodkach dla uchodźców,

  • w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców,

  • w biurze Centrum,

  • telefonicznie (nr. tel. 12 633 72 23)

  • drogą mailową (adres: porady@pomocprawna.org).

 

Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku: od 10.00 do 15.00

 

Od 16 lat udzieliliśmy pomocy prawnej ponad 15 000 osób! 

Support us!

Zobacz jakie projekty realizujemy w tym roku!

Ta strona internetowa została zrobiona w 

  kreatorze www WebWave.